Aktivnosti saveza

INFORMACIJA O REALIZACIJI OPĆINSKOG POTICAJA

Dana 06.03.2020 godine, na osnovu Pravilnika o kriterijima i načinu ostvarivanja sredstava iz budžeta Općine Konjic za povećanje i razvoj poljoprivredne proizvodnje na području općine Konjic,  objavljen je Javni poziv za dodjelu sredstava za poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji.

Javnim pozivom je predviđeno sufinansiranje:

A)– Nabavka sistema za navodnjavanje „Kap po kap „

B)– Program preventivnih mjera zaštite i prehrane u biljnoj i animalnoj proizvodnji

C)– Organska proizvodnja

D)– Proizvodnja jagodičastog voća ( malina, jagoda, kupina i borovnica) po predatoj količini

E)– Sufinansiranje nabavke sjemena i sadnog materijala za biljnu proizvodnju (voćarstvo i povrtlarstvo)

F)– Podrška registrovanim obrtima u svim poljoprivrednim proizvodnjama

G)– Nabavka plastenika i staklenika

Pravo na dobivanje podsticajnih sredstava, mogu ostvariti svi koji ispune uslove iz Pravilnika okriterijima i načinu ostvarivanja sredstava iz budžeta Općine Konjic za povećanje i razvoj poljoprivredne proizvodnje, i to:

  1. Sva porodična poljoprivredna gazdinstva, fizička lica – obrtnici, pravna lica sa područja Općine Konjic, upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata (RPG i RK) i koja ostvaruju poljoprivrednu proizvodnju na području općine Konjic,
  2. Poljoprivrednici, članovi jednog od Udruženja Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic,

- Koji blagovremeno podnesu zahtjev za podsticaj sa potrebnom dokumentacijom i ispune sve propisane uslove,

- Koji su na površini najmanje 0,2 ha zasijali povrće ili ljekobilje;

- Koji su vlasnici ili članovi domaćinstva vlasnika voćnjaka s nasadom najmanje od 0,2 ha jagodičastog voća, te vlasnici voćnjaka s nasadom najmanje 0,5 ha ostalog voća (šljiva, jabuka, kruška), te da su provedene predviđene agrotehničke mjere (pravilna obrada zemljišta, obezbijeđena voda – sistem “Kap po kap”, pravilna primjena organskih i mineralnih đubriva kao i ostale mjere koje doprinose boljoj plodnosti zemljišta, što utvrđuje komisija,

- Koji u vlasništvu ima najmanje 50 ovaca ili 25 koza, odnosno 3 krava, 3 junice ili 3 junadi za tov,

- Koji su vlasnici pčelinjaka sa najmanje 15 proizvodnih pčelinjih društava.

Javni poziv je bio otvoren do 23.03.2020 godine i na isti se prijavilo po svim oblastima 450 poljoprivrednih proizvođača. Neke oblasti su realizovane a neke zbog vanrednih okolnosti će realizaciju produžiti tokom narednih nekoliko mjeseci, jer se nemogu nabaviti potrebna sredstva, posebno sredstva preventive i zaštite.

Za realizaciju Javnog poziva Općina Konjic je obezbijedila 100,000,00 KM a poljoprivredni proizvođači oko 170.000,00 KM.

OKRUGLI STO „NACRT PROGRAMA POTICAJ ZA VETERINARSTVO” ZA 2020 GODINU

Dana 25 02.2020 godine u Privrednoj/Gospodarskoj komori FBiH, u organizaciji Saveza pčelara FBiH, a uz podršlu Privredne/Gospodarsje komore FBiH u Sarajevu, održan je okrugli sto na temu “Nacrt programa za veterinarstvo” za 2020 godinu i Pres konferencija o navedenoj temi.

Učesnici Okruglog stola tražili su da se u Programom utroška sredstava Poticaj za veterinarstvo za 2020 godini, kojim su predviđene mjere finansiranja sprečavanja, širenja i iskorjenjivanja zaraznih bolesti kod životinja, predvide i mjere zdravstvene zaštite pčela, i to: u dijagnostičkom ispitivanju zaraznih bolesti - predvidjeti “Američku kugu pčelinjeg legal” i u oblasti educiranja predvidjeti edukaciju pčelara i dodatna edukacija veterinara za praćenje bolesti pčela.

Read more...

EDUKACIJA PROIZVOĐAČA JAGODA

U organizaciji Švicarskog Caritasa u BiH i Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic, Dana 14.02.2020 godine, u prostorijama Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic, izvedena je edukacija proizvođača jagoda, koji su uz pomoć Švicarskog Caritasa u BiH, Općine Konjic i IFAD-a, podigli nove nasade jagode u 2019 godini.

Read more...

PČELARSKO DRUŠTVO „ROJ” I UG „FARMER” IZ KONJICA DONIRALI PROIZVODE DJECI S POSEBNIM POTREBAMA

Pčelari Pčelarskog društva “ROJ” I članovi UG “Farmer” iz Konjica, tokom novembra i decembra 2019 godine proveli su akciju sakupljanja poljoprivrednih proizvoda, s ciljem doniranja institucijama ili udruženjima koja se bave odgojem i obrazovanjem djece s posebnim potrebama

Sakupljene količine meda I krompira, donirane su: Udruženju roditelja, djece i omladine s cerebralnom paralizom i drugim teškoćama u razvoju iz Konjica

i Centru za djecu i omladinu sa posebnim potrebama ”LOS ROSALES” iz Mostara.

Read more...

OKRUGLI STO „NACRT PROGRAMA NOVČANIH PODRŠKI U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU ZA 2020 GODINU”

Dana 12. 02.2020. godine u Privrednoj/Gospodarskoj komori FBiH, u organizaciji Saveza pčelara FBiH, a uz podršlu Privredne/Gospodarsje komore FBiH,u Sarajevu, održan je okrugli sto na temu “Nacrt programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2020 godinu.”.

Učesnici Okruglog stola bili su: predstavnici: Federalnog MPVŠ, Zavoda za poljoprivredu FBiH, Privredne komore FBiH, Agencije za sigurnost hrane, Veterinarskog fakulteta Sarajevo članovi Upravnog odbora Saveza pčelara FBiH, pčelari i predstavnici medija.

Uvodni referat podnijela je Prof.dr Behija Dukić, profesor na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu.

Read more...

DSC00715.JPG DSC00142.JPG IMG_0716.jpg DSC_3961.jpg IMG_1522.jpg DSC00096.JPG IMG_1523.jpg IMG_0132.JPG DSC04494.JPG dpo 42.jpg dpo 85.jpg