Aktivnosti saveza

ŠTAB ZIVILNE ZAŠTITE OPĆINE KONJIC PROGLASIO STANJE PRIRODNE NESREĆE NA PODRUČJU OPĆINE KONJIC

Dana 08.07.2019 godine u kabinetu načelnika općine Konjic, održana je proširena sjednica Štaba Civilne zaštite,a u povodu prirodne nesreće, koja je zadesila područje općine Konjic dana 04.07.2019 godine.

Na sjednici je donesena odluka o proglašenju prirodne nesreće na području općine Konjic, za čiju realizaciju su zaduženi Opštinski štab Civilne zaštite i Savez poljoprivrednih udruženja Konjic.

Poljoprivredni proizvođači kojima je prirodnom nesrećom pričinjena šteta dužni su općini Konjic prijaviti štetu, koju će Komisija formirana od strane općine Konjic provjeriti i procijeniti.

Rok za prijavu štete je 12.07 1019 godine do 12,00 sati a rok da komisija uradi snimanje i napravi procjenu je 19.07.2029 godine.

OKRUGLI STO „PČELO PUT MI KAŽI - REGISTAR PČELARA I PČELINJAKA"

U organizaciji Saveza pčelara FBiH, a uz pomoć Privredne/gospodsrske komore FBiH, dana 09.maja 2019. godine u prostorijama Federalnog zavoda za poljoprivredu iz Sarajeva, održan je okrugli sto na temu “Pčelo put mi kaži – Registar pčelara I pčelinjaka”.

Učesnici Okruglog stola bili su: predstavnici: Ministarstva PŠV FBiH, Akademske zajednice, Federalnog zavoda za poljoprivredu, Privredne komore FBiH i članovi Upravnog odbora Saveza pčelara FBiH, među kojima su bili i članovi UO iz Saveza udruženja pčelara HNK/Ž iz Jablanice i Konjica.

Read more...

ODRŽANA SJEDNICA UO SPU KONJIC I UO UDRUŽENJA POVRTLARA Pripreme za “14 Dane poljoprivrede općine Konjic 2019”

25.04.2019 godine u prostorijama Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic, održana je sjednica, posvećena pripremama za održavanje 14 Dana poljoprivrede općine Konjic, kojoj su prisustvovali predstavnici Upravnog odbora i Skupštine Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic, Mjesne zajednice Neretvica i članovi Upravnog odbora Udruženja povrtlara iz Buturović polja.

Na sjednici se raspravljalo o pripremama za održavanje ove manifestacije, kao i o ukupnim problemima koji prate poljoprivrednu proizvodnju na području općine Konjic, posebno proizvodnju povrća.

Nakon provedene, veoma sadržajne rasprave, doneseni su zaključci: da je održavanje Sajma neupitno i da će se isti održati, vjerovatno 05.septembra, da se uradi plan održavanja Sajma, a Sajam sadržajno obogati, da se do dana održavanja Sajma precizira lokacija, da se bolje medijski pokrije i da se prije održavanja Sajma održi Tematska sjednica na kojoj bi se raspravljalo o problemima u oblasti poljoprivrede (povrtlarstva), kao i pitanjima organizacije Sajma.

Aktivnosti oko organizacije Sajma vodit će Mjesna zajednica Neretvica, UO Udruženja povrtlara iz Buturović Polja, Upravni odbor i Stručna služba Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic.

ODRŽANA REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA SAVEZA POLJOPRIVREDNIH UDRUŽENJA KONJIC

Dana 17.04.2019. godine u sali Općinskog vijeća, općine Konjic, održana je redovna godišnja Skupština Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic.

Nakon otvaranja Skupštine, usvajanja dnevnog reda i izbora radonog predsjedništva u sastavu:Turković Adem, Boloban Refik, Duranović Avdo i Huseinbegović- Radmanić Alma, koje je rukovodilo radom Skupštine, prisutnima se obratio i zaželio im dobrodošlicu predsjednik Saveza poljoprivrednih Udruženja Konjic Nusret Avdibegović, koji je u kratkim crtama dao uvodne napomene i upoznao prisutne o aktivnostima Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic, s kratkim osvrtom na Izvještaj o radu Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic za 2018 godinu, sa Finansijskim izvještajem i Planom rada za 2019 godinu.

Poslije uvodnih napomena predsjednik Saveza dao je riječ šefici Stručne službe Saveza Izeti Macić, koja je uz prezentaciju prisutne detaljno informisala o Izvještaju o radu sa Finansijskim izvještajem Saveza za 2018 godinu, te Planu rada sa Finansijskim planom za 2019 godinu.

Read more...

ODRŽANA IZBORNO-IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA SAVEZA PROIZVOĐAČA JAGODIČASTOG VOĆA BIH

Dana 12.04.2019 godine s početkom u 11,00 sati, u Hotelu Hollywood na Ilidži održana je Izborno izvještajna skupštona Saveza proizvođača jagodičastog voća BiH.

U radu Skupštine učestvovali su i delegate ispred Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic i Udruženja voćara Konjic.

U okviru dnevnog reda nakon što je izabrano radno predsjedništvo koje je rukovodilo Skupštinom, pristupilo se radu po usvojenom dnevnom redu.

Read more...

DSC00715.JPG DSC00142.JPG IMG_0716.jpg DSC_3961.jpg IMG_1522.jpg DSC00096.JPG IMG_1523.jpg IMG_0132.JPG DSC04494.JPG dpo 42.jpg dpo 85.jpg