Aktivnosti saveza

SASTANAK U FEDERALNOM MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Dana 23. 01.2020. godine u Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, održan je sastanak s predstavnicima Saveza pčelara FBiH, na kojem su uz predsjednika Federalnog saveza pčelara gospodina Seju Delju, učestvovali i neki članovi Upravnog odbora Saveza pčelara FBiH.

Ispred Ministarstva poljoprivrede, vodoprivred i šumarstva FBiH, na sastanku su učestvovali pomoćnici ministra: gospodin Bešćo Alibegović i Hanefija Topuz i savjetniki ministra gospodin Kudić Husnija.

Tema sastanka bila je, izrada Programa i Pravilnika za poticaj u poljoprivredi u 2020. godini, s posebnim pitanjem poboljšanja kriterija za poticaj u pčelarstvu, kako bi pčelarstvo bilo adekvatno tretirano u propisima, koji regulišu poticaj.

Na sastanku su pčelari iznijeli svoje prijedloge, a predstavnici Ministarstva su se složili da pčelarstvo zaslužuje, da zauzme bolju poziciju.

Zaključak sastanka je da će svako sa svoje pozicije učiniti sve, kako bi pčelarstvu I pčelarima bilo bolje.

Nakon sastanka bili smo ubijeđeni da su sazreli uslovi da će se loša regulative za poticaj u pčelarstvu konačno mijenjati.

DSC00715.JPG DSC00142.JPG IMG_0716.jpg DSC_3961.jpg IMG_1522.jpg DSC00096.JPG IMG_1523.jpg IMG_0132.JPG DSC04494.JPG dpo 42.jpg dpo 85.jpg