Udruženje pčelara "Roj"

Društvo sačinjavaju dobrovoljno udruženi građani-pčelari koji imaju prebivalište na području općine Konjic. Osnovni cilj i zadatak Članova Društva je unapređivanje pčelarstva , kvaliteta i kvantiteta pčelinjih proizvoda u općini Konjic.

Društvo ima svojstvo pravnog lica , a stiče ga danom upisa u sudski registar .

Naziv Društva je : PČELARSKO DRUŠTVO «ROJ» KONJIC .

Sjedište Društva je u Konjicu, ulica X hercegovačke (zgrada Društvenog doma).

Društvo djeluje na području općine Konjic.

Djelatnost Društva je organizovano okupljanje pčelara s ciljem unaprijeđenja pčelarstva (poboljšanje kvaliteta i povećanje kvantiteta) pčelinjih proizvoda na području općine Konjic.

PČELARSKO DRUŠTVO „ROJ” IZ KONJICA DONIRAO MED DJECI S POSEBNIM POTREBAMA

Pčelari Pčelarskog društva “ROJ” iz Konjica, tokom novembra i decembra tekuće godine proveli su akciju prikupljanja meda, s ciljem doniranja institucijama ili udruženjima koja se bave odgojem i obrazovanjem djece s posebnim potrebama i djeci koja radi liječenja, a zbog težine i specifičnosti bolesti sa nekim od članova njihovih porodica borave u Roditeljskoj kući.

Sakupljene količine meda, donirane su: Roditeljskoj kući u Sarajevu, uz posredovanje novinarke Radio Konjica Amre Mušinović-Husić, Udruženju roditelja, djece i omladine s cerebralnom paralizom i drugim teškoćama u razvoju iz Konjica i Centru za djecu i omladinu sa posebnim potrebama ”LOS ROSALES” iz Mostara.

Pčelarsko društvo “ROJ” iz Konjica i ranijih godina se bavilo istim ili sličnim aktivnostima, a nadamo se da će pčelari ovu praksu nastaviti i narednih godina.

PČELARI IZ KONJICA NA SAJMU U SKENDERIJI

Pčelari članovi Pčelarskog društva „ROJ” iz Konjica, učestvovali su na „Sajam privrede, poljoprivrede, zanatstva i roba široke potrošnje“, koji je održan u Skenderiji u Sarajevu u vremenu od 05.do 07.12 2018 godine, koji je izložbeno prodajnog karaktera.

Na Sajmu su učestvovali pčelari:

-          Duranović Avdo, telefon: 061 723-082;          - Buljina Ibrahim, telefon: 061 512-093

-          Faladžić Huso, telefon: 061 627-520;              - Šabanović Mujo, telefon: 061 711-897

-          Lapo Sulejman, telefon: 061 138-802;                                                                                    

Svi koji su bili u prilici da probaju med kod navedenih pčelara, sigurno im se svidio, a oni koji su kupili nisu se pokajali.

Ako niste bili na Sajmu a znamo da vam je med potreban, pozovite ih na gornje brojeve telefona i naručiti potrebne količine meda, jer su to provjereni pčelari česti učesnici na sajmovima i dobitnici najvećih priznanja za kvalitet meda.  

                              

NA DANIMA MEDA 2018 U SARAJEVU DVIJE PLAKETE DOBILI I ČLANOVI PČELARSKOG DRUŠTVA „ROJ” IZ KONJICA

U organizaciji Federalnog zavoda za poljoprivredu sa sjedištem u Sarajevu i Federalnog agromediteranskog zavoda sa sjedištem u Mostaru, dana 06.12.2018 godine, u Sarajevu u prostorijama Federalnog zavoda za pljoprivredu, održana je manifestacija “Dani meda 2018”, čije je održavanje pomogao USAID/Sweden FARMA II projekat.

                                                                                                                                              

U sklopu manifestacije održana su stručna predavanja za pčelare koji su prisustvovali manifestaciji, a predavači su bili:mr.sc. Dražena Planinić, mr.sc.Nijaz Bajramović, Feđa Begović i dr.sc.Harun Kurtagić.

Pored predavanja na manifestaciji je upriličena i promotivno ocjenjivačka izložba meda, u šest kategorija i to: livada, kadulja, vrijesak, kesten, bagrem i ostali. U promotivno ocjenjivačkoj izložbi učestvovali su i pčelari iz pčelarskog društva „ROJ“ iz Konjica, koji su od 131 uzorka meda koji su bili na organoleptičkoj, hemijskoj i peludnoj analizi učestvovali sa dvanaest uzoraka.

Među šesnaest nagrađenih medova našla su se i dva meda pčelara iz Konjica i to.

-          Bagremov med pčelara Gagula Semira, koji je dobio zlatnu plaketu i

-          Livadski med pčelarka Halilović Derve, koja je dobio bronzanu plaketu.

ODRŽANA REDOVNA - IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA SAVEZA PČELARA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Dana 02.06.2018. godine u prostorijama Veterinarskog fakulteta u Sarajevu, održana je redovna - izvještajna Skupština Saveza pčelara Federacije Bosne i Hercegovine.

Predsjednik Saveza pćelara FBiH, gospodin Sejo Deljo, otvorio je sjednicu Skupštine i predložio izbor radnog predsjedništva koje će rukovoditi radom Skupštine.

 

Read more...

OKRUGLI STO: „SPASIMO PČELE S POSEBNIM OSVRTOM NA PROGRAM POTICAJA U VETERINARSTVU za 2018 godinu”

Dana 17 05,2018 godine u Privrednoj/Sospodarskoj komori FBiH, u organizaciji Saveza pčelara FBiH, a uz podršlu Privredne/Gospodarsje komore FBiH,u Sarajevu, održan je okrugli sto na temu “Spasimo pčele s osvrtom na Program poticaja za veterinarstvo za 2018 godinu - Podsticaj za pčelarstvo”.

Učesnici Okruglog stola bili su: predstavnici Akadeemske zajednice, Zavoda za poljoprivredu FBiH, Privredne komore FBiH, Agencije za sigurnost hrane, članovi Upravnog odbora Saveza pčelara FBiH, pčelari i predstavnici medija.

Read more...

DSC00715.JPG DSC00142.JPG IMG_0716.jpg DSC_3961.jpg IMG_1522.jpg DSC00096.JPG IMG_1523.jpg IMG_0132.JPG DSC04494.JPG dpo 42.jpg dpo 85.jpg