Aktivnosti saveza

SKUPŠTINA SAVEZA UDRUŽENJA PČELARA U HNK/Ž

Dana 03.03.2018 godine s početkom u 11,00 sati, u prostorijama Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Mostaru,, održana je redovna izvještajna Skupština Saveza udruženja pčelara u HNK/Ž.

Prije početka rada u svojstvu domaćina Skupštini se obratio dekan Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, prof dr Ivan Ostojić koji pčelarstvu kroz razne projekte daje podršku i koji je za naredni period obećao nove projekte i još bolju saradnju.

Predsjednik Saveza udruženja pčelara u HNK/Ž gospodin Boras Kvesić otvorio je sjednicu Skupštine i predložio sastav radnih tijela potrebnih za rad Skupštine.

Nakon što su izabrana potrebna radna tijela i konstatovano da postoje svi uslovi za rad Skupštine, izabrano radno predsjedništvo u sastavu: Boras Kvesić, Selim Herić i Slaven Cvitanović nastavilo je voditi skupštinu.

 

Predsjedavajući Skupštine Selim Herić predložio je dnevni red, koji je skupština prihvatila:

1.Izvještaj o radu Saveza za 2017 godinu

 2.Financijski izvještaj Saveza za 2017 godinu(

 3.Izvještaj Nadzornog odbora Saveza.

 4..Izbor delegate za Skupštinu Saveza pčelara FBiH

 5.Plan rada Saveza za 2018 godinu

 6.Financijski plan Saveza za 2018 godinu.

 7.Razno

Nakon usvajanja dnvnog reda predsjedavajući skupštine je pozvao predsjednika Saveza gospodina Kvesića da Skupštini prezentira Izvještaj o radu za 2017 godinu i Izvještaj o finansijskom poslovanju za 2017 godinu.

Poslije provedene rasprave Skupština je usvojila izvještaje za 2017 godinu  kao i Izvještaj Nadzornog odbora, koji je prezentirao predsjednik Nadzornog odbora.

U četvrtoj tačci dnevnog reda izabrani su delegati za Skupštinu saveza pčelara FBiH.

U petoj i šestoj tačci dnevnog reda predsjednik Saveza je predložio Plan rada i Finansijski plan za 2018 godinu, o kojima je vođena široka rasprava, koje su prisutni svojim prijedlozima dopunili i koji su nakon provedene rasprave sa dopunjenim prijedlozima usvojeni.

U posljednjoj tačci dnevnog reda raspravljano je o aktuelnim pitanjim u pčelarstvu, prisutnim problemima i načinu njihovog rješavanja.

Skupština je nakon više od dva sata sadržajnog rada uspješno okončana, nakon čega je nastavljeno druženje.

 

DSC00715.JPG DSC00142.JPG IMG_0716.jpg DSC_3961.jpg IMG_1522.jpg DSC00096.JPG IMG_1523.jpg IMG_0132.JPG DSC04494.JPG dpo 42.jpg dpo 85.jpg