Aktivnosti saveza

ODRŽANA 6 SJEDNICA ORGANIZACIONOG ODBORA -10 MEĐUNARODNOG FESTIVALA HRANE “KONJIC FOOD FEST 2019”-

Dana 06.08.2019 godine u Sali za sastanke Općine Konjic, održana je 6 sjednica Organizacionog odbora, 10 Međunarodnog festivala hrane “Konjic Food Fest 2019”.  Na sjednici je izvršena analiza realizovanih planskih aktivnosti i aktivnostima koje slijede za pripremu 10 Međunarodnog festivala hrane “Konjic Food Fest 2019”.

Kako je ranije utvrđeno 10 Međunarodni festival hrane “Konjic Food Fest 2019” održat će se 02.i 03.oktobra 2019 godine.

Jedna od novina na ovogodišnjem Festivalu je takmičenje u pripremi Riblje čorbe, te se pozivaju: ribari, ugostitelji i svi koji su vični pripremi Riblje čorbe da se prijave i uzmu učešće u takmičenju, jer su predviđene nagrade za najbolje.

5 SJEDNICA ORGANIZACIONOG ODBORA -10 MEĐUNARODNOG FESTIVALA HRANE “KONJIC FOOD FEST 2019”-

Dana 11.07.2019 godine u Sali za sastanke Općine Konjic, održana je 5 sjednica Organizacionog odbora, 10 Međunarodnog festivala hrane “Konjic Food Fest 2019”

Na sjednici su analizirana realizovane aktivnosti oko pripreme Festivala i podcrtane obaveze iz plana priprema Festivala za naredni period

Novina na ovogodišnjem Festivalu je što se uvodi takmičenje u pripremi Riblje čorbe, za koje se mogu prijaviti svi, koji misle da Riblju čorbu dobro pripremaju. Za one koji to najbolje urade predviđene su nagrade.

Stav Organizacionog odbora je da pripreme teku planiranom dinamikom.

Podsjećamo da će se ovogodišnji jubilarni 10 Međunarodni festival hrane “Konjic Food Fest 2019” održati 02.i 03.oktobra 2019 godine.

ŠTAB ZIVILNE ZAŠTITE OPĆINE KONJIC PROGLASIO STANJE PRIRODNE NESREĆE NA PODRUČJU OPĆINE KONJIC

Dana 08.07.2019 godine u kabinetu načelnika općine Konjic, održana je proširena sjednica Štaba Civilne zaštite,a u povodu prirodne nesreće, koja je zadesila područje općine Konjic dana 04.07.2019 godine.

Na sjednici je donesena odluka o proglašenju prirodne nesreće na području općine Konjic, za čiju realizaciju su zaduženi Opštinski štab Civilne zaštite i Savez poljoprivrednih udruženja Konjic.

Poljoprivredni proizvođači kojima je prirodnom nesrećom pričinjena šteta dužni su općini Konjic prijaviti štetu, koju će Komisija formirana od strane općine Konjic provjeriti i procijeniti.

Rok za prijavu štete je 12.07 1019 godine do 12,00 sati a rok da komisija uradi snimanje i napravi procjenu je 19.07.2029 godine.

OKRUGLI STO „PČELO PUT MI KAŽI - REGISTAR PČELARA I PČELINJAKA"

U organizaciji Saveza pčelara FBiH, a uz pomoć Privredne/gospodsrske komore FBiH, dana 09.maja 2019. godine u prostorijama Federalnog zavoda za poljoprivredu iz Sarajeva, održan je okrugli sto na temu “Pčelo put mi kaži – Registar pčelara I pčelinjaka”.

Učesnici Okruglog stola bili su: predstavnici: Ministarstva PŠV FBiH, Akademske zajednice, Federalnog zavoda za poljoprivredu, Privredne komore FBiH i članovi Upravnog odbora Saveza pčelara FBiH, među kojima su bili i članovi UO iz Saveza udruženja pčelara HNK/Ž iz Jablanice i Konjica.

Read more...

ODRŽANA SJEDNICA UO SPU KONJIC I UO UDRUŽENJA POVRTLARA Pripreme za “14 Dane poljoprivrede općine Konjic 2019”

25.04.2019 godine u prostorijama Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic, održana je sjednica, posvećena pripremama za održavanje 14 Dana poljoprivrede općine Konjic, kojoj su prisustvovali predstavnici Upravnog odbora i Skupštine Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic, Mjesne zajednice Neretvica i članovi Upravnog odbora Udruženja povrtlara iz Buturović polja.

Na sjednici se raspravljalo o pripremama za održavanje ove manifestacije, kao i o ukupnim problemima koji prate poljoprivrednu proizvodnju na području općine Konjic, posebno proizvodnju povrća.

Nakon provedene, veoma sadržajne rasprave, doneseni su zaključci: da je održavanje Sajma neupitno i da će se isti održati, vjerovatno 05.septembra, da se uradi plan održavanja Sajma, a Sajam sadržajno obogati, da se do dana održavanja Sajma precizira lokacija, da se bolje medijski pokrije i da se prije održavanja Sajma održi Tematska sjednica na kojoj bi se raspravljalo o problemima u oblasti poljoprivrede (povrtlarstva), kao i pitanjima organizacije Sajma.

Aktivnosti oko organizacije Sajma vodit će Mjesna zajednica Neretvica, UO Udruženja povrtlara iz Buturović Polja, Upravni odbor i Stručna služba Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic.

DSC00715.JPG DSC00142.JPG IMG_0716.jpg DSC_3961.jpg IMG_1522.jpg DSC00096.JPG IMG_1523.jpg IMG_0132.JPG DSC04494.JPG dpo 42.jpg dpo 85.jpg