Udruženje pčelara "Roj"

Društvo sačinjavaju dobrovoljno udruženi građani-pčelari koji imaju prebivalište na području općine Konjic. Osnovni cilj i zadatak Članova Društva je unapređivanje pčelarstva , kvaliteta i kvantiteta pčelinjih proizvoda u općini Konjic.

Društvo ima svojstvo pravnog lica , a stiče ga danom upisa u sudski registar .

Naziv Društva je : PČELARSKO DRUŠTVO «ROJ» KONJIC .

Sjedište Društva je u Konjicu, ulica X hercegovačke (zgrada Društvenog doma).

Društvo djeluje na području općine Konjic.

Djelatnost Društva je organizovano okupljanje pčelara s ciljem unaprijeđenja pčelarstva (poboljšanje kvaliteta i povećanje kvantiteta) pčelinjih proizvoda na području općine Konjic.

NA DANIMA MEDA 2018 U SARAJEVU DVIJE PLAKETE DOBILI I ČLANOVI PČELARSKOG DRUŠTVA „ROJ” IZ KONJICA

U organizaciji Federalnog zavoda za poljoprivredu sa sjedištem u Sarajevu i Federalnog agromediteranskog zavoda sa sjedištem u Mostaru, dana 06.12.2018 godine, u Sarajevu u prostorijama Federalnog zavoda za pljoprivredu, održana je manifestacija “Dani meda 2018”, čije je održavanje pomogao USAID/Sweden FARMA II projekat.

                                                                                                                                              

U sklopu manifestacije održana su stručna predavanja za pčelare koji su prisustvovali manifestaciji, a predavači su bili:mr.sc. Dražena Planinić, mr.sc.Nijaz Bajramović, Feđa Begović i dr.sc.Harun Kurtagić.

Pored predavanja na manifestaciji je upriličena i promotivno ocjenjivačka izložba meda, u šest kategorija i to: livada, kadulja, vrijesak, kesten, bagrem i ostali. U promotivno ocjenjivačkoj izložbi učestvovali su i pčelari iz pčelarskog društva „ROJ“ iz Konjica, koji su od 131 uzorka meda koji su bili na organoleptičkoj, hemijskoj i peludnoj analizi učestvovali sa dvanaest uzoraka.

Među šesnaest nagrađenih medova našla su se i dva meda pčelara iz Konjica i to.

-          Bagremov med pčelara Gagula Semira, koji je dobio zlatnu plaketu i

-          Livadski med pčelarka Halilović Derve, koja je dobio bronzanu plaketu.

ODRŽANA REDOVNA - IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA SAVEZA PČELARA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Dana 02.06.2018. godine u prostorijama Veterinarskog fakulteta u Sarajevu, održana je redovna - izvještajna Skupština Saveza pčelara Federacije Bosne i Hercegovine.

Predsjednik Saveza pćelara FBiH, gospodin Sejo Deljo, otvorio je sjednicu Skupštine i predložio izbor radnog predsjedništva koje će rukovoditi radom Skupštine.

 

Read more...

OKRUGLI STO: „SPASIMO PČELE S POSEBNIM OSVRTOM NA PROGRAM POTICAJA U VETERINARSTVU za 2018 godinu”

Dana 17 05,2018 godine u Privrednoj/Sospodarskoj komori FBiH, u organizaciji Saveza pčelara FBiH, a uz podršlu Privredne/Gospodarsje komore FBiH,u Sarajevu, održan je okrugli sto na temu “Spasimo pčele s osvrtom na Program poticaja za veterinarstvo za 2018 godinu - Podsticaj za pčelarstvo”.

Učesnici Okruglog stola bili su: predstavnici Akadeemske zajednice, Zavoda za poljoprivredu FBiH, Privredne komore FBiH, Agencije za sigurnost hrane, članovi Upravnog odbora Saveza pčelara FBiH, pčelari i predstavnici medija.

Read more...

OKRUGLI STO: SPASIMO PČELE - S OSVRTOM NA PROGRAM NOVČANIH PODRŠKI U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU ZA 2018 GODINU

U organizaciji Saveza pčelara FBiH, a uz pomoć Privredne/gOSPODARSKEkomore FBiH, dana 08.maja 2018. godine u Privrednoj/Gospodarskoj komori FBiH u Sarajevu, održan je okrugli sto na temu “Spasimo pčele s osvrtom na Program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2018 godinu - Podsticaj za pčelarstvo”.

Učesnici Okruglog stola bili su: predstavnici-profesori sa Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu, Agronomskog i prehrambeno tehnološkog fakulteta iz Mostara, Federalnog MPŠV, Zavoda za poljoprivredu FBiH, Privredne komore FBiH, članovi Upravnog odbora Saveza pčelara FBiH, pčelari i predstavnici medija.

Uvodni referat podnijela je Erina Lasić, dipl.agronom – direktorica Sektora za poljoprivredu i trgovinu Privredne/Gospodarske komore FBiH.

Read more...

PREDSTAVNICI SAVEZA POLJOPRIVREDNIH UDRUŽENJA KONJIC I PČELARSKOG DRUŠTVA „ROJ” IZ KONJICA, UČESTVOVALI NA OKRUGLOM STOLU NA TEMU UGROŽENOST I ZAŠTITA PČELA

U organizaciji Asocijacije za ruralni razvoj, dana 28 i 29 marta 2018. godine u Hotelu Amicus u Mostaru održan je Okrugli sto na temu  ugroženost i zaštita zdravlja pčela, kojem su prisustvovali: predstavnici poljoprivrednih udruženja - najviše udruženja pčelara iz svih krajeva BiH, predstavnici Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije BiH, predstavnici akademske zajednice i mediji.

Organizacijom ovog Okruglog stola počela je kampanju o iznalaženju rješenja za zaštitu pčela od trovanja pesticidima i uređenja katastarskih paša u Federaciji BiH i Brčko Distriktu. Kampanja se realizuje u okviru projekta “Program održivosti civilnog društva u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja u BiH”, koji implementiraju Centri civilnih inicijativa-CCI a finansira USAID.

Read more...

DSC00715.JPG DSC00142.JPG IMG_0716.jpg DSC_3961.jpg IMG_1522.jpg DSC00096.JPG IMG_1523.jpg IMG_0132.JPG DSC04494.JPG dpo 42.jpg dpo 85.jpg