Udruženje građana za proizvodnju mlijeka i mesa «Farmer»

Udruženje građana za proizvodnju mlijeka i mesa «Farmer», osniva se radi ostvarivanja zajedničkih aktivnosti boljeg i racionalnijeg iskorištavanja pašnjačkih resursa, razvoja ovčarstva i govedarstva, a posebno proizvodnje i prerade mlijeka i mesa.

OmegaTheme Anogring slide2

Udruženje građana za proizvodnju mlijeka i mesa «Farmer» u Konjicu /u daljem tekstu: Udruženje.

Skraćeni naziv je: Udruženje građana «Farmer» u Konjicu.

Sjedište Udruženja je u Konjicu.


Udruženje djeluje na području općine Konjic.

Udruženje ima svojstvo pravnog lica, a stječe ga danom upisa u registar Udruženja koji se vodi u kantonalnom Ministarstvu pravde HN Kantona.

CILJEVI i DJELATNOSTI UDRUŽENJA

Osnovni cilj osnivanja Udruženja je da se uspješno rješavaju sva pitanja u oblasti iskorištavanja pašnjačkih resursa, razvoja ovčarstva i govedarstva, a posebno u proizvodnji mlijeka i mesa.

Programske ciljeve i zadatke Udruženje ostvaruje preko svojih tijela i neposrednim uključivanjem članova u izvršavanju konkretnih zadataka.
U ostvarivanju svojih zadataka Udruženje na različite načine sarađuje sa srodnim udruženjima, tijelima općinske kantonalne i federalne uprave, naučnim institucijama i drugim organizacijama koje imaju slične ili ciljeve bliske ciljevima Udruženja.

Djelatnosti Udruženja su:

-Primjena najsavremenijih tehnologija u gospodarenju privrednim pašnjačkim resursima, uvođenju najprikladnijih rješenja u uzgoju, ishrani i proizvodnji rasplodnog podmlatka, mesa, mlijeka i mliječnih prerađevina.

-Stvaranje preduslova za kreditiranje i premiranje proizvodnje kvalitetne rasplodne stoke, te organiziranje nastupa kod mjerodavnih tijela radi što efikasnijeg korištenja sredstava namijenjenih proizvodnji rasplodne stoke.

-Nabavka reprodukcijskog materijala za članove Udruženja neposredno od proizvođača.

- Međusobno obavljanje usluga u poljoprivredi.

-Razmjena iskustava i rješavanje stručnih pitanja.

-Obrazovanje članova organizovanjem predavanja, demonstracijskih prezentacija, te raspodjelom stručne literature, brošura i letaka....

DSC00715.JPG DSC00142.JPG IMG_0716.jpg DSC_3961.jpg IMG_1522.jpg DSC00096.JPG IMG_1523.jpg IMG_0132.JPG DSC04494.JPG dpo 42.jpg dpo 85.jpg