Aktivnosti saveza

NAJAVA: 8. Međunarodni festival hrane “KONJIC FOOD-FEST”

Obavještavamo sve zainteresovane učesnike i posjetioce da će se 8. Međunarodni festival hrane “KONJIC FOOD-FEST” održati dana: 04 i 05.oktobra 2017. godine, na sportsko-rekreacionom centru “Partizanovo” u Konjicu, s početkom u 09,00 sati.


Svi zainteresovani za učešće dužni su popuniti prijavni obrazac najkasnije do 02.oktobra 2017. godine.  

Prijavni obrazac mogu popuniti u prostorijama Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic.

Prijavni obrazac se može naći i na web stranici www.poljoprivredakonjic.ba i popunjen poslati putem email-a na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kandidati, koji se budu prijavili nakon 02.10.2017.godine, neće moći učestvovati na festivalu.

Ovdje preuzmi prijavni obrazac

PRIJAVE ZA "12. DANI POLJOPRIVREDE OPĆINE KONJIC"

Obavještavamo sve zainteresovane učesnike i posjetioce da će se  „12 Dani poljoprivrede općine Konjic“ održati u Buturović Polju, dana 07.09.2017.godine.


Svi zainteresovani za učešće dužni su popuniti prijavni obrazac najkasnije do 05.09.2017. godine.  
Prijavni obrazac mogu popuniti u prostorijama Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic.

         Klikom na link:  Prijavni obrazac isti možete skinuti i sa naše stranice i popunjen poslati putem email-a na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kandidati, koji se budu prijavili nakon 05.09.2017. godine, neće moći učestvovati na manifestaciji.

MINISTAR MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE HNK POSJETIO KONJIC

Dana 11.07.2017 godine, ministar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK gospodin Donko Jović sa saradnicima posjetio je Konjic.

Sastanak o temi Plan gospodarenja zemljištem u državnom vlasništvu za područje općine Konjic, za period 2015 – 2020, održan je u kabinetu načelnika općine.

Sastanku su ispred općine Konjic uz načelnika gospodina Emira Bubala i njegovih saradnika prisustvovali i predstavnici OPZ Konjic i Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic.

ODRŽANA IZBORNO - IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA SAVEZA FARMERA – OVČARA FBIH “PRAMENKA”

Dana 29.06.2017. godine na Farmi “Smiljanić”, Pakline – Ravanjsko polje kod Tomislavgrada održana je redovna izborno - izvještajna Skupština Saveza farmera ovčara FBiH “Pramenka”

Skupštinu je otvorio predsjednik skupštine Ilija Smiljanić, koji je pozdravio prisutne delegate i zaželio im dobrodošlicu.

Nakon pozdravnih uvodnih riječi predsjednik skupštine je predložio dnevni red, koji je jednoglasno prihvaćen.

  1. Izbor radnog predsjedništva Skupštine;
  2. Izvještaj o radu Saveza farmera – ovčara FBiH „Pramenka“ za 2016 god, sa Finansijskim izvještajem
  3. Plan rada Saveza farmera – ovčara FBiH „Pramenka“ za 2017 godinu, sa Finansijskim planom
  4. Izbori u Savezu farmera – ovčara FBiH „Pramenka“
  5. Tekuća pitanja

  U prvoj tačci dnevnog reda izabrano je radno predsjedništvo, koje je rukovodilo radom Skupštine u sastavu: Munever Mehičić, Zdravko Džolan i Ilija Smiljanić.

Read more...

ODRŽANA KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA SAVEZA PČELARA FBiH

Dana 01.04.2017. godine,  održana je konstituirajuća sjednica Upravnog odbora Saveza pčelara FBiH.

Upravnom odboru su prisustvovali članovi UO iz svih kantona, osim Livanjskog Sjednicom je presjedavao predsjednik Saveza gospodin Sejo Deljo, koji je ranije pripremio materijale i dostavio ih članovima Upravnog odbora. 

Read more...

IMG_0132.JPG DSC04494.JPG DSC_3961.jpg IMG_1522.jpg DSC00142.JPG IMG_0716.jpg dpo 42.jpg IMG_1523.jpg dpo 85.jpg DSC00715.JPG DSC00096.JPG