Udruženje voćara "Konjic"

ODRŽANA REDOVNA – IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA UDRUŽENJA VOĆARA KONJIC

Dana 24.02.2017. godine u sali Općinskog vijeća Konjic, s početkom u 13,00 sati, održana je redovna – izvještajna Skupština Udruženja voćara “KONJIC”
Predsjednik Skupštine Emin Hebibović, prije predlaganja dnevnog reda predložio je Radno predsjedništvo Skupštine, koje je rukovodilo Skupštinom i u koje su jednoglasno izabrani:Emin Hebibović, Refik Boloban i Mensur Duraković
Nakon izbora radnog predsjedništva, predložen je i usvojen dnevni red, u okviru kojeg su razmatrani i usvojeni: Izvještaji o radu i finansijski izvještaj Udruženja za 2016. godinu, kao i Plan rad i finansijski plan Udruženja za 2017. godinu.
U tačci tekuća pitanja, Skupština je usvojila odluku o zaštiti pčela i Odluka o članarini.
Nakon što je dnevni red iscrpljen održana je edukacija voćara na temu:
MALINA 2017-Izazovi u proizvodnji i nove tehnologije
-predavač je bio: Savjetodavac dipl.ing.poljoprivrede Asad Jelešković

DSC00715.JPG DSC00142.JPG IMG_0716.jpg DSC_3961.jpg IMG_1522.jpg DSC00096.JPG IMG_1523.jpg IMG_0132.JPG DSC04494.JPG dpo 42.jpg dpo 85.jpg