Aktivnosti saveza

ODRŽANA IZBORNO - IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA SAVEZA POLJOPRIVREDNIH UDRUŽENJA KONJIC

Dana 02.09.2021. godine u sali Općinskog vijeća, općine Konjic, održana je redovna izborno - izvještajna godišnja Skupština Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic.

Skupštinu je otvorio predsjednik skupštine Boloban Refik, koji je pozdravio prisutne.delegate.i zaželio im dobrodošlicu.

Nakon pozdravnih uvodnih riječi predsjednik skupštine je predložio dnevni red, koji je jednoglasno prihvaćen

1.Izbor radnog predsjedništva Skupštine;

2.Izvještaj o radu Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic za 2019 i 2020 god, sa Finansijskim izvještajem

3.Plan rada Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic za 2021 godinu, sa Finansijskim planom

4.Izbori u Savezu poljoprivrednih udruženja Konjic

5.Tekuća pitanja

U prvoj tačci dnevnog reda izabrano je radno predsjedništvo, koje je rukovodilo radom Skupštine u sastavu:Duraković Mensur, Boloban Refik i Duranović Avdo

U drugoj i trećoj tačci dnevnog reda predsjednik Saveza poljoprivrednih Udruženja Konjic Nusret Avdibegović podnio je Izvještaj o radu Saveza poljoprivrednih Udruženja Konjic sa Izvještaj o finansijskom poslovanju za 2019 i 2020 godinu i Plan rada Saveza za 2021 godinu, koji su praćeni prezentacijom slika sa svih aktivnosti tokom 2019 i 2020 godine.

Skupštini Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic prisustvovao je i načelnik općine Konjic gospodin Osman Ćatić, koji se obratio članovima skupštine, najavio pomoć poljoprivrednim proizvođačima u narednom periodu, a poljoprivredne proizvođače pozvao da registruju obrte, kako bi lakše koristili sredstva koja Općina Konjic putem Javnog poziva izdvaja za poljoprivrednu proizvodnju.

Nakon podnesenog Izvještaja o radu za 2019 i 2020 godinu i Plana rada za 2021 godinu, te provedene rasprave Izvještaj i Plan rada su jednoglasno usvojeni.

U četvrtoj tačci dnevnog reda izvršeni su izbori u Savezupoljoprivrednih Udruženja Konjic i izabrani su:

- Za predsjednika Skupštine Savezapoljoprivrednih Udruženja Duraković Mensur, a za zamjenika predsjednika Skupštine Gagula Semir;

- Za članove Upravnog odbora Saveza poljoprivrednih Udruženja Konjic: Avdibegović Nusret, Boloban Refik, Hondo Sedin, Herić Selim, i Perva Osman

- Za predsjednika Saveza PU Konjic Avdibegović Nusret;

- Za Nadzorni odbor: Duranović Avdo –predsjednik, Lipovac Ismet i Mravović Muhamed za članove.

DSC00715.JPG DSC00142.JPG IMG_0716.jpg DSC_3961.jpg IMG_1522.jpg DSC00096.JPG IMG_1523.jpg IMG_0132.JPG DSC04494.JPG dpo 42.jpg dpo 85.jpg