Aktivnosti saveza

ODRŽANA REDOVNA IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA SAVEZA POLJOPRIVREDNIH UDRUŽENJA KONJIC

Dana 02.04.2015. godine u sali Općinskog vijeća općine Konjic, održana je redovna izvještajna godišnja Skupština Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic.

Skupštinu je otvorio predsjednik skupštine Boloban Refik, koji je pozdravio goste i delegate iz  5 (pet) udruženja članica  Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic iz Konjica, i to: stočare, voćare, pčelare, povrtlare i proizvođače i sakupljače ljekovitog bilja.

Nakon pozdravnih uvodnih riječi predsjednik skupštine je predložio dnevni red, koji je jednoglasno prihvaćen

  1. Izbor radnog predsjedništva Skupštine;
  1. IzvještajraduSavezapoljoprivrednihudruženjaKonjicza 2014 godinu, saFinansijskimizvještajem
  2. PlanradaSavezapoljoprivrednihudruženjaKonjiczagodinu
  1. Rasprava i obraćanje gostiju
  2. Dodjela zahvalnica

  U prvoj tačci dnevnog reda izabrano je radno predsjedništvo, koje je rukovodilo radom Skupštine u sastavu:Turković Ademi, Macić Izeta i Boloban Refik.

U drugoj i trećoj tačci dnevnog reda predsjednik Saveza poljoprivrednih Udruženja Konjic Nusret Avdibegović podnio je Izvještaj o radu Saveza poljoprivrednih Udruženja Konjic sa Izvještaj o finansijskom poslovanju za 2014 godinu i Plan rada Saveza za 2015 godinu, koji su praćeni prezentacijom i prikazivanjem slika sa svih aktivnosti tokom 2014 godine

Nakon podnesenog Izvještaja o radu za 2014 godinu i Plana rada za 2015 godinu, te provedene rasprave Izvještaj i Plan rada su jednoglasno usvojeni

U četvrtoj tačci dnevnog reda, pošto je Skupštini prisustvovao veliki broj  uglednih gostiju iz: Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK na čelu sa ministrom gospodinom Donkom Jovićem, iz Zadružnog saveza FBiH, sa predsjednikom Huseinom Hasićem na čelu,  predsjednik Saveza proizvođača jagodičastog voća u BiH gospodin Anel Tutić, predsjednik proizvođača mlijeka u FBiH gospodin Mehmed Nikšić,  predsjednik Općinskog vijeća općine Konjic gospodin Ivica karlović sa saradnicima, predstavnici preduzeća, nevladinih organizacija, udruženja građana i medija.

Neki od gostiju su se  obratili prisutnima, pozdravili i izrazili zadovoljstvo organizacijom i radom Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic i Stručne službe Saveza, a time i načinu pristupa problematici poljoprivredne proizvodnje na području općine Konjic.

Skupštini su se, obratili: Ministar Ministarstva PŠV HNK Mostar gospodin Donko Jović, kojem je predsjednik Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic gospodin Nusret Avdibegović uručio zahvalnicu za doprinos razvoju poljoprivrede na području općine Konjic u 2014 godini. Uz zahvalnicu uručen mu je i prigodan poklon

 

Prisutnima na Skupštni su se zatim obratili predsjednik Saveza proizvođača jagodičastog voća u BiH gospodin Anel Tutić, predstavnik preduzeća Carl Kuhne proizvodnja kornišona gospođa Majda Vuk, direktor preduzeća “Bosnaplast” iz Sarajeva, gospodin Huso Ćesir, Zoran Bibajić predsjednik Udruženja turističkih agencija u BiH, predsjednik Općinskog vijeća Općine Konjic, gospodin Ivica Karlović predstavnik Zadružnog saveza FBiH i predsjednik udruženja proizvođača mlijeka u FBiH gospodin Mehmed Nikšić, Maksumić Mumin kao proizvođač i predstavnik preduzeća “Maksumić Comerc”         

  U petoj tačci dnevnog reda dodijeljene su zahvalnice i to:

1. Za doprinos organizaciji „5 međunarodnog festivala hrane Konjic Food Fest 2014“

Zahvalnice koje je uručio predsjednik općinskog vijeća općine konjic gospodin Ivica Karlović, dobili su:

   

-  GASTROID

-  JKP „Standard“ Konjic

2. Za doprinos razvoju poljoprivrede na području općine Konjic u 2014 godini, zahvalnice koje je pored ministra Ministarstva PŠV HNK gospodina Donke Jovića uručio predsjednik Saveza poljoprivrednih udruženja Konji, dobili su:

- Načelnik općine Konjic gospodin  

  Emir Bubalo;

- Agromediteranski fakultet Mostar;

- OXFAM;

- Radio Konjic

Najuspješniji poljoprivredni proizvođači iz udruženja članica Saveza  i to:

-  za oblast stočarstva MACIĆ HAKIJA

-  za oblast voćarstva SPILJAK EMIN

-  za oblast pčelarstva HALILOVIĆ   

   FIKRET

- za proizvodnju povrća SARAJLIĆ

   ASAF

     

Zahvalnicu i poklon za doprinos jačanju Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic, predsjednik Saveza je uručio gospođi Begtašević – Velagić Lani

Skupština Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic, završila je s radom u 12,30 sati, nakon čega je uz zajedničku kahvu nastavljeno druženje

            

DSC00715.JPG DSC00142.JPG IMG_0716.jpg DSC_3961.jpg IMG_1522.jpg DSC00096.JPG IMG_1523.jpg IMG_0132.JPG DSC04494.JPG dpo 42.jpg dpo 85.jpg