Udruženje pčelara "Roj"

SKUPŠTINA PČELARSKO DRUŠTVO «ROJ» IZ KONJICA

10.02.2017. godine u sali Općinskog vijeća Konjic, održana je redovna  Skupština Pčelarskog društva „ROJ“ iz Konjica.

Prije predlaganja dnevnog reda, predsjednik Skupštine Avdo Duranović predložio je Radno predsjedništvo Skupštine, koje je rukovodilo Skupštinom i u koje su jednoglasno izabrani članovi Pčelarskog društva “Roj”: Gagula Semir, Tucaković Halil i predsjednik Skupštine Avdo Duranović, zapisnik je vodila Izeta Macić– sekretar Društva.

Nakon izbora radnog predsjedništva, predloženog i usvojenog dnevnog reda, uslijedio je tok Skupštine, kada je predsjednik Skupštine pozvao predsjednik PD “ROJ” Selima Herića da podnese potrebne izvještaje za 2016 godinu i Plan rada za 2017 godinu.

Nakon što je predsjednik Pčelarskog društva “ROJ” podnio iscrpan izvještaj o svom radu, radu Upravnog odbora i Pčelarskog društva i Finansijski izvještaj za 2016 godinu i predložio Plan rada za 2017 godinu, uslijedila je rasprava i jednoglasno usvajanje ponuđenih dokumenata.

Nakon usvajanjem ponođenih dokumenata, usvojene je odluka o pristupanju PD „ROJ“, Savezu pčelara HNK, izabrani delegati za Skupštinu Saveza pčelara HNK i potvrđeni prošlogodišnji izbori. Usvojena je i nova odluka o plaćanju članarine u PD „ROJ“, zbog obaveza prema Savezima u kojima je PD „ROJ“ član, kao i potrebne odluke koje će omogućiti spješan radi funkcionisanje Pčelarskog društva u narednom periodu.

U petoj tačci dnevnog redapredsjednik Društva je informisao prisutne o aktivnostima koje su po planirane narednih dana i koje treba realizovati uz podršku članova .

Nakon što je iscrpljen dnevni red, Skupština kojoj je prisustvovalo više od sedamdeset pčelara završila je s radom.

IMG_0132.JPG DSC04494.JPG DSC_3961.jpg IMG_1522.jpg DSC00142.JPG IMG_0716.jpg dpo 42.jpg IMG_1523.jpg dpo 85.jpg DSC00715.JPG DSC00096.JPG