Aktivnosti saveza

EDUKACIJA PROIZVOĐAČA JAGODA

U organizaciji Švicarskog Caritasa u BiH i Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic, Dana 14.02.2020 godine, u prostorijama Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic, izvedena je edukacija proizvođača jagoda, koji su uz pomoć Švicarskog Caritasa u BiH, Općine Konjic i IFAD-a, podigli nove nasade jagode u 2019 godini.

Read more...

PČELARSKO DRUŠTVO „ROJ” I UG „FARMER” IZ KONJICA DONIRALI PROIZVODE DJECI S POSEBNIM POTREBAMA

Pčelari Pčelarskog društva “ROJ” I članovi UG “Farmer” iz Konjica, tokom novembra i decembra 2019 godine proveli su akciju sakupljanja poljoprivrednih proizvoda, s ciljem doniranja institucijama ili udruženjima koja se bave odgojem i obrazovanjem djece s posebnim potrebama

Sakupljene količine meda I krompira, donirane su: Udruženju roditelja, djece i omladine s cerebralnom paralizom i drugim teškoćama u razvoju iz Konjica

i Centru za djecu i omladinu sa posebnim potrebama ”LOS ROSALES” iz Mostara.

Read more...

OKRUGLI STO „NACRT PROGRAMA NOVČANIH PODRŠKI U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU ZA 2020 GODINU”

Dana 12. 02.2020. godine u Privrednoj/Gospodarskoj komori FBiH, u organizaciji Saveza pčelara FBiH, a uz podršlu Privredne/Gospodarsje komore FBiH,u Sarajevu, održan je okrugli sto na temu “Nacrt programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2020 godinu.”.

Učesnici Okruglog stola bili su: predstavnici: Federalnog MPVŠ, Zavoda za poljoprivredu FBiH, Privredne komore FBiH, Agencije za sigurnost hrane, Veterinarskog fakulteta Sarajevo članovi Upravnog odbora Saveza pčelara FBiH, pčelari i predstavnici medija.

Uvodni referat podnijela je Prof.dr Behija Dukić, profesor na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu.

Read more...

SASTANAK U FEDERALNOM MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Dana 23. 01.2020. godine u Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, održan je sastanak s predstavnicima Saveza pčelara FBiH, na kojem su uz predsjednika Federalnog saveza pčelara gospodina Seju Delju, učestvovali i neki članovi Upravnog odbora Saveza pčelara FBiH.

Ispred Ministarstva poljoprivrede, vodoprivred i šumarstva FBiH, na sastanku su učestvovali pomoćnici ministra: gospodin Bešćo Alibegović i Hanefija Topuz i savjetniki ministra gospodin Kudić Husnija.

Tema sastanka bila je, izrada Programa i Pravilnika za poticaj u poljoprivredi u 2020. godini, s posebnim pitanjem poboljšanja kriterija za poticaj u pčelarstvu, kako bi pčelarstvo bilo adekvatno tretirano u propisima, koji regulišu poticaj.

Read more...

POSJETA POLJOPRIVREDNIM ZADRUGAMA I PROIZVOĐAČIMA U ARILJU - SRBIJA

ČLANOVI STRUČNE SLUŽBE SAVEZA POLJOPRIVREDNIH UDRUŽENJA KONJIC I OPĆE POLJOPRIVREDNE ZADRUGE KONJIC U POSJETI POLJOPRIVREDNIM ZADRUGAMA I PROIZVOĐAČIMA U ARILJU - SRBIJA

Dana 19.12.2019.godine u organizaciji Švicarskog Caritasa i Saveza proizvođača jagodičastog voća u Bosni i Hercegovini, udruženja i zadruge iz FBiH među kojima I Savez poljoprivrednih udruženja Konjic I OPZ Konjic posjetili su Složenu zadrugu Agro Eko Voće iz Arilja,gdje je direktor zadruge Božo Jokić predstavio njihov rad, funkcionisanje i aktivnosti kao i nasade jagode i maline , hladnjače i kapacitete za preradu.

Drugog dana posjete Arilju 20.12.2019.godine, obilazak zasada američke borovnice i maline u pratnji i prezentaciji tehnologije prizvodnje prof.dr. Aleksandra Leposavića sa poljoprivrednog instituta u Čačku, i poljoprivrednog fakulteta u Nišu.

Posjeta zasadu borovnice I maline koji važe za najveće zasade američke borovnice i maline u regiji..

DSC00715.JPG DSC00142.JPG IMG_0716.jpg DSC_3961.jpg IMG_1522.jpg DSC00096.JPG IMG_1523.jpg IMG_0132.JPG DSC04494.JPG dpo 42.jpg dpo 85.jpg