Aktivnosti saveza

PROGRAM novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2021. godinu

Programom novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju određuje se godišnji iznos sredstava novčanih podrški, vrste mjera i raspodjela sredstava po mjerama, te opći i posebni kriteriji za njihovo ostvarivanje.
Kod izrade Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Program podrški) vodilo se računa o:
a) Odredbama Zakona o poljoprivredi („Službene novine Federacije BiH“, br. 88/07, 04/10, 27/12 i 7/13);

b) Odredbama Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službene novine Federacije BiH“, br. 42/10 i 99/19); (u daljnjem tekstu: Zakona o novčanim podrškama);

c) Principima Srednjoročne strategije razvoja poljoprivrednog sektora u Federaciji BiH 2015.-2020. godina (Zaključak Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 267/2021 od 11.02.2021. godine)

d) Odredbama Zakona o izvršenju Budžeta Federacije BiH za 2021. godinu („Službene novine Federacije BiH“, broj 4/21).

POGLAVLJE I. CILJEVI I SVRHA PROGRAMA PODRŠKI

Član 1.
( Ciljevi Programa podrški)

Programom podrški realizovat će se prioritetne mjere novčanih podrški po modelu poticaja proizvodnji i dio mjera strukturne politike koje trebaju doprinijeti ispunjavanju slijedećih ciljeva:
a) unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje i povećanje obima korištenja poljoprivrednog zemljišta s ciljem jačanja konkurentnosti na domaćem i inostranom tržištu;
b) povećanje ponude domaćim poljoprivrednim proizvodima uz poboljšanje kvaliteta zdravstvene i higijenske ispravnosti proizvoda u skladu sa zahtjevima potrošača;
c) osiguranje stabilnog poljoprivrednog dohotka i poboljšanje životnog standarda poljoprivrednih proizvođača;
d) postepena harmonizacija i integracija sektora poljoprivrede u EU i globalno tržište.

POGLEDAJTE ČITAV DOKUMENT NACRTA U PDF FORMATU

DSC00715.JPG DSC00142.JPG IMG_0716.jpg DSC_3961.jpg IMG_1522.jpg DSC00096.JPG IMG_1523.jpg IMG_0132.JPG DSC04494.JPG dpo 42.jpg dpo 85.jpg