Udruženje pčelara "Roj"

NA DANIMA MEDA 2016 U SARAJEVU PRIZNANJA DOBILI I ČLANOVI PČELARSKOG DRUŠTVA „ROJ” IZ KONJICA

U organizaciji Federalnog zavoda za poljoprivredu sa sjedištem u Sarajevu i Federalnog agromediteranskog zavoda sa sjedištem u Mostaru, dana 09.12.2016 godine, u Sarajevu u prostorijama Federalnog zavoda za pljoprivredu, održani su “Dani meda 2016”, čije je održavanje pomogao USAID/Sweden FARMA II projekat.

Pored predavanja na manifestaciji je upriličena i promotivno ocjenjivačka izložba meda, u sedam kategorija meda, i to: livada, kadulja, vrijesak, medljikovac, lipa, kesten i bagrem. U promotivno ocjenjivačkoj izložbi  učestvovali su i pčelari iz pčelarskog društva „ROJ“ iz Konjica, koji su od 132 uzorka meda koji su  bili na organoleptičkoj, hemijskoj i peludnoj analizioda učestvovali sa sedam uzoraka.

Među dvadeset i jednim nagrađenim medom našla su se i dva meda pčelara iz Konjica i  to: med od medljike pčelara Lapo Sulejmana, koji je dobio srebreno priznanje i kestenov med pčelarke Avdić Arnele, koja je dobio bronzano priznanje.

DSC00715.JPG DSC00142.JPG IMG_0716.jpg DSC_3961.jpg IMG_1522.jpg DSC00096.JPG IMG_1523.jpg IMG_0132.JPG DSC04494.JPG dpo 42.jpg dpo 85.jpg