Udruženje pčelara "Roj"

OKRUGLI STO „U OČIMA PČELE – PROGRAM POTICAJA U POLJOPRIVREDI I VETERINARSTVUZA 2019 GODINU”

U organizaciji Saveza pčelara FBiH, a u saradnji sa Privrednom/gospodsrskom komorom FBiH, dana 10 juna 2019. godine u prostorijama Federalnog zavoda za poljoprivredu iz Sarajeva, održan je okrugli sto na temu “U očima pčele – Program poticaja u poljoprivredi i veterinarstvu u 2019 godini”.

Učesnici Okruglog stola bili su: predstavnici: Akademske zajednice, Federalnog zavoda za poljoprivredu, Privredne komore FBiH, Švicarskog Karitasa i članovi Upravnog odbora Saveza pčelara FBiH.

Uvodni referat zbog odsustva Erina Lasić, dipl.agronom – direktorice Sektora za poljoprivredu i trgovinu Privredne/Gospodarske komore FBiH podnijela je prof. dr Behija Dukić s Veterinarskog fakulteta u Sarajevu

Nakon uvodnog referata, prisutnima se obratio, predsednik Saveza pčelara FBiH, gospodin Deljo Sejo, glavni nosilac aktivnosti organizacije i pripreme Okruglog stola, koji je prisutne upoznao sa problemima u pčelarstvu, posebno onima na koje se odnosi tema okruglog stola.

Ostali učesnici Okruglog stola su svojim diskusijama i raspravama i stručnom i naučnom pristupu, skrenuli pažnju na probleme koji su danas prisutni u pčelarstvu, a tiču se uzgoja, zaštite pčela, podsticajne politike, prodaje meda, patvorine u medu i ostala pitanja i problem u pčelarstvu.

U diskusijama je posebno potencirano pitanje nebrige nadležnih ministarstava i

nepoklanjanje potrebne pažnje pčelarstvu, imajući u vidu ulogu i značaj pčele u prirodi i društvu

DSC00715.JPG DSC00142.JPG IMG_0716.jpg DSC_3961.jpg IMG_1522.jpg DSC00096.JPG IMG_1523.jpg IMG_0132.JPG DSC04494.JPG dpo 42.jpg dpo 85.jpg