Udruženje pčelara "Roj"

Društvo sačinjavaju dobrovoljno udruženi građani-pčelari koji imaju prebivalište na području općine Konjic. Osnovni cilj i zadatak Članova Društva je unapređivanje pčelarstva , kvaliteta i kvantiteta pčelinjih proizvoda u općini Konjic.

Društvo ima svojstvo pravnog lica , a stiče ga danom upisa u sudski registar .

Naziv Društva je : PČELARSKO DRUŠTVO «ROJ» KONJIC .

Sjedište Društva je u Konjicu, ulica X hercegovačke (zgrada Društvenog doma).

Društvo djeluje na području općine Konjic.

Djelatnost Društva je organizovano okupljanje pčelara s ciljem unaprijeđenja pčelarstva (poboljšanje kvaliteta i povećanje kvantiteta) pčelinjih proizvoda na području općine Konjic.

ODRŽANA REDOVNA - IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA SAVEZA PČELARA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Dana 02.06.2018. godine u prostorijama Veterinarskog fakulteta u Sarajevu, održana je redovna - izvještajna Skupština Saveza pčelara Federacije Bosne i Hercegovine.

Predsjednik Saveza pćelara FBiH, gospodin Sejo Deljo, otvorio je sjednicu Skupštine i predložio izbor radnog predsjedništva koje će rukovoditi radom Skupštine.

 

Read more...

OKRUGLI STO: „SPASIMO PČELE S POSEBNIM OSVRTOM NA PROGRAM POTICAJA U VETERINARSTVU za 2018 godinu”

Dana 17 05,2018 godine u Privrednoj/Sospodarskoj komori FBiH, u organizaciji Saveza pčelara FBiH, a uz podršlu Privredne/Gospodarsje komore FBiH,u Sarajevu, održan je okrugli sto na temu “Spasimo pčele s osvrtom na Program poticaja za veterinarstvo za 2018 godinu - Podsticaj za pčelarstvo”.

Učesnici Okruglog stola bili su: predstavnici Akadeemske zajednice, Zavoda za poljoprivredu FBiH, Privredne komore FBiH, Agencije za sigurnost hrane, članovi Upravnog odbora Saveza pčelara FBiH, pčelari i predstavnici medija.

Read more...

OKRUGLI STO: SPASIMO PČELE - S OSVRTOM NA PROGRAM NOVČANIH PODRŠKI U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU ZA 2018 GODINU

U organizaciji Saveza pčelara FBiH, a uz pomoć Privredne/gOSPODARSKEkomore FBiH, dana 08.maja 2018. godine u Privrednoj/Gospodarskoj komori FBiH u Sarajevu, održan je okrugli sto na temu “Spasimo pčele s osvrtom na Program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2018 godinu - Podsticaj za pčelarstvo”.

Učesnici Okruglog stola bili su: predstavnici-profesori sa Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu, Agronomskog i prehrambeno tehnološkog fakulteta iz Mostara, Federalnog MPŠV, Zavoda za poljoprivredu FBiH, Privredne komore FBiH, članovi Upravnog odbora Saveza pčelara FBiH, pčelari i predstavnici medija.

Uvodni referat podnijela je Erina Lasić, dipl.agronom – direktorica Sektora za poljoprivredu i trgovinu Privredne/Gospodarske komore FBiH.

Read more...

PREDSTAVNICI SAVEZA POLJOPRIVREDNIH UDRUŽENJA KONJIC I PČELARSKOG DRUŠTVA „ROJ” IZ KONJICA, UČESTVOVALI NA OKRUGLOM STOLU NA TEMU UGROŽENOST I ZAŠTITA PČELA

U organizaciji Asocijacije za ruralni razvoj, dana 28 i 29 marta 2018. godine u Hotelu Amicus u Mostaru održan je Okrugli sto na temu  ugroženost i zaštita zdravlja pčela, kojem su prisustvovali: predstavnici poljoprivrednih udruženja - najviše udruženja pčelara iz svih krajeva BiH, predstavnici Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije BiH, predstavnici akademske zajednice i mediji.

Organizacijom ovog Okruglog stola počela je kampanju o iznalaženju rješenja za zaštitu pčela od trovanja pesticidima i uređenja katastarskih paša u Federaciji BiH i Brčko Distriktu. Kampanja se realizuje u okviru projekta “Program održivosti civilnog društva u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja u BiH”, koji implementiraju Centri civilnih inicijativa-CCI a finansira USAID.

Read more...

SKUPŠTINA PČELARSKO DRUŠTVO «ROJ» IZ KONJICA

16.02.2018. godine u sali Općinskog vijeća Konjic, održana je redovna Skupština Pčelarskog društva „ROJ“ iz Konjica.

Prije predlaganja dnevnog reda, predsjednik Skupštine Avdo Duranović predložio je Radno predsjedništvo Skupštine, koje je rukovodilo Skupštinom i u koje su jednoglasno izabrani članovi Pčelarskog društva “Roj”: Lapo Sulejman, Ružić Ivica i predsjednik Skupštine Avdo Duranović, zapisnik je vodila Izeta Macić– sekretar Društva.

Read more...

DSC00715.JPG DSC00142.JPG IMG_0716.jpg DSC_3961.jpg IMG_1522.jpg DSC00096.JPG IMG_1523.jpg IMG_0132.JPG DSC04494.JPG dpo 42.jpg dpo 85.jpg