Udruženje pčelara "Roj"

SKUPŠTINA PČELARSKO DRUŠTVO «ROJ» IZ KONJICA

Redovna godišnja Skupština Pčelarskog društva „ROJ“ iz Konjica. održana je 08.02.2019. godine u sali Općinskog vijeća, općine Konjic,

Avdo Duranović predsjednik Skupštine PD “ROJ”, otvarajući Skupštinu, a prije predlaganja dnevnog reda, predložio je Radno predsjedništvo Skupštine, koje je rukovodilo Skupštinom i u koje su jednoglasno izabrani članovi Pčelarskog društva “Roj”: Lapo Sulejman, Ružić Ivica i predsjednik Skupštine Avdo Duranović, zapisnik je vodila Izeta Macić– sekretar Društva.


Nakon izbora radnog predsjedništva, predloženog i usvojenog dnevnog reda, uslijedio je tok Skupštine, kada je predsjednik PD “ROJ” Selim Herić podnio izvještaj o radu za 2018 godinu i Plan rada za 2019 godinu.

U svom izlaganju predsjednik Pčelarskog društva “ROJ” podnio je iscrpan izvještaj o svom radu, radu Upravnog odbora i Pčelarskog društva, sa Finansijskim izvještajem za 2018 godinu, i predložio je Plan rada za 2019 godinu.

Uslijedila je rasprava, i obraćanje gostiju nakon koje su predložena dokumenta jednoglasno usvojena

U petoj tačci dnevnog redapredsjednik Društva je informisao prisutne o nekim aktivnostima koje će uslijediti narednih dana i obavezama pčelara koje moraju uraditi da bi mogli ostvarivati svoja prava.

Nakon završetkaradnogdijelaSkupštine kojoj je prisustvovalo oko osamdeset pčelara i gostiju, uslijedilo je predavanje, a zatim druženje pčelara u restoranu „Neretva“ u Konjicu.

DSC00715.JPG DSC00142.JPG IMG_0716.jpg DSC_3961.jpg IMG_1522.jpg DSC00096.JPG IMG_1523.jpg IMG_0132.JPG DSC04494.JPG dpo 42.jpg dpo 85.jpg