Udruženje pčelara "Roj"

Društvo sačinjavaju dobrovoljno udruženi građani-pčelari koji imaju prebivalište na području općine Konjic. Osnovni cilj i zadatak Članova Društva je unapređivanje pčelarstva , kvaliteta i kvantiteta pčelinjih proizvoda u općini Konjic.

Društvo ima svojstvo pravnog lica , a stiče ga danom upisa u sudski registar .

Naziv Društva je : PČELARSKO DRUŠTVO «ROJ» KONJIC .

Sjedište Društva je u Konjicu, ulica X hercegovačke (zgrada Društvenog doma).

Društvo djeluje na području općine Konjic.

Djelatnost Društva je organizovano okupljanje pčelara s ciljem unaprijeđenja pčelarstva (poboljšanje kvaliteta i povećanje kvantiteta) pčelinjih proizvoda na području općine Konjic.

ODRŽANA PREZENTACIJA I OBUKA KORISNIKA APLIKACIJE REGISTRA PČELARA I PČELINJAKA

Dana 05.03.2019 godine u prostorijama Federalnog zavoda za poljoprivredu u Sarajevu, održana je prezentacija i obuka korisnika aplikacije za vođenje Registra pčelara i pčelinjaka.

Prezentaciji su prisustvovali i predstavnici Općine Konjic i Pčelarskog društva “Roj” iz Konjica.

 

Read more...

SKUPŠTINA PČELARSKO DRUŠTVO «ROJ» IZ KONJICA

Redovna godišnja Skupština Pčelarskog društva „ROJ“ iz Konjica. održana je 08.02.2019. godine u sali Općinskog vijeća, općine Konjic,

Avdo Duranović predsjednik Skupštine PD “ROJ”, otvarajući Skupštinu, a prije predlaganja dnevnog reda, predložio je Radno predsjedništvo Skupštine, koje je rukovodilo Skupštinom i u koje su jednoglasno izabrani članovi Pčelarskog društva “Roj”: Lapo Sulejman, Ružić Ivica i predsjednik Skupštine Avdo Duranović, zapisnik je vodila Izeta Macić– sekretar Društva.

Read more...

EDUKACIJA PČELARA

08.02.2019 godine, Pčelarskog društva „ROJ“ iz Konjica je organizovalo edukaciju pčelara članova PD „ROJ“ iz Konjica.

Edukacija je održana u sali Općinskog vijeća Konjic u Konjicu, nakon što je predhodno održana Skupština, a predavač je bio, poznati pčelar, doktor pčelarstva, praktičar i teoretičar Goran Mirjanić

Profesor Mirjanić je govorio o temi: „Pravilna ishrana pčela“ koju je s pažnjom slušalo više od 70 pčelara, nakon čega je uslijedila rasprava i pitanja.

 

PČELARSKO DRUŠTVO „ROJ” IZ KONJICA DONIRAO MED DJECI S POSEBNIM POTREBAMA

Pčelari Pčelarskog društva “ROJ” iz Konjica, tokom novembra i decembra tekuće godine proveli su akciju prikupljanja meda, s ciljem doniranja institucijama ili udruženjima koja se bave odgojem i obrazovanjem djece s posebnim potrebama i djeci koja radi liječenja, a zbog težine i specifičnosti bolesti sa nekim od članova njihovih porodica borave u Roditeljskoj kući.

Sakupljene količine meda, donirane su: Roditeljskoj kući u Sarajevu, uz posredovanje novinarke Radio Konjica Amre Mušinović-Husić, Udruženju roditelja, djece i omladine s cerebralnom paralizom i drugim teškoćama u razvoju iz Konjica i Centru za djecu i omladinu sa posebnim potrebama ”LOS ROSALES” iz Mostara.

Pčelarsko društvo “ROJ” iz Konjica i ranijih godina se bavilo istim ili sličnim aktivnostima, a nadamo se da će pčelari ovu praksu nastaviti i narednih godina.

PČELARI IZ KONJICA NA SAJMU U SKENDERIJI

Pčelari članovi Pčelarskog društva „ROJ” iz Konjica, učestvovali su na „Sajam privrede, poljoprivrede, zanatstva i roba široke potrošnje“, koji je održan u Skenderiji u Sarajevu u vremenu od 05.do 07.12 2018 godine, koji je izložbeno prodajnog karaktera.

Na Sajmu su učestvovali pčelari:

-          Duranović Avdo, telefon: 061 723-082;          - Buljina Ibrahim, telefon: 061 512-093

-          Faladžić Huso, telefon: 061 627-520;              - Šabanović Mujo, telefon: 061 711-897

-          Lapo Sulejman, telefon: 061 138-802;                                                                                    

Svi koji su bili u prilici da probaju med kod navedenih pčelara, sigurno im se svidio, a oni koji su kupili nisu se pokajali.

Ako niste bili na Sajmu a znamo da vam je med potreban, pozovite ih na gornje brojeve telefona i naručiti potrebne količine meda, jer su to provjereni pčelari česti učesnici na sajmovima i dobitnici najvećih priznanja za kvalitet meda.  

                              

DSC00715.JPG DSC00142.JPG IMG_0716.jpg DSC_3961.jpg IMG_1522.jpg DSC00096.JPG IMG_1523.jpg IMG_0132.JPG DSC04494.JPG dpo 42.jpg dpo 85.jpg