Udruženje pčelara "Roj"

Društvo sačinjavaju dobrovoljno udruženi građani-pčelari koji imaju prebivalište na području općine Konjic. Osnovni cilj i zadatak Članova Društva je unapređivanje pčelarstva , kvaliteta i kvantiteta pčelinjih proizvoda u općini Konjic.

Društvo ima svojstvo pravnog lica , a stiče ga danom upisa u sudski registar .

Naziv Društva je : PČELARSKO DRUŠTVO «ROJ» KONJIC .

Sjedište Društva je u Konjicu, ulica X hercegovačke (zgrada Društvenog doma).

Društvo djeluje na području općine Konjic.

Djelatnost Društva je organizovano okupljanje pčelara s ciljem unaprijeđenja pčelarstva (poboljšanje kvaliteta i povećanje kvantiteta) pčelinjih proizvoda na području općine Konjic.

SKUPŠTINA PČELARSKO DRUŠTVO «ROJ» IZ KONJICA

10.02.2017. godine u sali Općinskog vijeća Konjic, održana je redovna  Skupština Pčelarskog društva „ROJ“ iz Konjica.

Prije predlaganja dnevnog reda, predsjednik Skupštine Avdo Duranović predložio je Radno predsjedništvo Skupštine, koje je rukovodilo Skupštinom i u koje su jednoglasno izabrani članovi Pčelarskog društva “Roj”: Gagula Semir, Tucaković Halil i predsjednik Skupštine Avdo Duranović, zapisnik je vodila Izeta Macić– sekretar Društva.

Nakon izbora radnog predsjedništva, predloženog i usvojenog dnevnog reda, uslijedio je tok Skupštine, kada je predsjednik Skupštine pozvao predsjednik PD “ROJ” Selima Herića da podnese potrebne izvještaje za 2016 godinu i Plan rada za 2017 godinu.

Nakon što je predsjednik Pčelarskog društva “ROJ” podnio iscrpan izvještaj o svom radu, radu Upravnog odbora i Pčelarskog društva i Finansijski izvještaj za 2016 godinu i predložio Plan rada za 2017 godinu, uslijedila je rasprava i jednoglasno usvajanje ponuđenih dokumenata.

Read more...

NA DANIMA MEDA 2016 U SARAJEVU PRIZNANJA DOBILI I ČLANOVI PČELARSKOG DRUŠTVA „ROJ” IZ KONJICA

U organizaciji Federalnog zavoda za poljoprivredu sa sjedištem u Sarajevu i Federalnog agromediteranskog zavoda sa sjedištem u Mostaru, dana 09.12.2016 godine, u Sarajevu u prostorijama Federalnog zavoda za pljoprivredu, održani su “Dani meda 2016”, čije je održavanje pomogao USAID/Sweden FARMA II projekat.

Read more...

ČLANOVI PČELARSKOG DRUŠTVA „ROJ” IZ KONJICA NA „II DANIMA HERCEGOVAČKOG MEDA” U MOSTARU

02. decembra 2016 godine članovi Pčelarskog društva „ROJ” iz Konjica, učestvovali su na završnoj manifestaciji „II Dani hercegovačkog meda” u Mostaru, u okviru koje je održano ocjenjivanje meda, koje je uradila stručna komisija sastavljena od predstavnika  Agronomskom i prehrambeno-tehnološkom fakultetu iz Mostara I pčelara, a manifestaciju su organizovali Udruženja pčelara „Matica” iz Mostara i  Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet iz Mostara.

Nakon što je izvršeno ocjenjivanje 86 uzoraka meda koji su dostavljeni mjesec dana ranije, svečanost na kojoj je , izvršena dodjela diploma i priznanja za kvalitet meda, konjički pčelari su učestvovali sa 12 uzoraka, među kojima su:cvijetni med, kestenov, bagremov i med medljikovac.

Read more...

KONJIČKI PČELAR NA SAJMU PČELARSTVA U TUZLI DOBIO 4 MEDALJE

Na IV međunarodnom sajamu pčelarstva u Tuzli učestvovao je i konjički pčelar Sulejman Lapo.

Kakav je Lapo pčelar i kakav med nudi potrošačima meda, govore tri zlatne i jedna srebrena medalja koje je dobio na ovom sajmu.

Lapo je dobio zlatne medalje za: šumski med, cvijetni med i kestenov med i srebrenu medalju za bagremov med.

   

Ukoliko želite biti konzumenti jednog od nagrađenih  medova  pčelara Lapo Sulejmana, pozovite ga na telefona, broj:061 138 802 i naručite koju vrsta meda želite. 

KONJIČKI PČELARI NA SAJMU U BILEĆI

Konjički pčelari Lapo Sulejman i Gagula Semi, učestvovali su na sajmu u Bileći, manifestaciji koja je ove godine održana u vremenu od 17 do 19 juna 2016 godine pod nazivom “Dani bilećkih proizvoda i stvaralaštva”, i na kojoj je učestvovalo preko 100 izlagača.

U okviru manifestacije održano je i takmičenje najljepši medenjak, na kojem je treće mjesto osvojio pčelar, Gagula Semir član Pčelarskog društva “Roj” iz Konjica.

IMG_0132.JPG DSC04494.JPG DSC_3961.jpg IMG_1522.jpg DSC00142.JPG IMG_0716.jpg dpo 42.jpg IMG_1523.jpg dpo 85.jpg DSC00715.JPG DSC00096.JPG