Aktivnosti saveza

PROGRAM novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2021. godinu

Programom novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju određuje se godišnji iznos sredstava novčanih podrški, vrste mjera i raspodjela sredstava po mjerama, te opći i posebni kriteriji za njihovo ostvarivanje.
Kod izrade Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Program podrški) vodilo se računa o:
a) Odredbama Zakona o poljoprivredi („Službene novine Federacije BiH“, br. 88/07, 04/10, 27/12 i 7/13);

b) Odredbama Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službene novine Federacije BiH“, br. 42/10 i 99/19); (u daljnjem tekstu: Zakona o novčanim podrškama);

c) Principima Srednjoročne strategije razvoja poljoprivrednog sektora u Federaciji BiH 2015.-2020. godina (Zaključak Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 267/2021 od 11.02.2021. godine)

d) Odredbama Zakona o izvršenju Budžeta Federacije BiH za 2021. godinu („Službene novine Federacije BiH“, broj 4/21).

POGLAVLJE I. CILJEVI I SVRHA PROGRAMA PODRŠKI

Član 1.
( Ciljevi Programa podrški)

Programom podrški realizovat će se prioritetne mjere novčanih podrški po modelu poticaja proizvodnji i dio mjera strukturne politike koje trebaju doprinijeti ispunjavanju slijedećih ciljeva:
a) unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje i povećanje obima korištenja poljoprivrednog zemljišta s ciljem jačanja konkurentnosti na domaćem i inostranom tržištu;
b) povećanje ponude domaćim poljoprivrednim proizvodima uz poboljšanje kvaliteta zdravstvene i higijenske ispravnosti proizvoda u skladu sa zahtjevima potrošača;
c) osiguranje stabilnog poljoprivrednog dohotka i poboljšanje životnog standarda poljoprivrednih proizvođača;
d) postepena harmonizacija i integracija sektora poljoprivrede u EU i globalno tržište.

POGLEDAJTE ČITAV DOKUMENT NACRTA U PDF FORMATU

Informacija o uplati kantonalnog poticaja za animalnu proizvodnju

Na osnovu Zakona o novčanim podrškama u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno prerađivačkoj proizvodnji u HNK i Uputstva o načinu i uslovima za ostvarivanje podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji za 2020 godinu, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK, donijelo je odluku o odobravanju i isplati novčanih sredstava za podršku poljoprivrednim proizvođačima.

Na osnovu navedene odluke, odobrena je i uplaćena podrška poljoprivrednim proizvođačima, koji se bave animalnom proizvodnjom, za:
- Hranidbu za uzgoj ovaca i koza;
- Hranidbu u uzgoj krava i za
- Oprašivače poljoprivrednih kultura - pčelarstvo;
Poljoprivrednim proizvođačima s područja općine Konjic, koji su se u 2020 godini bavili navedenim granama poljoprivredne proizvodnje, uplaćena je novčana podrška u ukupnom iznosu od: 66.708,00 KM

UPLAĆENI KANTONALNI POTICAJI ZA BILJNU PROIZVODNJU

Na osnovu Zakona o novčanim podrškama u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno prerađivačkoj proizvodnji u HNK I Uputstva o načinu I uslovima za ostvarivanje podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji I prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji za 2020 godinu, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva I vodoprivrede HNK, donijelo je odluku o odobravanju I isplati novčanih sredstava za podršku poljoprivrednim proizvođačima

Na osnovu navedene odluke, odobrena je i uplaćena podrška poljoprivrednim proizvođačima, koji se bave:

-       Proizvodnjom paradajzas na otvorenom;

-       Proizvodnjom crvenog luka na otvorenom;

-       Proizvodnjom malina;

-       Proizvodnjom šljive;

-       Podizanje novih nasada (jabuka, kruška, šljiva,trešnja, višnja,breskva, nektarina, kajsija,šipak, smokva,orah, bajam, lješnjak i kivi);

Poljoprivrednim proizvođačima s područja općine Konjic, koji su se u 2020 godini bavili navedenim granama poljoprivredne proizvodnje, uplaćena je novčana podrška u ukupnom iznosu od: 132.178,00 KM

NA „DANIMA MEDA 2020“ ČLANOVI PČELARSKOG DRUŠTVA „ROJ” IZ KONJICA JOŠ JEDNOM POTVRDILI DA IMAJU VRHUNSKI MED

U organizaciji Federalnog zavoda za poljoprivredu iz Sarajeva i Federalnog agromediteranskog zavoda iz Mostaru, održani su “Dani meda 2020”. Zbog situacije sa Korona virusom završna manifestacija, koja je bila planirana da se održi dana 30.10.2020 godine, u prostorijama Federalnog zavoda za poljoprivredu u Sarajevu nije održana.

Ostale aktivnosti vezane za ocjenjivanje meda, koje je provla komisija Federalnog zavodu za poljoprivredu i Federalnog agromediteranskog zavodu u Mostaru, realizovane su po planu.

Ove godine je vršeno ocjenjivanje meda u osam kategorija, a od 80 uzoraka meda , 16 je nagrađeno.

Među nagrađenim je i med konjičkih pčelara, i to:

Mirsad Fišić je osvojio prvo mjesto - zlatnu plaketu za bagremob med,

Muharem Pripo, je osvojio prvo mjesto - zlatnu plaketu za ostale vrste meda i drugo mjesto - srebrenu plaketu za med od kestena.

Pčelarsko društvo „ROJ“ iz Konjica dobilo je zahvalnicu za doprinos razvoju pčelarstva.

U OPĆINI KONJIC IZVRŠENA PODJELA SJEMENSKOG LUKA I KROMPIRA

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, dana 31.03.2020.godine raspisalo je Javni poziv za prikupljanje prijava za poticanje proljetne sjetve u Federaciji BiH za 2020 godinu. Na Javni poziv su mogle aplicirati Jedinice lokalne samoupravegradovi/općine Federacije Bosne i Hercegovine, koje su prihvatile da sufinansiraju programe poticanja proljetne sjetve.

Općina Konjic je prihvatila sufinansiranje projekta i prijavila se na Javni poziv, a Stručna služba Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic je pripremila listu od 439 korisnika koji su aplicirali, Preliminarna lista koja je poslata u Ministarstvo je 163 korisnika, s tim da je još naknadno 28 ljudi registrovalo gazdinstvo, te ispunilo uslove poziva.Općina Konjic se zbog ograničenih sredstava oprijedijelila za sadnju krompira i luka.

Stručna služba Saveza poljoprivrednih udruženja općine Konjic, je dana 18. 04 i 21.04. 2020 godine izvršila isporuku sadnog materijala, i to 10 tona sjemenskog luka i 42 tone krompira. Prijavljenima je zbog lakše podjele isporuka izvršena putem Mjesnih zajednica.

        

Read more...

DSC00715.JPG DSC00142.JPG IMG_0716.jpg DSC_3961.jpg IMG_1522.jpg DSC00096.JPG IMG_1523.jpg IMG_0132.JPG DSC04494.JPG dpo 42.jpg dpo 85.jpg