Udruženje voćara "Konjic"

ODRŽANA IZBORNO - IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA UDRUŽENJA VOĆARA KONJIC

Dana 11.03.2016. godine u sali Općinskog vijeća Konjic, s početkom u 13,00 sati, održana je redovna izborno - izvještajna Skupština Udruženja voćara “KONJIC”

Predsjednik Skupštine Emin Hebibović, prije predlaganja dnevnog reda predložio je Radno predsjedništvo Skupštine, koje je rukovodilo Skupštinom i u koje su jednoglasno izabrani:Emin Hebibović, Refik Boloban i Mensur Duraković.

Nakon izbora radnog predsjedništva, predložen je dnevni red, i to:

  1. Izvještaj o radu Udruženja voćara Konjic za 2015 godinu
  2. Finansijski izvještaj Udruženja za 2015.godinu
  3. Plan rada Udruženja voćara za 2016.godinu
  4. Izbori u Udruženju voćara Konjic
  5. Tekuća pitanja

U prvoj, drugoj i trećoj tačci dnevnog reda, predsjednik Udruženja voćara Konjic, Mensur Duraković podnio je izvještaj o radu, pregled finansijskog poslovanja za 2015 godinu, i plan rada za 2016 godinu, koji su nakon provedene rasprave jednoglasno usvojeni.

U četvrtoj tačci dnevnog reda izvršeni su izbori u Udruženju voćara Konjic, i to:

- Za predsjednika Skupštine izabran je Hebibović Emin a za predsjednika udruženja Duraković Mensur;

U Upravni odbor izabrani su:Duraković Mensur, Boloban Refik, Balić Duran, Memić Samir i Mezit Rasim

U tačci tekuća pitanja, raspravljano je o zaštiti u voćarstvu, te je donesena odluka da se moraju provoditi mjere zaštite koje neće nanijeti štetu pčelarstvu

 

DSC00715.JPG DSC00142.JPG IMG_0716.jpg DSC_3961.jpg IMG_1522.jpg DSC00096.JPG IMG_1523.jpg IMG_0132.JPG DSC04494.JPG dpo 42.jpg dpo 85.jpg