Aktivnosti saveza

JAVNI POZIV

Za učešće na radionici te prezentaciji organske proizvodnje i certifikacije i uslova za apliciranje za pokretanje organske certifikacije poljoprivredne proizvodnje

Radionica obuhvata prezentaciju osnovnih informacija o pravilima organske proizvodnje i normi EN 17065, sa naglaskom na organsku biljnu proizvodnju, organsko stočarstvo i pčelarstvo te Pravilnik 834/2007, a naročito na postupak certifikacije od podnošenja aplikacije do izdavanja certifikata

Prezentacija će se održati u Sali Općine Konjic,

16.03.2016.godine u 09.30 sati

U okviru Help-ovog projekta „Stvaranje uvjeta za zapošljavanje kroz ciljanu podršku u poljoprivrednoj proizvodnji“, obezbjeđena su sredstva za 20 korisnika u bilo kojoj fazi procesa certifikacije.

EDUKACIJA PROIZVOĐAČA MALINA

U organizaciji Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic, dana 24.02.2016. godine, održana je edukacija proizvođača malina, članova Udruženja voćara Konjic.

Predavanje na temu: Proizvodnja, njega i berba maline, održano je u prepunoj sali Općinskog vijeća, Općine Konjic sa početkom u 12,00 sati.

Predavači na današnjoj edukaciji bili su, predstavnici KLAS-a, diplomirani inžinjeri poljoprivrede: Esad Babić, Fikret Javorovac i Emir Babić, koji su prisutne veoma iscrpno upoznali sa pravilima proizvodnje, zaštite i berbe maline, s posebnim osvrtom na prehranu i zaštitu i uslove  koji se moraju ispuniti kod podizanja i održavanja malinjaka  da pi prinosi bili zadovoljavajući. 

J A V N I P O Z I V - Za podnošenje zahtjeva za dodjelu kreditnih revolving sredstava za razvoj poljoprivredne proizvodnje, turizma, zanatstva i dr. proizvodnih djelatnosti na području općine Konjic.

Načelnik Općine Konjic na osnovu člana 15. Zakona o načelima lokalne samouprave u FBiH (Službene novine FBiH broj 49/06, 52/09), člana 38. Statuta Općine Konjic (Službeni glasnik Općine Konjic broj 4/11 i 6/11) i Ugovora broj: 01-16-8-1774/02 od 30.09.2002. godine o formiranju namjenske revolving kreditne linije Općine Konjic u saradnji sa Vakufskom bankom d.d. Sarajevo, Poslovnica Konjic, o b j a v lj u j e

J A V N I  P O Z I V

Za podnošenje zahtjeva za dodjelu kreditnih revolving sredstava za razvoj poljoprivredne proizvodnje, turizma, zanatstva i dr. proizvodnih djelatnosti na području općine Konjic.

Read more...

ODRŽANA RASPRAVA O PROGRAMU NOVČANIH POTICAJA POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI NA PODRUČJU OPĆINE KONJIC

Dana 10.02.2016. godine u sali Općinskog vijeća općine Konjic, održana je javna rasprava o Programu novčanih poticaja poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Konjic

Raspravu je organizovala Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti općine Konjic, a istoj su prisustvovali predstavnici mjesnih zajednica, Saveza poljoprivrednih udruženja i poljoprivredni proizvođači.

Cilj rasprave je bio da se na ponuđeni nacrt Programa novčanih poticaja poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Konjic, daju primjedbe I prijedlozi za izmjenu I dopunu istog, kako bi konačni tekst Programa omogućio da novčane poticaje mogu dobiti poljoprivredni proizvođači, koji se prvenstveno bave poljoprivrednom proizvodnjom.

Primjedbe i prijedlozi na isti mogu se dostaviti Službi za privredu, finansije i društvene djelatnosti općine Konjic, i narednih deset dana, kako bi se što širi krug poljoprivrednih proizvođača upoznao sa sadržajem istog.

OPĆA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA I ČLANOVI SAVEZA POLJOPRIVREDNIH UDRUŽENJA IZ KONJICA NA SAJMU U SKENDERIJI

Opća poljoprivredna zadruga Konjic, članovi Pčelarskog društva „ROJ” i Udruženja voćara  iz Konjica, koji su članice Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic, učestvovali su na „Sajmu privrede, poljoprivrede, zanatstva i roba široke potrošnje”, koji je u organizaciji KJP Centar Skenderija d.o.o. Sarajevo, održan u vremenu od 17 do 20 decembra 2015 godine u dvorani „Mirza delibašić” u KJP Centar Skenderija Sarajevo.

DSC00715.JPG DSC00142.JPG IMG_0716.jpg DSC_3961.jpg IMG_1522.jpg DSC00096.JPG IMG_1523.jpg IMG_0132.JPG DSC04494.JPG dpo 42.jpg dpo 85.jpg