Udruženje pčelara "Roj"

SKUPŠTINA PČELARSKOG DRUŠTVA «ROJ» IZ KONJICA

Redovna godišnja Skupština Pčelarskog društva „ROJ“ iz Konjica. održana je 10.02.2023. godine, s početkom u 14,00 sati, u sali Gradskog vijeća, grada Konjica.

Avdo Duranović predsjednik Skupštine PD “ROJ”, otvarajući Skupštinu, a prije predlaganja dnevnog reda, predložio je Radno predsjedništvo Skupštine, koje je rukovodilo Skupštinom.

Nakon izbora radnog predsjedništva, predloženog i usvojenog dnevnog reda, uslijedio je tok Skupštine, kada je predsjednik PD “ROJ” Selim Herić podnio izvještaj o radu za 2022 godinu i Plan rada za 2023 godinu.

Uslijedila je rasprava, nakon koje su predložena dokumenta jednoglasno usvojena, a usvojenim Planom rada za 2023 godinu, usvojene su i odluke koje omogućavaju provedbu Plana.

U tačci dnevnog reda, tekuća pitanja, razgovarano je o aktivnostima koje će uslijediti narednih dana i obavezama pčelara koje moraju uraditi da bi mogli ostvarivati svoja prava. .

Nakon završetka radnog dijela Skupštine, uslijedila je prezentacija pčelarskih vaga od strane predstavnika firme Fitnet onlain iz Mostara.

DSC00715.JPG DSC00142.JPG IMG_0716.jpg DSC_3961.jpg IMG_1522.jpg DSC00096.JPG IMG_1523.jpg IMG_0132.JPG DSC04494.JPG dpo 42.jpg dpo 85.jpg