Aktivnosti saveza

O B A V J E Š T E NJ E

Savez poljoprivrednih udruženja Konjic poziva Vas na edukaciju za proizvođače lijeske, na temu:

INTENZIVNI UZGOJ LIJESKE. Predavač, Dr.sc Predrag Vujević.

Edukacija će se održati 29.06.2018. godine u Konjicu, sala Općinskog vijeća Konjic, sa početkom u 15:00 sati. Ovaj događaj je prilika da se svi učesnici koji žele uključe, i koji su uključeni u proizvodnju,   upoznaju sa aktuelnostima i trendovima u Bosni i Hercegovini i regiji, vezano za proizvodnju i uzgoj lijeske.

 

Delegacija Elite Naturel iz Turske u Savezu poljoprivrednih udruženja Konjic

Dana 19.06.2018 godine, Savez poljoprivrednih udruženja Konjic, posjetili su predstavnici Elite Naturel, iz Turske koji su jedni od većih proizvođača voćnih sokova u Turskoj.

Članovi delegacije interesovali su se o proizvodnji voća i meda na području općine Konjic: količinam, cijenama i mogućem izvozu u Tursku.

Read more...

PREDSTAVNICI HERBOS NATURE NA SASTANKU U KONJICU

Dana 31.05.2018 godine u Savezu poljoprivrednih udruženja Konjic, predstavnici Saveza i OPZ Konjic, održali su sastana s predstavniocima Herbos Nature iz Hrasnice.

Tema današnjeg sastanka bila je nastavak saradnje u oblasti proizvodnje i otkupa maline, te saradnja na zajedničkom projektu izgradnja hladnjače, sredstavima IFAD projekta, općine Konjic i Herbos Nature.

Drugi dio sastanka održan je u kabinetu načelnika općine Konjic, gdje je načelnik općine sa svojim saradnicima dao podršku planiranom projektu.

           

ODRŽANA REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA SAVEZA POLJOPRIVREDNIH UDRUŽENJA KONJIC

Dana 03.05.2018. godine u sali Općinskog vijeća, općine Konjic, održana je redovna godišnja Skupština Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic.

Nakon otvaranja Skupštine, usvajanja dnevnog reda i izbora radonog predsjedništva, koje je rukovodilo radom Skupštine, prisutnima se obratio i zaželio im dobrodošlicu predsjednik Saveza poljoprivrednih Udruženja Konjic Nusret Avdibegović, koji je nakon pozdravnih riječi i riječi dobrodošlice, dao uvodne napomene o Izvještaju i Planu rada Saveza poljoprivrednih Udruženja Konjic, a zati riječ dao Šefici Stručne službe Saveza Izeti Macić, koja je uz prezentaciju, prisutne detaljno informisala o Izvještaju o radu i Izvještaju o finansijskom poslovanju Saveza za 2017 godinu i Planu rada Saveza za 2018 godinu, koji su nakon provedene rasprave i prijedloga za dopunu jednoglasno usvojeni.

Read more...

ČLANOVI STRUČNE SLUŽBE SAVEZA POLJOPRIVREDNIH UDRUŽENJA KONJIC UČESTVOVALI NA GODIŠNJOJ KONFERENCIJI PROIZVOĐAČA I OTKUPLJIVAČA JAGODIČASTOG VOĆA

U Organizaciji Savez proizvođača jagodičastog voća u BiH i Caritas Švicarske, dana26.aprila 2018. godine u hotelu Hollywood-Ilidža, u Sarajevu, održana je Godišnja konferencija proizvođača i otkupljivača jagodičastog voća u BiH “Očuvanje liderske pozicije maline u BiH”, na kojoj su učestvovali i članovi Stručne službe Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic.

U okviru dnevnog reda konferencije članica
Stručne službe Saveza poljoprivrednih
udruženja iz Konjica Alma Huseinbegović-Radmanić, održala je prezentaciju “Prednosti udruživanja i organizovanja proizvođača”, kroz koju je predstavila način organizacije i rada Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic i Stručne službe koja je operativno tijelo u pružanju stručne i
administrativne pomoći poljoprivrednim proizvođačima članovima Udruženja članica Savez.

DSC00715.JPG DSC00142.JPG IMG_0716.jpg DSC_3961.jpg IMG_1522.jpg DSC00096.JPG IMG_1523.jpg IMG_0132.JPG DSC04494.JPG dpo 42.jpg dpo 85.jpg