Udruženje pčelara "Roj"

Društvo sačinjavaju dobrovoljno udruženi građani-pčelari koji imaju prebivalište na području općine Konjic. Osnovni cilj i zadatak Članova Društva je unapređivanje pčelarstva , kvaliteta i kvantiteta pčelinjih proizvoda u općini Konjic.

Društvo ima svojstvo pravnog lica , a stiče ga danom upisa u sudski registar .

Naziv Društva je : PČELARSKO DRUŠTVO «ROJ» KONJIC .

Sjedište Društva je u Konjicu, ulica X hercegovačke (zgrada Društvenog doma).

Društvo djeluje na području općine Konjic.

Djelatnost Društva je organizovano okupljanje pčelara s ciljem unaprijeđenja pčelarstva (poboljšanje kvaliteta i povećanje kvantiteta) pčelinjih proizvoda na području općine Konjic.

PREDSTAVNICI SAVEZA POLJOPRIVREDNIH UDRUŽENJA KONJIC I PČELARSKOG DRUŠTVA „ROJ” IZ KONJICA, UČESTVOVALI NA OKRUGLOM STOLU NA TEMU UGROŽENOST I ZAŠTITA PČELA

U organizaciji Asocijacije za ruralni razvoj, dana 28 i 29 marta 2018. godine u Hotelu Amicus u Mostaru održan je Okrugli sto na temu  ugroženost i zaštita zdravlja pčela, kojem su prisustvovali: predstavnici poljoprivrednih udruženja - najviše udruženja pčelara iz svih krajeva BiH, predstavnici Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije BiH, predstavnici akademske zajednice i mediji.

Organizacijom ovog Okruglog stola počela je kampanju o iznalaženju rješenja za zaštitu pčela od trovanja pesticidima i uređenja katastarskih paša u Federaciji BiH i Brčko Distriktu. Kampanja se realizuje u okviru projekta “Program održivosti civilnog društva u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja u BiH”, koji implementiraju Centri civilnih inicijativa-CCI a finansira USAID.

Read more...

SKUPŠTINA PČELARSKO DRUŠTVO «ROJ» IZ KONJICA

16.02.2018. godine u sali Općinskog vijeća Konjic, održana je redovna Skupština Pčelarskog društva „ROJ“ iz Konjica.

Prije predlaganja dnevnog reda, predsjednik Skupštine Avdo Duranović predložio je Radno predsjedništvo Skupštine, koje je rukovodilo Skupštinom i u koje su jednoglasno izabrani članovi Pčelarskog društva “Roj”: Lapo Sulejman, Ružić Ivica i predsjednik Skupštine Avdo Duranović, zapisnik je vodila Izeta Macić– sekretar Društva.

Read more...

ČLANOVI PČELARSKOG DRUŠTVA „ROJ“ IZ Konjica NA SAJMU U SKENDERIJI

Članovi pčelarskog društva „ROJ“ iz Konjica: Faladžić Huso, Buljina Ibrahim, Ružić Ivica, Lapo Sulejman i Duranović Avdo, učestvovali su na „Sajam privrede, poljoprivrede, zanatstva i roba široke potrošnje“, koji je održan u Skenderiji u Sarajevu u vremenu od 14.do 16.12 2017 godine i koji je izložbeno prodajnog karaktera.

Navedeni pčelari ili neki od njih, ućestvuju na sajmovima širom Bosne i Hercegovine i u najboljem svjetlu predstavljaju pčelarstvo Konjica   .

 

KONJIČKI PČELARI UČESTVOVALI NA „III DANIMA HERCEGOVAČKOG MEDA, MOSTAR 2017”

Dana 11.11.2017. godine u prostorijama Hrvatskog doma herceg Stjepan Kosača u Mostara ,  održani su “III Dani hercegovačkog meda, Mostar 2017”
Prisutnima se u prepunoj sali pri ceremoni otvaranja manifestacije pozdravljajući prisutne i zaželivši im dobrodošlicu prvi obratio organizator, predsjednik Udruženja pčelara “Matica” iz Mostara, i predsjednik Saveza pčelara HNK/Ž gospodin Boras Kvesić, a zatim su se između ostalih prisutnima obratili: Dekan Agronomskog i prehrambeno tehnološkog fakulteta iz Mostara Ivo Ostojić, Predsjednik Saveza pčelara Hrvatske Ivan Mravak, Predsjednik Saveza pčelara FBiH gospodin Sejo Deljo i Ministar Ministarstva PŠiV HNK gospodin Donko Jović koji je i otvorio manifestaciju.

Read more...

KONJIČANI NA SAJMU U SARAJEVU I JABLANICI

U vremenu od 13.09 do 17.09 2017 godine na Trgu Alija Izetbegović u Sarajevu održan je tradicionalni BEE-FEST Internacionalni Sajma pčelarstva I pčelarske opreme, na kojem su kao I svake godine učestvovali pčelari iz Konjica. Ovaj put na Sajmu su bila tri pčelara iz Konjica: Avdo Duranović, Huso Faladžić i Jusuf Hujdur, koji su kupcima ponudili više vrsta meda i ostalih pčelinjih proizvoda danas sve više traženi.

Uoliko niste stigli da ih posjetite i kupite potrebno na Sajmu, možete ih kontaktirati i dobiti željeni proizvod kućnom dostavom: Avdo Duranović  telefon broj: 061 723-082, Faladžić Huso: 061 627-520 I Hujdur Jusuf: 061 516-816.

Dana 21.septembra 2017 godine u organizaciji općine Jablanica i Saveza poljoprivrednih udruženja Jablanica, u Jablanici je po deveti put održan Sajam zdrave hrane, ljekobilja i pčelarstva. 

Na sajmu su učestvovali i konjički proizvođači zdrave hrane, ljekobilja i pčelarstva, i to:

- pčelari: Lapo Sulejman, telefon broj: 061 138-802, Gagula Semir, tel.broj: 061 843-777 i Gabela Hifzo, tel.broj: 061 661-656

- Ćukas Fadil, proizvođač i sakupljač ljekovitog bilja, tel.broj: 061 823-714 i

- Padalović Đemo čuvar starog zanata - izrada pletenih korpi i berača.

 

IMG_0132.JPG DSC04494.JPG DSC_3961.jpg IMG_1522.jpg DSC00142.JPG IMG_0716.jpg dpo 42.jpg IMG_1523.jpg dpo 85.jpg DSC00715.JPG DSC00096.JPG