Udruženje pčelara "Roj"

ODRŽANA REDOVNA IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA SAVEZA PČELARA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Dana 19.02.2022. godine, s poćetkom u 11,00 sati u amfiteatru Fedralnog zavoda za poljoprivredu na Ilidži, održana je redovna izvještajna Skupština Saveza pčelara Federacije Bosne i Hercegovine.

Istog dana u 10,00 sati, održana je sjednica Upravnog odbora Saveza pčelara FBiH, na kojoj su izvršene potrebne pripreme za održavanje Skupštine, a kojom je predsjedavao predsjednik Saveza gospodin Sejo Deljo.

Predsjednik Saveza pćelara FBiH, gospodin Sejo Deljo, otvorio je sjednicu Skupštine i predložio izbor radnih tijela, koje će rukovoditi radom Skupštine.

Za predsjedavajućeg Skupštine izabran je Munib Huseinagić, koji je sa ostalim članovima radnog predsjedništva rukovodio radom skupštine. Predložen je dnevni red koji je jednoglasno usvojen, a nakon što je Verifikaciona komisija konstatovala da Skupštini prisustvuje potreban broj delegata iz sedam kantonalnih skupština i da su ispunjeni uslovi za rad Skupštine, prešlo se na rad po usvojenom dnevnom redu.

U okviru usvojenog dnevnog reda: usvojen je zapisnik sa predhodne skupštine, izvještaji o radu za predhodnu godinu, program rada za narednu godinu i finansijski plan, donešena je odluka o plaćanju članarine i odluke o izmjenama u Upravnom i Nadzornom odboru, izvršena je i dodjela priznanja i zahvalnica zaslužnim za razvoj pčelarstva na području Federacije FBiH. 

Uz donošenje navedenih odluka zaključeno je da se Federalnom MPVŠ, uputi dopis kojim će se prenijeti stav Skupštine, da se pčelarstvo u ovoj i narednih godina kroz poticajnu politiku, mora tretirati bolje nego št je to bilo predhodnih godina u kojima je pčelarstvo u odnosu na ostale grane animalne proizvodnje bilo diskriminirano.

Skupština je završila s radom u 13,15 sati

        Po završetku Skupštine, pristupilo se realizaciji edukacije pčelara . Predavači se bili prof dr Violeta Santrač s Veterinarskog instituta u Banja Luci, koja je govorila o temi: “Virusi pčela – prisustvo virusa u pčelinjim zajednicama”, prof.dr. Behija Dukić s Veterinarskog fakulteta u Sarajevu, koja je govorila o temi “Bolesti pčela i pčelinjeg legla - nozemoza i američka gnjiloća” i mr.Nijaz Bajramović iz Agencije za sigurnost hrane, koji je govorio o temi: “Izvještaj nadležnih organa o labaratorijskim ispitivanjima prehrambenih kategorija hrane s posebnim osvrtom na oblast meda”


Poslije i u toku predavanja vođena je rasprava o pitanjima iz prezentiranih oblasti, za koje su slušaoci konstatovali da su bila veoma kvalitetna, a predavači sur rado odgovarali na postavljena pitanja.

 

DSC00715.JPG DSC00142.JPG IMG_0716.jpg DSC_3961.jpg IMG_1522.jpg DSC00096.JPG IMG_1523.jpg IMG_0132.JPG DSC04494.JPG dpo 42.jpg dpo 85.jpg