Aktivnosti saveza

ČLANOVI SAVEZA POLJOPRIVREDNIH UDRUŽENJA KONJIC I ČLANOVI UDRUŽENJA VOĆARA IZ KONJICA UČESTVOVALI NA GODIŠNJOJ KONFERENCIJI PROIZVOĐAČA I OTKUPLJIVAČA JAGODIČASTOG VOĆA U BIH

Dana 26.04.2016. godine u hotelu Hollywood u Sarajevu održana je godišnja Konferencija proizvođača i otkupljivača jagodičastog voća u Bosni i Hercegovini, u čijem radu su učestvovali članovi Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic i Udruženja voćara Konjic

Konferencija je održana u  organizaciji Saveza proizvođača jagodičastog voća u BiH, a u saradnji sa Caritasom Švicarske, GIZ-om  i USAID/Sweden FARMA 2 projektom..

Konferencija je bila izuzetno posjećena a istoj su uz proizvođače i otkupljivače jagodičastog voća prisustvovali, predstavnici državnih institucija i predstavnici međunarodnih organizacija.

DELEGACIJA SA KOSOVA U POSJETI OPĆINI KONJIC I SAVEZU POLJOPRIVREDNIH UDRUŽENJA KONJIC

Dana 01.aprila 2016 godine, delegacija sa Kosova posjetila je Općinu Konjic i Savez poljoprivrednih udruženja Konjic.

Na sastanku koji je održan u prostorijama Općine Konjic, razgovarano je o aktivnostima na području Općine Konjic s posebnim osvrtom na projekte u.oblasti poljoprivrede.

Uz predstavnike UNDP-a Kosova u delegaciji su bili i predstavnici nekih Kosovskih općina.

Nakon održanog sastanka, delegacija je posjetila ARK

ODRŽANA IZBORNO - IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA SAVEZA POLJOPRIVREDNIH UDRUŽENJA KONJIC

Dana 01.04.2016. godine u sali Općinskog vijeća, općine Konjic, održana je redovna izborno - izvještajna godišnja Skupština Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic.

Skupštinu je otvorio predsjednik skupštine Boloban Refik, koji je pozdravio prisutne.delegate.i zaželio im dobrodošlicu

Nakon pozdravnih uvodnih riječi predsjednik skupštine je predložio dnevni red, koji je jednoglasno prihvaćen

1.Izbor radnog predsjedništva Skupštine;

2.Izvještaj o radu Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic za 2015 god, sa Finansijskim izvještajem

3.Plan rada Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic za 2015 godinu, sa Finansijskim planom

4.Izbori u Savezu poljoprivrednih udruženja Konjic

5.Dodjela zahvalnica

6.Tekuća pitanja

  U prvoj tačci dnevnog reda izabrano je radno predsjedništvo, koje je rukovodilo radom Skupštine u sastavu:Duraković Mensur, Boloban Refik i Duranović Avdo

Read more...

PREZENTACIJA PROJEKTA „INICIJATIVA OPREMANJA AGROTURISTIČKE ATRAKCIJE „KONJIČKA KUĆA“ NA LOKALITETU BORCI

U organizaciji Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic, dana 14.03.2016. godine, u Sali Općinskog vijeća općine Konjic, s početkom u 11,00 sati, održana je prezentacija projekta “Inicijativa opremanja agroturističke atrakcije “Konjička kuća” na lokalitetu Borci.

Prisutne je pozdravio i prezentaciju otvorio član Stručne službe Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic Refik Boloban, a uvodne napomene o ciljevima  projekta dao je predsjednik  Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic, Nusret Avdibegović.

Read more...

JAVNI POZIV

Za učešće na radionici te prezentaciji organske proizvodnje i certifikacije i uslova za apliciranje za pokretanje organske certifikacije poljoprivredne proizvodnje

Radionica obuhvata prezentaciju osnovnih informacija o pravilima organske proizvodnje i normi EN 17065, sa naglaskom na organsku biljnu proizvodnju, organsko stočarstvo i pčelarstvo te Pravilnik 834/2007, a naročito na postupak certifikacije od podnošenja aplikacije do izdavanja certifikata

Prezentacija će se održati u Sali Općine Konjic,

16.03.2016.godine u 09.30 sati

U okviru Help-ovog projekta „Stvaranje uvjeta za zapošljavanje kroz ciljanu podršku u poljoprivrednoj proizvodnji“, obezbjeđena su sredstva za 20 korisnika u bilo kojoj fazi procesa certifikacije.

DSC00715.JPG DSC00142.JPG IMG_0716.jpg DSC_3961.jpg IMG_1522.jpg DSC00096.JPG IMG_1523.jpg IMG_0132.JPG DSC04494.JPG dpo 42.jpg dpo 85.jpg