Udruženje pčelara "Roj"

Društvo sačinjavaju dobrovoljno udruženi građani-pčelari koji imaju prebivalište na području općine Konjic. Osnovni cilj i zadatak Članova Društva je unapređivanje pčelarstva , kvaliteta i kvantiteta pčelinjih proizvoda u općini Konjic.

Društvo ima svojstvo pravnog lica , a stiče ga danom upisa u sudski registar .

Naziv Društva je : PČELARSKO DRUŠTVO «ROJ» KONJIC .

Sjedište Društva je u Konjicu, ulica X hercegovačke (zgrada Društvenog doma).

Društvo djeluje na području općine Konjic.

Djelatnost Društva je organizovano okupljanje pčelara s ciljem unaprijeđenja pčelarstva (poboljšanje kvaliteta i povećanje kvantiteta) pčelinjih proizvoda na području općine Konjic.

SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA SAVEZA PČELARA FBIH

Dana 10.juna 2019. godine u prostorijama Federalnog zavoda za poljoprivredu u Sarajevu, održana je redovna 11. sjednica Upravnog odbora Saveza pčelara FBiH, nakon što je održan Okrugli sto na temu “U očima pčele – Program poticaja u poljoprivredi i veterinarstvu za 2019 godinu”

Sjednici su prisustvovali članovi Upravnog odbora iz većine Kantona/Županija.

Sjednicom je rukovodio predsjednik Saveza pčelara, gospodin Sejo Deljo, a na istoj je nakon usvajanja i verifikacije zavpisnika s predhodne sjednice i informacije o realizovanim zaključcima i odlukama i informacijama sa terena, pristupilo raspravi o aktuelnim temama, kao što su: Registar pčelara i pčelinjaka, Obilježavanju Svjetskog dana pčele, Program poticaja za 2019 godinu, Održavanje redovne izborno-izvještajne skupštine i o ostalim aktuelnim pitanjima i problemima u pčelarstvu i radu Federalnog saveza pčelara.

OKRUGLI STO „U OČIMA PČELE – PROGRAM POTICAJA U POLJOPRIVREDI I VETERINARSTVUZA 2019 GODINU”

U organizaciji Saveza pčelara FBiH, a u saradnji sa Privrednom/gospodsrskom komorom FBiH, dana 10 juna 2019. godine u prostorijama Federalnog zavoda za poljoprivredu iz Sarajeva, održan je okrugli sto na temu “U očima pčele – Program poticaja u poljoprivredi i veterinarstvu u 2019 godini”.

Učesnici Okruglog stola bili su: predstavnici: Akademske zajednice, Federalnog zavoda za poljoprivredu, Privredne komore FBiH, Švicarskog Karitasa i članovi Upravnog odbora Saveza pčelara FBiH.

Read more...

SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA SAVEZA PČELARA FBIH

Nakon održanog Okruglog stola na temu “Pčelo put mi kaži – Registar pčelara i pčelinjaka”,.dana 09.maja 2019. godine u prostorijama Federalnog zavoda za poljoprivredu u Sarajevu, održana je redovna 10. sjednica Upravnog odbora Saveza pčelara FBiH

Sjednici su prisustvovali članovi Upravnog odbora iz većine Kantona/Županija, među kojima i članovi Upravnog odbora Saveza udruženja pčelara iz HNK/Ž.

Sjednicom je rukovodio predsjednik Saveza, gospodin Sejo Deljo, a na istoj je raspravljano o tekućim aktivnostima i obavezama pčelara u narednom period.

SKUPŠTINA SAVEZA UDRUŽENJA PČELARA U HNK/Ž

Dana 05.03.2019 godine s početkom u 16,00 sati, u prostorijama Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Mostaru,, održana je redovna izvještajna Skupština Saveza udruženja pčelara u HNK/Ž.

U svojstvu domaćina Skupštini se obratio I delegate pozdravio dekan Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, prof dr Ivan Ostojić koji pčelarstvo podržava kroz razne projekte.


Predsjednik Saveza udruženja pčelara u HNK/Ž gospodin Boras Kvesić otvorio je sjednicu Skupštine i predložio sastav radnih tijela potrebnih za rad Skupštine.

Nakon što su izabrana potrebna radna tijela i konstatovano da postoje svi uslovi za rad Skupštine, izabrano radno predsjedništvo u sastavu: Boras Kvesić, Selim Herić i Branko Ivančević nastavilo je voditi skupštinu.

Read more...

ODRŽANA PREZENTACIJA I OBUKA KORISNIKA APLIKACIJE REGISTRA PČELARA I PČELINJAKA

Dana 05.03.2019 godine u prostorijama Federalnog zavoda za poljoprivredu u Sarajevu, održana je prezentacija i obuka korisnika aplikacije za vođenje Registra pčelara i pčelinjaka.

Prezentaciji su prisustvovali i predstavnici Općine Konjic i Pčelarskog društva “Roj” iz Konjica.

 

Read more...

DSC00715.JPG DSC00142.JPG IMG_0716.jpg DSC_3961.jpg IMG_1522.jpg DSC00096.JPG IMG_1523.jpg IMG_0132.JPG DSC04494.JPG dpo 42.jpg dpo 85.jpg