Udruženje voćara "Konjic"

Naziv udruženja je: Udruženje građana za proizvodnju i preradu voća «Konjic» Konjic

Udruženje ima sjedište u Konjicu, ul. Varda br. 1 

Skraćeni naziv je: Udruženje Voćara «Konjic» - Konjic

Ciljevi: Udruženje ima za cilj okupljanje članova udruženja radi razvoja i unapređenja voćarstva u općini Konjic.

EDUKACIJA VOĆARA „INTENZIVNI UZGOJ LIJESKE“

Nakon održane redovne godišnje skupštine Udruženja voćara iz Konjica, dana 29.06.2018. godine u sali Općinskog vijeća Konjic, s početkom u 15,00 sati, održana je Edukacija voćara za članove Udruženja voćara “KONJIC” iz Konjica, kojoj su prisustvovali, uzgajivači i potencijalni uzgajivači lijeske.

Predavanje je održao Profesor dr.sc. Predrag Vujević iz Zagreba, koji se čitav radni vijek i naučno i praktično bavi uzgojem lijeske i proizvodnjom lješnaka.

Potreba za držanjem edukacije na navedenu temu ukazala se, pošto je na području općine Konjic, podignuto nekoliko nasada lijeske i postoji interes za podizanje novih nasada.

ODRŽANA REDOVNA - IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA UDRUŽENJA VOĆARA KONJIC

Dana 29.06.2018. godine u sali Općinskog vijeća Konjic, s početkom u 14,00 sati, održana je redovna - izvještajna Skupština Udruženja voćara “KONJIC”, koja iz objektivnih razloga nije održana ranije

U Radno predsjedništvo Skupštine, koje je rukovodilo radom Skupštine izabrani su: Zlata Redžić, Emin Hebibović i Miralem Pribinja.

    

Read more...

UPRAVNI ODBOR SAVEZA PROIZVOĐAČA JAGODIČASTOG VOĆA U BOSNI I HERCEGOVINI ODRŽAN U KONJICU

08.05.2017. godine u prostorijama Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic, koji je sa Udruženjem voćara iz Konjica, bio domaćin članovima Upravnog odbora Saveza proizvođača jagodičastog voća, održana je redovna sjednica Upravnog odbora Saveza.

Odlukom Upravnog odbora Saveza, po kojoj bi se sjednice UO Saveza, trebale održavati u mjestima članica Saveza proizvođača jagodičastog voća, a pošto je udruženje voćara iz Konjica članica Saveza, domaćin ove sjednica UO bilo je Udruženje voćara iz Konjica sa Savezom poljoprivrednih udruženja iz Konjica.

Na sjednici je raspravljano o aktuelnim pitanjima iz oblasti jagodičastog voća i problemima koji proizvođače jagodičastog voća prate, te plan aktivnosti Saveza i dopuna budžeta za 2017 godinu.

 

U KONJICU ODRŽANA EDUKACIJA PROIZVOĐAČA JAGODIČASTOG VOĆA

Dana o8.05.2017 godine, nakon održanog okruglog stola o problemima koji trenutno prate proizvođače malina,u 13,00 sati u prepunoj sali Općinskog vijeća u Konjicu održana je edukacija proizvođača jagodičastig voća  na temu: Trenutno stanje i problemi u proizvodnji jagodičastog voća-malinarstvu

Predavanje je održao mr. Adnan Maličević sa Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta iz Sarajeva.

Read more...

ODRŽANA REDOVNA – IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA UDRUŽENJA VOĆARA KONJIC

Dana 24.02.2017. godine u sali Općinskog vijeća Konjic, s početkom u 13,00 sati, održana je redovna – izvještajna Skupština Udruženja voćara “KONJIC”
Predsjednik Skupštine Emin Hebibović, prije predlaganja dnevnog reda predložio je Radno predsjedništvo Skupštine, koje je rukovodilo Skupštinom i u koje su jednoglasno izabrani:Emin Hebibović, Refik Boloban i Mensur Duraković
Nakon izbora radnog predsjedništva, predložen je i usvojen dnevni red, u okviru kojeg su razmatrani i usvojeni: Izvještaji o radu i finansijski izvještaj Udruženja za 2016. godinu, kao i Plan rad i finansijski plan Udruženja za 2017. godinu.
U tačci tekuća pitanja, Skupština je usvojila odluku o zaštiti pčela i Odluka o članarini.
Nakon što je dnevni red iscrpljen održana je edukacija voćara na temu:
MALINA 2017-Izazovi u proizvodnji i nove tehnologije
-predavač je bio: Savjetodavac dipl.ing.poljoprivrede Asad Jelešković

DSC00715.JPG DSC00142.JPG IMG_0716.jpg DSC_3961.jpg IMG_1522.jpg DSC00096.JPG IMG_1523.jpg IMG_0132.JPG DSC04494.JPG dpo 42.jpg dpo 85.jpg