Aktivnosti saveza

NA PODRUČJU OPĆINE KONJIC PODIGNUTI NOVI NASADI JAGODE

Na osnovu Ugovora, koji je potpisan između Ureda za koordinaciju projekata – PCU, Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i OPZ Konjic, na području općine Konjic, podignuta su 43 dunuma novih nasadi jagode, kod 24 korisnika.

U okviru projekta podizanja novih nasada jagode, ugovorom je predviđeno, da će se korisnicima projekta uraditi analiza zemljišta i pružiti stručna pomoć kod podizanja novih nasada, što je urađeno od strane Stručne službe Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic i OPZ Konjic.

Uz pruženu stručnu pomoć i urađenu analizu zemljišta, korisnicima projekta su dodijeljene: certifikovane sadnice jagode, kompletan sistem za navodnjavanje i program prehrane i zaštite.

DSC00715.JPG DSC00142.JPG IMG_0716.jpg DSC_3961.jpg IMG_1522.jpg DSC00096.JPG IMG_1523.jpg IMG_0132.JPG DSC04494.JPG dpo 42.jpg dpo 85.jpg