Aktivnosti saveza

ODRŽANA REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA SAVEZA POLJOPRIVREDNIH UDRUŽENJA KONJIC

Dana 17.04.2019. godine u sali Općinskog vijeća, općine Konjic, održana je redovna godišnja Skupština Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic.

Nakon otvaranja Skupštine, usvajanja dnevnog reda i izbora radonog predsjedništva u sastavu:Turković Adem, Boloban Refik, Duranović Avdo i Huseinbegović- Radmanić Alma, koje je rukovodilo radom Skupštine, prisutnima se obratio i zaželio im dobrodošlicu predsjednik Saveza poljoprivrednih Udruženja Konjic Nusret Avdibegović, koji je u kratkim crtama dao uvodne napomene i upoznao prisutne o aktivnostima Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic, s kratkim osvrtom na Izvještaj o radu Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic za 2018 godinu, sa Finansijskim izvještajem i Planom rada za 2019 godinu.

Poslije uvodnih napomena predsjednik Saveza dao je riječ šefici Stručne službe Saveza Izeti Macić, koja je uz prezentaciju prisutne detaljno informisala o Izvještaju o radu sa Finansijskim izvještajem Saveza za 2018 godinu, te Planu rada sa Finansijskim planom za 2019 godinu.

Read more...

ODRŽANA IZBORNO-IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA SAVEZA PROIZVOĐAČA JAGODIČASTOG VOĆA BIH

Dana 12.04.2019 godine s početkom u 11,00 sati, u Hotelu Hollywood na Ilidži održana je Izborno izvještajna skupštona Saveza proizvođača jagodičastog voća BiH.

U radu Skupštine učestvovali su i delegate ispred Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic i Udruženja voćara Konjic.

U okviru dnevnog reda nakon što je izabrano radno predsjedništvo koje je rukovodilo Skupštinom, pristupilo se radu po usvojenom dnevnom redu.

Read more...

ODRŽANA 3 SJEDNICA ORGANIZACIONOG ODBORA -10 MEĐUNARODNOG FESTIVALA HRANE “KONJIC FOOD FEST 2019”-

Dana 21.03.2019 godine u Sali za sastanke Općine Konjic, održana je 3 sjednica Organizacionog odbora, 10 Međunarodnog festivala hrane “Konjic Food Fest 2019”

Na sjednici je razgovarano o realizovanim obavezama i zadacima članova Organizacionog odbora s predhodne sjednice i aktivnostima koje slijede za pripremu 10 Međunarodnog festivala hrane “Konjic Food Fest 2019”.

Iako će se 10 Međunarodni festival hrane “Konjic Food Fest 2019” održati 02.i 03.oktobra 2019 godine, organizator je sa pripremama počeo znatno ranije, kako bi 10 jubilarni Festival hrane organizovali što bolje.

JAVNI POZIV

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 49/06 i 51/09), člana 38. Statuta Općine Konjic („Službeni glasnik Općine Konjic“ broj 4/11 i 6/11) i Pravilnika o kriterijima i načinu ostvarivanja sredstava iz budžeta Općine Konjic za povećanje i razvoj poljoprivredne proizvodnje (Službeni glasnik Općine Konjic broj 6/16), općinski načelnik raspisuje

JAVNI POZIV

za dodjelu sredstava za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji

 

I VRSTE SREDSTAVA

       Ovim Javnim pozivom će se sufinansirati slijedeće aktivnosti u poljoprivrednoj proizvodnji:

 A) – Izgradnja plastenika i staklenika,

B) – Izgradnja sistema za navodnjavanje “kap po kap”,

C) – Nabavka poljoprivredne mehanizacije i opreme,

D) – Program preventivnih mjera zaštite u animalnoj proizvodnji,

E) – Organska proizvodnja.

 

LINK ZA SKIDANJE /DOWNLOAD SVIH POTREBNIH OBRAZACA U ZIP FORMI

Read more...

RADIONICA IZ OBLASTI GRAFIČKOG DIZAJNA I MARKETINGA

Dana: 13.12.2018 godine u prostorijama Hotela Holiday u Sarajevu, u organizaciji Usaid/Sweden FARMA II projekta, održana je radionica iz oblasti grafičkog dizajna i marketinga.

Na radionici koja je bila vrlo dobro posjećena, učestvovao je i jedan broj pčelara iz Pčelarskog društva “ROJ” iz Konjica.

DSC00715.JPG DSC00142.JPG IMG_0716.jpg DSC_3961.jpg IMG_1522.jpg DSC00096.JPG IMG_1523.jpg IMG_0132.JPG DSC04494.JPG dpo 42.jpg dpo 85.jpg