Udruženje pčelara "Roj"

Društvo sačinjavaju dobrovoljno udruženi građani-pčelari koji imaju prebivalište na području općine Konjic. Osnovni cilj i zadatak Članova Društva je unapređivanje pčelarstva , kvaliteta i kvantiteta pčelinjih proizvoda u općini Konjic.

Društvo ima svojstvo pravnog lica , a stiče ga danom upisa u sudski registar .

Naziv Društva je : PČELARSKO DRUŠTVO «ROJ» KONJIC .

Sjedište Društva je u Konjicu, ulica X hercegovačke (zgrada Društvenog doma).

Društvo djeluje na području općine Konjic.

Djelatnost Društva je organizovano okupljanje pčelara s ciljem unaprijeđenja pčelarstva (poboljšanje kvaliteta i povećanje kvantiteta) pčelinjih proizvoda na području općine Konjic.

OKRUGLI STO: SPASIMO PČELE - S OSVRTOM NA PROGRAM NOVČANIH PODRŠKI U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU ZA 2018 GODINU

U organizaciji Saveza pčelara FBiH, a uz pomoć Privredne/gOSPODARSKEkomore FBiH, dana 08.maja 2018. godine u Privrednoj/Gospodarskoj komori FBiH u Sarajevu, održan je okrugli sto na temu “Spasimo pčele s osvrtom na Program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2018 godinu - Podsticaj za pčelarstvo”.

Učesnici Okruglog stola bili su: predstavnici-profesori sa Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu, Agronomskog i prehrambeno tehnološkog fakulteta iz Mostara, Federalnog MPŠV, Zavoda za poljoprivredu FBiH, Privredne komore FBiH, članovi Upravnog odbora Saveza pčelara FBiH, pčelari i predstavnici medija.

Uvodni referat podnijela je Erina Lasić, dipl.agronom – direktorica Sektora za poljoprivredu i trgovinu Privredne/Gospodarske komore FBiH.

Read more...

PREDSTAVNICI SAVEZA POLJOPRIVREDNIH UDRUŽENJA KONJIC I PČELARSKOG DRUŠTVA „ROJ” IZ KONJICA, UČESTVOVALI NA OKRUGLOM STOLU NA TEMU UGROŽENOST I ZAŠTITA PČELA

U organizaciji Asocijacije za ruralni razvoj, dana 28 i 29 marta 2018. godine u Hotelu Amicus u Mostaru održan je Okrugli sto na temu  ugroženost i zaštita zdravlja pčela, kojem su prisustvovali: predstavnici poljoprivrednih udruženja - najviše udruženja pčelara iz svih krajeva BiH, predstavnici Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije BiH, predstavnici akademske zajednice i mediji.

Organizacijom ovog Okruglog stola počela je kampanju o iznalaženju rješenja za zaštitu pčela od trovanja pesticidima i uređenja katastarskih paša u Federaciji BiH i Brčko Distriktu. Kampanja se realizuje u okviru projekta “Program održivosti civilnog društva u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja u BiH”, koji implementiraju Centri civilnih inicijativa-CCI a finansira USAID.

Read more...

SKUPŠTINA PČELARSKO DRUŠTVO «ROJ» IZ KONJICA

16.02.2018. godine u sali Općinskog vijeća Konjic, održana je redovna Skupština Pčelarskog društva „ROJ“ iz Konjica.

Prije predlaganja dnevnog reda, predsjednik Skupštine Avdo Duranović predložio je Radno predsjedništvo Skupštine, koje je rukovodilo Skupštinom i u koje su jednoglasno izabrani članovi Pčelarskog društva “Roj”: Lapo Sulejman, Ružić Ivica i predsjednik Skupštine Avdo Duranović, zapisnik je vodila Izeta Macić– sekretar Društva.

Read more...

ČLANOVI PČELARSKOG DRUŠTVA „ROJ“ IZ Konjica NA SAJMU U SKENDERIJI

Članovi pčelarskog društva „ROJ“ iz Konjica: Faladžić Huso, Buljina Ibrahim, Ružić Ivica, Lapo Sulejman i Duranović Avdo, učestvovali su na „Sajam privrede, poljoprivrede, zanatstva i roba široke potrošnje“, koji je održan u Skenderiji u Sarajevu u vremenu od 14.do 16.12 2017 godine i koji je izložbeno prodajnog karaktera.

Navedeni pčelari ili neki od njih, ućestvuju na sajmovima širom Bosne i Hercegovine i u najboljem svjetlu predstavljaju pčelarstvo Konjica   .

 

KONJIČKI PČELARI UČESTVOVALI NA „III DANIMA HERCEGOVAČKOG MEDA, MOSTAR 2017”

Dana 11.11.2017. godine u prostorijama Hrvatskog doma herceg Stjepan Kosača u Mostara ,  održani su “III Dani hercegovačkog meda, Mostar 2017”
Prisutnima se u prepunoj sali pri ceremoni otvaranja manifestacije pozdravljajući prisutne i zaželivši im dobrodošlicu prvi obratio organizator, predsjednik Udruženja pčelara “Matica” iz Mostara, i predsjednik Saveza pčelara HNK/Ž gospodin Boras Kvesić, a zatim su se između ostalih prisutnima obratili: Dekan Agronomskog i prehrambeno tehnološkog fakulteta iz Mostara Ivo Ostojić, Predsjednik Saveza pčelara Hrvatske Ivan Mravak, Predsjednik Saveza pčelara FBiH gospodin Sejo Deljo i Ministar Ministarstva PŠiV HNK gospodin Donko Jović koji je i otvorio manifestaciju.

Read more...

DSC00715.JPG DSC00142.JPG IMG_0716.jpg DSC_3961.jpg IMG_1522.jpg DSC00096.JPG IMG_1523.jpg IMG_0132.JPG DSC04494.JPG dpo 42.jpg dpo 85.jpg