Aktivnosti saveza

OKRUGLI STO: „TEHNIČKA POMOĆ JAČANJU ANALIZE BH TRŽIŠTA MEDA I SISTEMA MONITORINGA”

Dana 27 06,2018 godine u prostorijama Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar, na inicijativu Agencije za bezbijednost hrane Bosne i Hercegovine, a uz pomoć USAID/SIDA, putem projekta FARMA II, održan je okrugli sto – Ekspertska misija na temu “Tehnička pomoć jačanju analize bosanskohercegovačkog tržišta meda i Sistema monitoringa” uz pomoć angažovanog EU eksperta gospodina Darija Lasića.

Obrađene teme na Okruglom stolu su:

-Interpretacija rezultata monitoringa meda u BiH u 2017 godini;

-Parametri kvaliteta meda;

- Označavanje meda – izazovi i problemi;

- Patvorenje meda;

- Kontaminanti u medu i

- Aktuelna problematika u pčelarenju, iskustva proizvođača meda

Na okruglom stolu su učestvovali: proizvođači i otkupljivači meda, među kojima su bili i pčelari iz Pčelarskog društva “ROJ” iz Konjica.

Read more...

O B A V J E Š T E NJ E

Savez poljoprivrednih udruženja Konjic poziva Vas na edukaciju za proizvođače lijeske, na temu:

INTENZIVNI UZGOJ LIJESKE. Predavač, Dr.sc Predrag Vujević.

Edukacija će se održati 29.06.2018. godine u Konjicu, sala Općinskog vijeća Konjic, sa početkom u 15:00 sati. Ovaj događaj je prilika da se svi učesnici koji žele uključe, i koji su uključeni u proizvodnju,   upoznaju sa aktuelnostima i trendovima u Bosni i Hercegovini i regiji, vezano za proizvodnju i uzgoj lijeske.

 

Delegacija Elite Naturel iz Turske u Savezu poljoprivrednih udruženja Konjic

Dana 19.06.2018 godine, Savez poljoprivrednih udruženja Konjic, posjetili su predstavnici Elite Naturel, iz Turske koji su jedni od većih proizvođača voćnih sokova u Turskoj.

Članovi delegacije interesovali su se o proizvodnji voća i meda na području općine Konjic: količinam, cijenama i mogućem izvozu u Tursku.

Read more...

PREDSTAVNICI HERBOS NATURE NA SASTANKU U KONJICU

Dana 31.05.2018 godine u Savezu poljoprivrednih udruženja Konjic, predstavnici Saveza i OPZ Konjic, održali su sastana s predstavniocima Herbos Nature iz Hrasnice.

Tema današnjeg sastanka bila je nastavak saradnje u oblasti proizvodnje i otkupa maline, te saradnja na zajedničkom projektu izgradnja hladnjače, sredstavima IFAD projekta, općine Konjic i Herbos Nature.

Drugi dio sastanka održan je u kabinetu načelnika općine Konjic, gdje je načelnik općine sa svojim saradnicima dao podršku planiranom projektu.

           

ODRŽANA REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA SAVEZA POLJOPRIVREDNIH UDRUŽENJA KONJIC

Dana 03.05.2018. godine u sali Općinskog vijeća, općine Konjic, održana je redovna godišnja Skupština Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic.

Nakon otvaranja Skupštine, usvajanja dnevnog reda i izbora radonog predsjedništva, koje je rukovodilo radom Skupštine, prisutnima se obratio i zaželio im dobrodošlicu predsjednik Saveza poljoprivrednih Udruženja Konjic Nusret Avdibegović, koji je nakon pozdravnih riječi i riječi dobrodošlice, dao uvodne napomene o Izvještaju i Planu rada Saveza poljoprivrednih Udruženja Konjic, a zati riječ dao Šefici Stručne službe Saveza Izeti Macić, koja je uz prezentaciju, prisutne detaljno informisala o Izvještaju o radu i Izvještaju o finansijskom poslovanju Saveza za 2017 godinu i Planu rada Saveza za 2018 godinu, koji su nakon provedene rasprave i prijedloga za dopunu jednoglasno usvojeni.

Read more...

DSC00715.JPG DSC00142.JPG IMG_0716.jpg DSC_3961.jpg IMG_1522.jpg DSC00096.JPG IMG_1523.jpg IMG_0132.JPG DSC04494.JPG dpo 42.jpg dpo 85.jpg