Aktivnosti saveza

ODRŽANA IZBORNO - IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA SAVEZA FARMERA – OVČARA FBIH “PRAMENKA”

Dana 29.06.2017. godine na Farmi “Smiljanić”, Pakline – Ravanjsko polje kod Tomislavgrada održana je redovna izborno - izvještajna Skupština Saveza farmera ovčara FBiH “Pramenka”

Skupštinu je otvorio predsjednik skupštine Ilija Smiljanić, koji je pozdravio prisutne delegate i zaželio im dobrodošlicu.

Nakon pozdravnih uvodnih riječi predsjednik skupštine je predložio dnevni red, koji je jednoglasno prihvaćen.

  1. Izbor radnog predsjedništva Skupštine;
  2. Izvještaj o radu Saveza farmera – ovčara FBiH „Pramenka“ za 2016 god, sa Finansijskim izvještajem
  3. Plan rada Saveza farmera – ovčara FBiH „Pramenka“ za 2017 godinu, sa Finansijskim planom
  4. Izbori u Savezu farmera – ovčara FBiH „Pramenka“
  5. Tekuća pitanja

  U prvoj tačci dnevnog reda izabrano je radno predsjedništvo, koje je rukovodilo radom Skupštine u sastavu: Munever Mehičić, Zdravko Džolan i Ilija Smiljanić.

U drugoj i trećoj tačci dnevnog reda predsjednik Nusret Avdibegović podnio je Izvještaj o radu Saveza farmera – ovčara FBiH „Pramenka“ sa Izvještaj o finansijskom poslovanju za 2016 godinu i Plan radaSaveza farmera – ovčara FBiH „Pramenka“ za 2017 godinu

Nakon podnesenog Izvještaja o radu za 2016 godinu i Plana rada za 2017 godinu, te provedene rasprave Izvještaj o radu za 2016 godinu i Plan rada za 2017 godinu su usvojeni.

U četvrtoj tačci dnevnog reda izvršeni su izbori u Saveza farmera – ovčara FBiH „Pramenka“ i izabrani su:

-Za predsjednika Skupštine Saveza F-O FBiH „Pramenka: Ilija Smiljanić, a za  zamjenika predsjednika Skupštine Salih Mujetekić;

- Za predsjednika Saveza F-O FBiH „Pramenka“ Nusret Avdibegović, a za zamjenika predsjednika Jozo Pavlović;

- Za članove Upravnog odbora Saveza F-O FBiH „Pramenka“  izabrani su:

  • Nusret Avdibegović, ispred UG „Farmer“ Konjic (predsjednik Upravnog odbora);
  • Goran Augustinović, Amer Haračić i Smail Sefer ispred Udruženja poljoprivrednika SBK;
  • Hidajet Fejzić i Zikret Fejzić ispred Udruženja poljoprivrednika ZDK;
  • Jozo Pavlović ispred  Udruge-Udruženja poljoprivrednika „Pramenka“- članovi;

U Nadzorni odbor izabrani su: Hakija Macić ispred UG „Farmer“ Konjic, Sedin Biogradlija ispred udruženja poljoprivrednika  ZDK i Džafer Džambas ispred  udruženja poljoprivrednika SBK. 

U petoj tačci dnevnog reda razgovarano je o aktuelnim pitanjima u ovčarstvu, prisutnim problemima i načinima na koje ih riješiti

IMG_0132.JPG DSC04494.JPG DSC_3961.jpg IMG_1522.jpg DSC00142.JPG IMG_0716.jpg dpo 42.jpg IMG_1523.jpg dpo 85.jpg DSC00715.JPG DSC00096.JPG