Udruženje poljoprivrednih proizvođača povrća "Buturović Polje"

Udruženje je osnovano sa ciljem da se uspješno rješavaju pitanja vezana za poslovanje njegovih članova u djelatnostima povrtlarstva, ratarstva, cvjećarstva, proizvodnje ljekovitog bilja i njegove prerade, te u oblasti voćarstva i u oblastima dopunskih djelatnosti na poljoprivrednim gazdinstvima, a sve u skladu sa Zakonom.

 

„UDRUŽENJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA POVRĆA
BUTUROVIĆ POLJE" - KONJIC

„Udruženje poljoprivrednih proizvođača povrća Buturović Polje" - Konjic je osnovano Odlukom osnivačke skupštine održane 29.12.2005.godine. „Udruženje poljoprivrednih proizvođača povrća Buturović Polje" - Konjic (u daljem tekstu Udruženje ), je Udruženje poljoprivrednih proizvođača povrća sa područja općine Konjic nastalo njihovim dobrovoljnim udruživanjem.

Udruženje je osnovano sa ciljem da se uspješno rješavaju pitanja vezana za poslovanje njegovih članova u djelatnostima povrtlarstva, ratarstva, cvjećarstva, proizvodnje ljekovitog bilja i njegove prerade, te u oblasti voćarstva i u oblastima dopunskih djelatnosti na poljoprivrednim gazdinstvima, a sve u skladu sa Zakonom.


Naziv Udmženjaje „UDRUŽENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA POVRĆA BUTUROVIĆ POLJE " - KONJIC, skraćeno U.P.P. BUTUROVIĆ POLJE

Sjedište udruženja je u prostorijama mjesne zajednice „Buturović Polje" u Buturović Polju, općina Konjic.

Udruženje djeluje na području Hercegovačko Neretvanskog Kantona i njegovo djelovanje je javno.

Udruženje ima svojstvo pravnog lica i za preuzete obaveze u prometu odgovara u visini svojih sredstava.

CILJEVI, ZADACI I DJELOKRUG RADA UDRUŽENJA

Ciljevi Udruženja:
Udruženje je osnovano sa ciljem da se uspješno rješavaju pitanja vezana za poslovanje njegovih članova u djelatnostima povrtlarstva, ratarstva, cvjećarstva, proizvodnje ljekovitog bilja i njegove prerade, te u oblasti voćarstva i u oblastima dopunskih djelatnosti na poljoprivrednim gazdinstvima, a sve u skladu sa Zakonom.

Zadaci Udruženja:

Predlaganje općinskim, kantonalnim, federalnim i državnim organima i institucijama,mjera iz oblasti agrarne politike u cilju pobaljšanja ekonomskog položaja ukupne poljoprivrede, a posebno povrtlarske, ratarske i voćarske proizvodnje i poboljšanja njene konkurentske sposobnosti na domaćem i inostranom tržištu, te insistiranje na provođenju donesenih mjera.

Obezbjeđenje repromaterijala (sjemenskog i sadnog materijala, hemijskih sredstava za zaštitu bilja, mineralnih đubriva , pogonskog goriva za obradu zemlje, za sadnju i dr.) i opremu za poljoprivrednu proizvodnju, poljoprivrednu mehanizaciju po veleprodajnim cijenama, uz izbjegavanje posrednika, te organizacija jeftinijeg transporta članovima Udruženja.

Zasupanje članova Udruženja prema proizvođačima voća i povrća kao što su otkup voća i povrća , isplata za voće i povrće, dogovaranje otkupnih cijena itd.

Edukacija poljoprivrednih proizvođača kroz stučne seminare i kurseve.

Saradnja sa sličnim i drugim, domaćim i stranim organizacijama....

DSC00715.JPG DSC00142.JPG IMG_0716.jpg DSC_3961.jpg IMG_1522.jpg DSC00096.JPG IMG_1523.jpg IMG_0132.JPG DSC04494.JPG dpo 42.jpg dpo 85.jpg