Aktivnosti saveza

INFORMACIJA SA SASTANKA O PITANJU OBILJEŽAVANJA OVACA I KOZA

Dana 18.06.2021.godine u prostorijama Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic održan je sastanak vezan za obilježavanje i vakcinaciju sitne stoke.

Sastanku su prisustvovali pomoćnik federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, odsjeka za veterinarstvo, gospodin Kenan Muratović, predstavnik kantonalnog ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede HNK-a gospodin Jozo Pavlović, predstavnik federalnog udruženja poljoprivrednika gospodin Nedžad Bićo, predsjednik Saveza farmera-ovčara FBiH “Pramenka” i predsjednik Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic gospodin Nusret Avdibegović, predstavnik veterinarske stanice Konjic gospodin Hamdija Omerović i član upravnog odbora Pramenka iz SBK gospodin Amer Haračić.

Read more...

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji

Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 49/06 i 51/09), člana 38. Statuta Općine Konjic („Službeni glasnik Općine Konjic“ broj 4/11, 6/11, 3/20), člana 13. Odluke o izvršenju budžeta općine Konjic za 2021. godinu (Sl. glasnik općine Konjic broj 5/21) i Pravilnika o utrošku sredstava u Budžeta općine Konjic za podsticaje u poljoprivrednoj proizvodnji, otkupu viška proizvoda, općinski Načelnik objavljuje:

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji

I VRSTE SREDSTAVA

Ovim Javnim pozivom će se sufinansirati direktni novčani podsticaji za slijedeće aktivnosti u poljoprivrednoj proizvodnji:

A.Podsticaji za Animalnu proizvodnju:

a)Dijagnostika goveda

b)Preventiva u ovčarstvu i kozarstvu

c)Preventiva u pčelarstvu

B.Podsticaji za Biljnu proizvodnju:

a)Program preventivnih mjera u biljnoj proizvodnji

b)Program sufinasiranja nabavke sjemena i sadnog materijala

C.Investiranje u poljoprivredna gazdinstva:

a)Nabavka nove poljoprivredne mehanizacije i opreme za razvoj poljoprivredne proizvodnje

b)Nabavka sistema za navodnjavanje „Kap po kap“

c)Oprema i materijal za rekonstrukciju objekata u poljoprivredi

D.Ostale vrste novčanih podsticaja:

a)Organska proizvodnja

b)Podrška registrovanim obrtnicima u svim poljoprivrednim proizvodnjama za sufinansiranje doprinosa

Read more...

PRAVILNIK O UTROŠKU NOVČANIH SREDSTAVA ZA NOVČANE PODRŠKE U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI... za 2021.

POGLAVLJE I – OPĆE ODREDBE

Član 1.

(Predmet)

Ovim Pravilnikom propisuju se način i uslovi ostvarivanja novčane podrške po modelu podsticaja proizvodnji u skladu s Programom utroška novčanih sredstva utvrđenih Budžetom Općine Konjic koji se odnosi za tekuću godinu.

Read more...

Program kantonalnih podrški za 2021.

Na osnovu člana 16. stav (1) i člana 17. stav (2) Zakona o Vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona („Službene novine HNK", broj: 3/07 i 5/09) ), člana 4. stav (3) i člana 5. Zakona o novčanim podrškama u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambenoj prerađivačkoj proizvodnji („Službene novine HNK", broj: 2/13) i člana 35. Zakona o izvršenju Budžeta HNK za 2021. godinu („Službene novine HNK", broj: 9/20), na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je na 144. sjednici, održanoj 31.3.2021. godine, donijela

PROGRAM UTROŠKA NOVČANIH SREDSTAVA ZA NOVČANE PODRŠKE U PRIMARNOJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI I PREHRAMBENO-PRERAĐIVAČKOJ PROIZVODNJI ZA 2021. GODINU

 

POGLEDAJTE PDF DOKUMENT PROGRAM KANTONALNIH PODRŠKI

Read more...

DSC00715.JPG DSC00142.JPG IMG_0716.jpg DSC_3961.jpg IMG_1522.jpg DSC00096.JPG IMG_1523.jpg IMG_0132.JPG DSC04494.JPG dpo 42.jpg dpo 85.jpg