Udruženje pčelara "Roj"

Društvo sačinjavaju dobrovoljno udruženi građani-pčelari koji imaju prebivalište na području općine Konjic. Osnovni cilj i zadatak Članova Društva je unapređivanje pčelarstva , kvaliteta i kvantiteta pčelinjih proizvoda u općini Konjic.

Društvo ima svojstvo pravnog lica , a stiče ga danom upisa u sudski registar .

Naziv Društva je : PČELARSKO DRUŠTVO «ROJ» KONJIC .

Sjedište Društva je u Konjicu, ulica X hercegovačke (zgrada Društvenog doma).

Društvo djeluje na području općine Konjic.

Djelatnost Društva je organizovano okupljanje pčelara s ciljem unaprijeđenja pčelarstva (poboljšanje kvaliteta i povećanje kvantiteta) pčelinjih proizvoda na području općine Konjic.

PREDAVANJE ZA PČELARE

Dana 25.09.2019 godine, Pčelarskog društva „ROJ“ iz Konjica je, pod pokroviteljstvom Projekta FARMA II organizovalo edukaciju pčelara članova PD „ROJ“ iz Konjica.

Edukacija je održana u sali Općinskog vijeća Konjic u Konjicu, a predavač je bio, poznati pčelar, doktor pčelarstva, praktičar i teoretičar Goran Mirjanić

Profesor Mirjanić je govorio o temi: „Pravilno uzimljavanje pčela “, koju su s pažnjom slušali prisutni pčelari, nakon čega je uslijedila rasprava i pitanja.

ODRŽANA REDOVNA IZBORNO - IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA SAVEZA PČELARA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Dana 03.08.2019. godine u prostorijama Federalnog zavoda za poljoprivredu u Sarajevu, održana je redovna Izborno- izvještajna Skupština Saveza pčelara Federacije Bosne i Hercegovine.

Predsjednik Saveza pčelara FBiH, gospodin Sejo Deljo, otvorio je sjednicu Skupštine i predložio izbor radnog predsjedništva koje će rukovoditi radom Skupštine.

Read more...

12.SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA SAVEZA PČELARA FBIH”

17 jula 2019. godine u prostorijama Federalnog zavoda za poljoprivredu u Sarajevu, održana je redovna 12. sjednica Upravnog odbora Saveza pčelara FBiH.

Sjednicom je rukovodio predsjednik Saveza pčelara FBiH gospodin Sejo Deljo, a na istoj je nakon usvajanja dnevnog reda i usvajanja i verifikacije zavpisnika s predhodne sjednice, raspravljano o: realizovanim zaključcima s predhodne sjednice, informacijama iz kantonalnih saveza, aktivnostima između zadnje dvije sjednice, i narednim zadacima, a jedna od najbitnijih odluka je ta da će se izborno izvještajna Skupština Saveza pčelara FBiH, održi dana: 03.08.2019 godine u prostorijama Federalnog zavoda za poljoprivredu u Sarajevu.

SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA SAVEZA PČELARA FBIH

Dana 10.juna 2019. godine u prostorijama Federalnog zavoda za poljoprivredu u Sarajevu, održana je redovna 11. sjednica Upravnog odbora Saveza pčelara FBiH, nakon što je održan Okrugli sto na temu “U očima pčele – Program poticaja u poljoprivredi i veterinarstvu za 2019 godinu”

Sjednici su prisustvovali članovi Upravnog odbora iz većine Kantona/Županija.

Sjednicom je rukovodio predsjednik Saveza pčelara, gospodin Sejo Deljo, a na istoj je nakon usvajanja i verifikacije zavpisnika s predhodne sjednice i informacije o realizovanim zaključcima i odlukama i informacijama sa terena, pristupilo raspravi o aktuelnim temama, kao što su: Registar pčelara i pčelinjaka, Obilježavanju Svjetskog dana pčele, Program poticaja za 2019 godinu, Održavanje redovne izborno-izvještajne skupštine i o ostalim aktuelnim pitanjima i problemima u pčelarstvu i radu Federalnog saveza pčelara.

OKRUGLI STO „U OČIMA PČELE – PROGRAM POTICAJA U POLJOPRIVREDI I VETERINARSTVUZA 2019 GODINU”

U organizaciji Saveza pčelara FBiH, a u saradnji sa Privrednom/gospodsrskom komorom FBiH, dana 10 juna 2019. godine u prostorijama Federalnog zavoda za poljoprivredu iz Sarajeva, održan je okrugli sto na temu “U očima pčele – Program poticaja u poljoprivredi i veterinarstvu u 2019 godini”.

Učesnici Okruglog stola bili su: predstavnici: Akademske zajednice, Federalnog zavoda za poljoprivredu, Privredne komore FBiH, Švicarskog Karitasa i članovi Upravnog odbora Saveza pčelara FBiH.

Read more...

DSC00715.JPG DSC00142.JPG IMG_0716.jpg DSC_3961.jpg IMG_1522.jpg DSC00096.JPG IMG_1523.jpg IMG_0132.JPG DSC04494.JPG dpo 42.jpg dpo 85.jpg