Aktivnosti saveza

MINISTAR MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE HNK POSJETIO KONJIC

Dana 11.07.2017 godine, ministar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK gospodin Donko Jović sa saradnicima posjetio je Konjic.

Sastanak o temi Plan gospodarenja zemljištem u državnom vlasništvu za područje općine Konjic, za period 2015 – 2020, održan je u kabinetu načelnika općine.

Sastanku su ispred općine Konjic uz načelnika gospodina Emira Bubala i njegovih saradnika prisustvovali i predstavnici OPZ Konjic i Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic.

ODRŽANA IZBORNO - IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA SAVEZA FARMERA – OVČARA FBIH “PRAMENKA”

Dana 29.06.2017. godine na Farmi “Smiljanić”, Pakline – Ravanjsko polje kod Tomislavgrada održana je redovna izborno - izvještajna Skupština Saveza farmera ovčara FBiH “Pramenka”

Skupštinu je otvorio predsjednik skupštine Ilija Smiljanić, koji je pozdravio prisutne delegate i zaželio im dobrodošlicu.

Nakon pozdravnih uvodnih riječi predsjednik skupštine je predložio dnevni red, koji je jednoglasno prihvaćen.

  1. Izbor radnog predsjedništva Skupštine;
  2. Izvještaj o radu Saveza farmera – ovčara FBiH „Pramenka“ za 2016 god, sa Finansijskim izvještajem
  3. Plan rada Saveza farmera – ovčara FBiH „Pramenka“ za 2017 godinu, sa Finansijskim planom
  4. Izbori u Savezu farmera – ovčara FBiH „Pramenka“
  5. Tekuća pitanja

  U prvoj tačci dnevnog reda izabrano je radno predsjedništvo, koje je rukovodilo radom Skupštine u sastavu: Munever Mehičić, Zdravko Džolan i Ilija Smiljanić.

Read more...

ODRŽANA KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA SAVEZA PČELARA FBiH

Dana 01.04.2017. godine,  održana je konstituirajuća sjednica Upravnog odbora Saveza pčelara FBiH.

Upravnom odboru su prisustvovali članovi UO iz svih kantona, osim Livanjskog Sjednicom je presjedavao predsjednik Saveza gospodin Sejo Deljo, koji je ranije pripremio materijale i dostavio ih članovima Upravnog odbora. 

Read more...

ODRŽANA REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA SAVEZA POLJOPRIVREDNIH UDRUŽENJA KONJIC

Dana 29.03.2017. godine u sali Općinskog vijeća, općine Konjic, održana je redovna godišnja Skupština Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic.

Skupštinu je otvorio predsjednik skupštine, koji je pozdravio prisutne.delegate i goste i zaželio im dobrodošlicu.

Nakon uvodnih pozdravnih riječi i otvaranja Skupštine usvojen je dnevni red te izabrano radon predsjedništvo, koje je rukovodilo radom Skupštine, u sastavu: Turković Adem, Boloban Refik i Duranović Avdo

Prije prelaska na rad po usvojenom dnevnom redu, prisutnima na skupštini obratio se ministar Ministarstva PŠV HNK Donko Jović, koji je prisutne informisao o najnovijim aktivnostima koje Ministarstvo provodi, a jedno od njih je i pitanje usvojenog Programa poticaja za poljoprivredu.

Read more...

JAVNI POZIV ZA DODJELU SREDSTAVA ZA PODSTICAJ U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI

Ovim Javnim pozivom će se sufinansirati slijedeće aktivnosti u poljoprivrednoj proizvodnji:
A) – Stvaranje uslova i provođenje aktivnosti u svrhu unapređenja poljoprivredne proizvodnje (izrada pristupnih puteva za imanja, izrada vodovoda i drugih objekata od zajedničkog interesa),
B) – IzgradnJa plastenika i staklenika,
C) – Izgradnja sistema za navodnjavanje “kap po kap”,
D) – Nabavka poljoprivredne mehanizacije i opreme,
E) – Program preventivnih mjera zaštite u biljnoj i animalnoj proizvodnji,
F) – Organska proizvodnja.

Pravo na učešće na Javnom pozivu imaju sva porodična poljoprivredna gazdinstva i fizička lica – obrtnici, sa područja Općine Konjic, upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata (RPG i RK) i koja ostvaruju poljoprivrednu proizvodnju na području općine Konjic, zatim poljoprivrednici, članovi jednog od Udruženja Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic i koji blagovremeno podnesu zahtjev za podsticaj sa potrebnom dokumentacijom i ispune sve propisane uslove.

PREUZMITE ČITAV TEKST JAVNOG POZIVA U PDF FORMATU

IMG_0132.JPG DSC04494.JPG DSC_3961.jpg IMG_1522.jpg DSC00142.JPG IMG_0716.jpg dpo 42.jpg IMG_1523.jpg dpo 85.jpg DSC00715.JPG DSC00096.JPG