Aktivnosti saveza

PREDSTAVNICI OXFAM-a I CEOS-a U POSJETI KONJICU

U okviru projekta „Pristup tržištu za male farmere u Bosni i Hercegovini i Egiptu”, čije aktivnosti OXFAM implementira na području općine Konjic, kroz koje podržava rad Opće poljoprivredne zadruge i Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic, dana 20.02.2015. godine općinu Konjic su posjetili: predstavnici Oxfam-a iz BiH, predstavnici Ceoss-a iz Egipta i predstavnici Oxfama iz Nizozemske.

U okviru posjete održan je sastanak u Sali Općine Konjic, na kojem je goste primio načelnik Općine Konjic, gospodin Emir Bubalo sa saradnicima, na kojem su prisustvovali i  predstavnici Saveza poljoprivrednih udruženja i Opće poljoprivredne zadruge Konjic.

U razgovoru sa gostima načelnik općine ih je upoznao sa slikom općine Konjic, geografskom položaju, stanovništvu, pogodnostima i mogućnostima razvoja poljoprivrede i načinom na koji općina Konjic pomaže razvoj poljoprivrede.

Predstavnici Saveza poljoprivrednih udruženja i Opće poljoprivredne zadruge Konjic su goste upoznali sa načinom rada ovih institucija, ko su im članovi, način na koji funkcionišu i kako pomažu svojim članovima.

Read more...

POSJETA OXFAMU

Dana 29.01.2015. godine predstavnici Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic i Opće poljoprivredne zadruge Konjic posjetili su sjedište Oxfama u Sarajevu.

Cilj posjete je bio da se predstavnicima Oxfama zahvali na dosadašnjoj uspješnoj saradnji, koji je kroz više projekata pomagao članovima Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic i Opće poljoprivredne zadruge Konjic i da se predstavnici Oxfama upoznaju sa planskim aktivnostima Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic i Opće poljoprivredne zadruge Konjici za 2015 godinu.

Predsjednik Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic gospodin Nusret Avdibegović zahvalio se direktorici Oxfama Silvani Grispino, na dosadašnjoj podršci i zamolio nastavak saradnje, što je direktorica Silvana i obećala.

Read more...

Javni poziv za poljoprivredne proizvođače

Udruženje građana “Nešto Više” u okviru projekta “Podrška razvoju poljoprivrede u Hercegovini”, podržanog od strane USAID-a, raspisuje:

Javni poziv za poljoprivredne proizvođače

- Konjic, Široki Brijeg i Posušje -

Pozivaju se registrovani poljoprivredni proizvođači sa područja Konjica, Širokog Brijega i Posušja, a koji se već bave proizvodnjom voća, povrća i/ili ljekovitog bilja, da se prijave za donaciju sadnog materijala u protuvrijednosti od maksimalno 400 KM po osobi.

Sadni materijal koji će biti predmetom donacije može biti iz oblasti voćarstva, povrtlarstva ili ljekovitog/začinskog bilja (sadnice vinove loze i duhana se neće dodjeljivati). Svaki prijavljeni treba da odabere isključivo jednu vrstu sadnog materijala po sopstvenom izboru i jasno navede sortu odabrane vrste.

Prednost pri odabiru korisnika će imati osobe od 18 do 30 godina, te radno sposobne žene bilo koje životne dobi. Prijavu za ovaj poziv može podnijeti bilo koji punoljetni član domaćinstva/kućanstva ispred jednog poljoprivrednog gazdinstva/gospodarstva. Ukoliko se prijave dvije ili više različitih osoba za isto gazdinstvo/gospodarstvo, sve takve prijave će biti odbačene.

Formu prijave možete preuzeti na sljedeći način:

Konjic – Savez poljoprivrednih udruženja Konjic

Široki Brijeg – Poljoprivredni registar općine Široki Brijeg

Posušje – Općina Posušje, kontakt osoba Slaven Bašić

Na web stranici www.nestovise.org i www.poljohercegovina.org

Za prijavu na Javni poziv potrebna je sljedeća dokumentacija:

1. Popunjena prijava

2. Potvrda o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava/gospodarstava iz nadležne općinske službe sa jasnom navedenom svrhom za prijavu na ovaj Javni poziv.

Prijave se popunjavaju isključivo štampanim slovima. Potpisane prijave (isključivo u zadatoj formi) se mogu predati u periodu od 14.01.2015. do 10.02.2015. (do 16:00 h) i to na jedan od sljedećih načina:

1. Na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ispunjene, potpisane, skenirane, u prilogu e-maila),

2. Na broj faksa 036 347 296,

3. Na istom mjestu gdje ste preuzeli formular prijave

4. Osobno/lično u uredu Udruženja ili poštom na adresu K. Stepinca 9, Mostar, radnim danima između 10 i 16 h.

Odgovornost prijavljenih je da provjere da li je njena/njegova prijava stigla i da li je evidentirana, na broj telefona 036 347 296.

Bodovanje i odabir korisnika izvršiće se najkasnije 13.02.2015. Maksimalno 20 (dvadeset) prijavljenih sa najviše bodova će dobiti sadni materijal. Odabrani korisnici će biti obaviješteni telefonom o njihovom izboru i daljim koracima najkasnije 16.02.2015.

Isporuka sadnica odabranim korisnicima će se izvršiti u skladu sa projektnom dinamikom, te proizvodnim ciklusima o čemu će svaki odabrani korisnik biti precizno obaviješten. Isporuka se neće desiti ranije od 20.03.2015.

PRIJAVNI OBRAZAC (DOWNLOAD PDF)

OKONČAN POSTUPAK PO JAVNOM POZIVU za dodjelu sredstava u svrhu uređenja i zaštite poljoprivrednog zemljišta

U ponedeljak 22.12.2014. godine, u sali Općinskog vijeća, općine Konjic, potpisivanjem Ugovora, okončan je postupak po Javnom pozivu za dodjelu sredstava u svrhu uređenja i zaštite poljoprivrednog zemljišta,koji je raspisalo Ministarstvo PVŠ HNK/Ž.

Potpisivanje ugovora organizovali su predstavnici Ministarstva PŠV HNK/Ž  i članovi Upravnog odbora i Stručne službe Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic.

Read more...

MENADŽER ŠVICARSKOG KARITASA U KONJICU

Dana 02.12.2014. godine, Općinu Konjic  i Savezu poljoprivrednih udruženja Konjic, posjetio je menadžer Švicarskog Karitasa gospodin Hemo Jusović.

U okviru posjete upriličen je sastanak kod načelnika općine Konjic gospodina Emira Bubala na kojem je razgovarano o stanju i mogućnostima razvoja poljoprivrede u općini Konjic i načinu na koji Švicarski Karitas  može pomoći daljem unapređenju razvoja poljoprivrede. 

Nakon održanog sasatanka kod načelnika općine Konjic, održan je sastanak s članovima Upravnog odbora Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic i Opće poljoprivredne zadruge Konjic, a zatim su obišli nasade jagoda i malina na Borcima i proctor Opće poljoprivrede zadruge Konjic u Čelebićima i ocijenili mogućnosti unapređenja i proširenja proizvodnje na Borcima i razvoja i proširenja djelatnosti Opće poljoprivredne zadruge Konjic

DSC00715.JPG DSC00142.JPG IMG_0716.jpg DSC_3961.jpg IMG_1522.jpg DSC00096.JPG IMG_1523.jpg IMG_0132.JPG DSC04494.JPG dpo 42.jpg dpo 85.jpg