Udruženje voćara "Konjic"

Naziv udruženja je: Udruženje građana za proizvodnju i preradu voća «Konjic» Konjic

Udruženje ima sjedište u Konjicu, ul. Varda br. 1 

Skraćeni naziv je: Udruženje Voćara «Konjic» - Konjic

Ciljevi: Udruženje ima za cilj okupljanje članova udruženja radi razvoja i unapređenja voćarstva u općini Konjic.

ODRŽANA REDOVNA – IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA UDRUŽENJA VOĆARA KONJIC

Dana 24.02.2017. godine u sali Općinskog vijeća Konjic, s početkom u 13,00 sati, održana je redovna – izvještajna Skupština Udruženja voćara “KONJIC”
Predsjednik Skupštine Emin Hebibović, prije predlaganja dnevnog reda predložio je Radno predsjedništvo Skupštine, koje je rukovodilo Skupštinom i u koje su jednoglasno izabrani:Emin Hebibović, Refik Boloban i Mensur Duraković
Nakon izbora radnog predsjedništva, predložen je i usvojen dnevni red, u okviru kojeg su razmatrani i usvojeni: Izvještaji o radu i finansijski izvještaj Udruženja za 2016. godinu, kao i Plan rad i finansijski plan Udruženja za 2017. godinu.
U tačci tekuća pitanja, Skupština je usvojila odluku o zaštiti pčela i Odluka o članarini.
Nakon što je dnevni red iscrpljen održana je edukacija voćara na temu:
MALINA 2017-Izazovi u proizvodnji i nove tehnologije
-predavač je bio: Savjetodavac dipl.ing.poljoprivrede Asad Jelešković

ODRŽANA IZBORNO - IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA UDRUŽENJA VOĆARA KONJIC

Dana 11.03.2016. godine u sali Općinskog vijeća Konjic, s početkom u 13,00 sati, održana je redovna izborno - izvještajna Skupština Udruženja voćara “KONJIC”

Predsjednik Skupštine Emin Hebibović, prije predlaganja dnevnog reda predložio je Radno predsjedništvo Skupštine, koje je rukovodilo Skupštinom i u koje su jednoglasno izabrani:Emin Hebibović, Refik Boloban i Mensur Duraković.

Read more...

EDUKACIJA VOĆARA - Drosophilla sp (tkz.Vinska muha)

U organizaciji Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic i Udruženja voćara Konjic a u saradnji sa Švicarskim Karitasom i  Saveza proizvođača jagodičastog voća BiH, dana 28.10.2015. godine, održana je edukacija proizvođača jagodičastog voća, za proizvođače, s područja Konjica, Jablanice i Prozora.

Predavanje na temu: Drosophilla sp (tkz.Vinska muha), održano je u sali Općinskog vijeća, Općine Konjic sa početkom u 11,00 sati, a predavač je bio prof.dr.Ivan Ostojić.

INTEGRALNA PROIZVODNJA JAGODIČASTOG VOĆA

U organizaciji Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic, Udruženja voćara Konjic i Saveza proizvođača jagodičastog voća BiH, a u saradnji sa Švicarskim Karitasom, dana 30.07.2015. godine, održana je edukacija proizvođača jagodičastog voća, za proizvođače, koji su se izjasnili da se žele uključiti u projeket integralne proizvodnje.

Predavanje je održano u sali Općinskog vijeća, Općine Konjic sa početkom u 10,00 sati, na temu: Integralna proizvodnja jagodičastog voća u BiH.

PREZENTACIJA PROJEKTA KREDITIRANJE PODIZANJA ZASADA JAGODIČASTOG VOĆA

Dana 17.02.2015. godine u sali Općinskog Vijeća, općine Konjic, u organizaciji Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic i Udruženja voćara Konjic, održana je prezentacija projekta „Kreditiranje poljoprivrednika za sadnju jagodičastog i bobičastog voća”

Read more...

DSC00715.JPG DSC00142.JPG IMG_0716.jpg DSC_3961.jpg IMG_1522.jpg DSC00096.JPG IMG_1523.jpg IMG_0132.JPG DSC04494.JPG dpo 42.jpg dpo 85.jpg