Udruženje pčelara "Roj"

Društvo sačinjavaju dobrovoljno udruženi građani-pčelari koji imaju prebivalište na području općine Konjic. Osnovni cilj i zadatak Članova Društva je unapređivanje pčelarstva , kvaliteta i kvantiteta pčelinjih proizvoda u općini Konjic.

Društvo ima svojstvo pravnog lica , a stiče ga danom upisa u sudski registar .

Naziv Društva je : PČELARSKO DRUŠTVO «ROJ» KONJIC .

Sjedište Društva je u Konjicu, ulica X hercegovačke (zgrada Društvenog doma).

Društvo djeluje na području općine Konjic.

Djelatnost Društva je organizovano okupljanje pčelara s ciljem unaprijeđenja pčelarstva (poboljšanje kvaliteta i povećanje kvantiteta) pčelinjih proizvoda na području općine Konjic.

KONJIČKI PČELAR NA SAJMU PČELARSTVA U TUZLI DOBIO 4 MEDALJE

Na IV međunarodnom sajamu pčelarstva u Tuzli učestvovao je i konjički pčelar Sulejman Lapo.

Kakav je Lapo pčelar i kakav med nudi potrošačima meda, govore tri zlatne i jedna srebrena medalja koje je dobio na ovom sajmu.

Lapo je dobio zlatne medalje za: šumski med, cvijetni med i kestenov med i srebrenu medalju za bagremov med.

   

Ukoliko želite biti konzumenti jednog od nagrađenih  medova  pčelara Lapo Sulejmana, pozovite ga na telefona, broj:061 138 802 i naručite koju vrsta meda želite. 

KONJIČKI PČELARI NA SAJMU U BILEĆI

Konjički pčelari Lapo Sulejman i Gagula Semi, učestvovali su na sajmu u Bileći, manifestaciji koja je ove godine održana u vremenu od 17 do 19 juna 2016 godine pod nazivom “Dani bilećkih proizvoda i stvaralaštva”, i na kojoj je učestvovalo preko 100 izlagača.

U okviru manifestacije održano je i takmičenje najljepši medenjak, na kojem je treće mjesto osvojio pčelar, Gagula Semir član Pčelarskog društva “Roj” iz Konjica.

EDUKACIJA PČELARA: „SAVREMENE METODE U PROIZVODNJI MATICA“

Pčelarsko društvo „ROJ“ iz Konjica i UG „Nešto više“ dana 30.03.2016 godine, u  sali Općinskog vijeća Konjic u Konjicu, organizovalo je edukaciju za  pčelara, na kojoj je predavač bio poznati pčelar praktičar i teoretičar Radivoje Maksimović.

Read more...

EDUKACIJA PČELARA „PROBLEMI VOSKA U PČELARSTVU“

Pčelarsko društvo „ROJ“ iz Konjica, dana 19.02.2016 godine, u sali Općinskog vijeća Konjic u Konjicu, nakon održane Skupštine, organizovalo je edukaciju za pčelara, na kojoj je predavač bio poznati pčelar praktičar i teoretičar Ferid Velagić.

Gospodin Velagić je govorio o temi:

„Problemi voska u pčelarstvu “,

u okviru koje je prisutne pčelare upoznao sa opasnostima koje prate pčelare upotrebom lošeg voska i načinom na koji se navedeni problem može prevazići.

Read more...

ODRŽANA IZBORNO - IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA PČELARSKO DRUŠTVO «ROJ» IZ KONJICA

Dana 19.02.2016. godine u sali Općinskog vijeća Konjic, održana je redovna izborno - izvještajna Skupština Pčelarskog društva „ROJ“ iz Konjica.
Predsjednik Skupštine Avdo Duranović, prije predlaganja dnevnog reda predložio je Radno predsjedništvo Skupštine, koje je rukovodilo Skupštinom i u koje su jednoglasno izabrani članovi Pčelarskog društva “Roj”: Halilović Kasim, Herić Selim i predsjednik Skupštine Avdo Duranović, zapisnik je vodila Izeta Nefer – sekretar Društva.

Read more...

DSC00715.JPG DSC00142.JPG IMG_0716.jpg DSC_3961.jpg IMG_1522.jpg DSC00096.JPG IMG_1523.jpg IMG_0132.JPG DSC04494.JPG dpo 42.jpg dpo 85.jpg