Udruženje voćara "Konjic"

SKUPŠTINA UDRUŽENJA VOĆARA KONJIC

Dana 28.02.2020 godine godine u sali Općinskog Vijeća, Općine Konjic s početkom u 13,00 sati, održana je redovna izvještajna Skupština Udruženja voćara Konjic.

Predsjednik Skupštine, Udruženja voćara Konjic gospodin Emin Hebibović otvorio je sjednicu Skupštine i predložio sastav radnog predsjedništva koje je rukovodilo radom Skupštine.

Nakon što je izabrano radnog predsjedništvo i obezbijeđeni ostali uslovi za rad, predsjednik Skupštineštine Emin Hebibović, pozvao je predsjednika Udruženja gospodina Mensura Durakovića da podnese potrebne izvještaje za prošlu i planove za narednu godinu.

Predsjednik Udruženja je podnio Izvještaj o radu sa Finansijskim izvještajem za 2019 godinu i Plan rada sa Finansijskim Planom za 2020 godinu, koji su nakon provedene rasprave jednoglasno usvojeni.

U Planu rada za 2020 godinu najavljena je nova aktivnost a to je podizanje nasada kestena, radi obnove, jer je isti zadnjih godina zbog bolesti raka kestenove kore nastradao.

          U tačci tekuća pitanja razgovarano je o načinu primjene sredstava zaštite voća, s naglaskom da se maksimalno vodi računa o zaštiti pčela.

                                              

DSC00715.JPG DSC00142.JPG IMG_0716.jpg DSC_3961.jpg IMG_1522.jpg DSC00096.JPG IMG_1523.jpg IMG_0132.JPG DSC04494.JPG dpo 42.jpg dpo 85.jpg