Aktivnosti saveza

SASTANAK U FEDERALNOM MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Dana 23. 01.2020. godine u Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, održan je sastanak s predstavnicima Saveza pčelara FBiH, na kojem su uz predsjednika Federalnog saveza pčelara gospodina Seju Delju, učestvovali i neki članovi Upravnog odbora Saveza pčelara FBiH.

Ispred Ministarstva poljoprivrede, vodoprivred i šumarstva FBiH, na sastanku su učestvovali pomoćnici ministra: gospodin Bešćo Alibegović i Hanefija Topuz i savjetniki ministra gospodin Kudić Husnija.

Tema sastanka bila je, izrada Programa i Pravilnika za poticaj u poljoprivredi u 2020. godini, s posebnim pitanjem poboljšanja kriterija za poticaj u pčelarstvu, kako bi pčelarstvo bilo adekvatno tretirano u propisima, koji regulišu poticaj.

Read more...

POSJETA POLJOPRIVREDNIM ZADRUGAMA I PROIZVOĐAČIMA U ARILJU - SRBIJA

ČLANOVI STRUČNE SLUŽBE SAVEZA POLJOPRIVREDNIH UDRUŽENJA KONJIC I OPĆE POLJOPRIVREDNE ZADRUGE KONJIC U POSJETI POLJOPRIVREDNIM ZADRUGAMA I PROIZVOĐAČIMA U ARILJU - SRBIJA

Dana 19.12.2019.godine u organizaciji Švicarskog Caritasa i Saveza proizvođača jagodičastog voća u Bosni i Hercegovini, udruženja i zadruge iz FBiH među kojima I Savez poljoprivrednih udruženja Konjic I OPZ Konjic posjetili su Složenu zadrugu Agro Eko Voće iz Arilja,gdje je direktor zadruge Božo Jokić predstavio njihov rad, funkcionisanje i aktivnosti kao i nasade jagode i maline , hladnjače i kapacitete za preradu.

Drugog dana posjete Arilju 20.12.2019.godine, obilazak zasada američke borovnice i maline u pratnji i prezentaciji tehnologije prizvodnje prof.dr. Aleksandra Leposavića sa poljoprivrednog instituta u Čačku, i poljoprivrednog fakulteta u Nišu.

Posjeta zasadu borovnice I maline koji važe za najveće zasade američke borovnice i maline u regiji..

U KONJICU ODRŽANA PRVA KONFERENCIJA “POLJOPRIVREDA U HNK/Ž – KAKO DALJE”

Dana 13.12.2019.godine u Konjicu je u organizaciji Ministarstva PVŠ HNK/Ž i Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic. održana Prva Konferencija “Poljoprivreda u HNK/Ž - kako dalje?”

Moderator na konferenciji bila je novinarka Radio Konjica Amra Mušinović Husić.


Read more...

ČLANOVI SAVEZA POLJOPRIVREDNIH UDRUŽENJA KONJIC I OPĆE POLJOPRIVREDNE ZADRUGE KONJIC NA SVEČANOM OTVARANJU CENTRA ZA PODRŠKU RAZVOJU KLASTERA U KAŠTELIMA

Dana 29.11.2019.godine u bivšoj hemijskoj školi u Kaštel Sućurcu otvoren Centar za podršku razvoja klastera kojeg je simbolično otvorio gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović, a u čijem su otvaranju učestvovali partneri u projektu BACAR iz Hrvatske, Crne Gore te Bosne i Hercegovine


Partneri iz BiH su bili i članovi stručne službe Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic I Opće poljoprivredne zadruge Konjic, koji su u hrvatskom gradu Kaštela bili prisutni na svečanom otvaranju Centar za podršku klastera u okviru projekta “Bolji pristup rastu, klasteri i konkurentnost-umrežavanje u Jadranskom regionu BACAR” finansiranog iz programa Interreg IPA CBC HR-BIH-MNE 2014-2020.

NA PODRUČJU OPĆINE KONJIC PODIGNUTI NOVI NASADI JAGODE

Na osnovu Ugovora, koji je potpisan između Ureda za koordinaciju projekata – PCU, Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i OPZ Konjic, na području općine Konjic, podignuta su 43 dunuma novih nasadi jagode, kod 24 korisnika.

U okviru projekta podizanja novih nasada jagode, ugovorom je predviđeno, da će se korisnicima projekta uraditi analiza zemljišta i pružiti stručna pomoć kod podizanja novih nasada, što je urađeno od strane Stručne službe Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic i OPZ Konjic.

Uz pruženu stručnu pomoć i urađenu analizu zemljišta, korisnicima projekta su dodijeljene: certifikovane sadnice jagode, kompletan sistem za navodnjavanje i program prehrane i zaštite.

DSC00715.JPG DSC00142.JPG IMG_0716.jpg DSC_3961.jpg IMG_1522.jpg DSC00096.JPG IMG_1523.jpg IMG_0132.JPG DSC04494.JPG dpo 42.jpg dpo 85.jpg