Udruženje "Buturović Polje"

ODRŽANA REDOVNA IZBORNO – IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA UDRUŽENJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAĆA POVRĆA „BUTUROVIĆ POLJE“ KONJIC

Dana 04.07.2021 godine u prostorijama Osnovne škole Parsovići u Parsovićima, s početkom u 13,00 sati, održana je izborno-izvještajna skupština Udruženja poljoprivrednih proizvođaća povrća „Buturović polje„ Konjic.

Supštinu je otvorio predsjednik Skupštine Turković Adem, koji je nakon pozdrava prisutnih i izbora Radnog predsjedništva koje je ruovodilo radom skupštine, predložio Dnevni red:

  1. Izvještaj o radu Udruženja za 2020 godinu, s polugodišnjim izvještajem za 2021 godinu;
  2. Finansijski izvještaj Udruženja za 2020.godinu, s polugodišnjim finansijskim izvještajen za 2021 godinu;
  3. Plan rada Udruženja za 2021.godinu;
  4. Izbori u organima Udruženja

 

Prisutni su jednoglasno podržali predloženi dnevni red.

Nakon usvajanja dnevnog reda, predsjednik Udruženja Hondo Sedin, podnio je detaljan izvještaj o radu udruženja u 2020 godini i prvom polugodištu 2021 godine, kao i o Finansijskom izvještaju za 2020 i prvo polugodište 2021 godine, koji su jednoglasno usvojeni.

U trećoj tačci dnevnog reda predsjednik udruženja je upoznao prisutne sa planom rada za 2021 godinu, koji je jednoglasno usvojen.

U četvrtoj tačci dnevnog reda izvršeni su izbori u Udruženju i izabrani su:

-       Turković Adem za predsjednika skupštine Udruženja;

-       Mujak Muharem za zamjenika predsjednika skupštine Udruženja;

-       Za predsjednika Upravnog odbora i predsjednika Udruženja, ponovo je izabran Hondo Sedin, a za članove Upravnog odbora: Hrnjica Nesib, Mujak Kemal, Šteta Hazim, Lipovac Ismet, Sarajlić Asaf,Teletović Sabit, Mezit Rasim i Mujak Mirzija;

-       U Nadzorni odbor izabrani su: Turak Ibrahim – predsjednik i Beha Samir i Topalović Alija za članove.

DSC00715.JPG DSC00142.JPG IMG_0716.jpg DSC_3961.jpg IMG_1522.jpg DSC00096.JPG IMG_1523.jpg IMG_0132.JPG DSC04494.JPG dpo 42.jpg dpo 85.jpg