O savezu

PČELARSKO DRUŠTVO „ROJ” IZ KONJICA DONIRAO MED UDRUŽENJIMA I INSTITUCIJAMA KOJA SE BAVE ODGOJEM, OBRAZOVANJEM, PRUŽANJEM POMOĆI I SOCIJALNOM I ZDRAVSTVENOM ZBRINJAVANJU DJECE I OSOBA SA POSEBNIM POTREBAMA

Pčelari Pčelarskog društva “ROJ” iz Konjica, tokom oktobra, novembra i decembra tekuće godine proveli su akciju prikupljanja meda, od pčelara članova Pčelarskog društva “ROJ”, s ciljem doniranja meda institucijama ili udruženjima koja se bave, odgojem i obrazovanjem djece s posebnim potrebama i pružanjem pomoći i socijalnom i zdracvstvenom zbrinjavanju osoba sa invaliditetom

Sakupljene količine meda, (oko 200 kilograma) donirane su: Udruženju oboljelih i liječenih od malignih oboljenja s područja općine Konjic, Udruženju roditelja, djece i omladine sa cerebralnom paralizom i ostalim teškoćama u razvoju “i” Konjic, Centru za djecu i omladinu sa posebnim potrebama ”LOS ROSALES” iz Mostara i Domu za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Stolac.

 

Pčelarsko društvo “ROJ” iz Konjica i ranijih godina se bavilo istim ili sličnim aktivnostima, a nadamo se da će pčelari ovu praksu nastaviti i narednih godina.

DSC00715.JPG DSC00142.JPG IMG_0716.jpg DSC_3961.jpg IMG_1522.jpg DSC00096.JPG IMG_1523.jpg IMG_0132.JPG DSC04494.JPG dpo 42.jpg dpo 85.jpg