Udruženje pčelara "Roj"

ODRŽANA SKUPŠTINA PČELARSKO DRUŠTVO «ROJ» IZ KONJICA

Dana 20.02.2015. godine u sali Općinskog vijeća Konjic, održana je redovna - izvještajna Skupština Pčelarskog društva „ROJ“ iz Konjica.
Predsjednik Skupštine Avdo Duranović, prije predlaganja dnevnog reda predložio je Radno predsjedništvo Skupštine, koje je rukovodilo Skupštinom i u koje su jednoglasno izabrani članovi Upravnog odbora: Fišić Mirsad, Gagula Semir i predsjednik Skupštine Avdo Duranović, zapisnik je vodila Izeta Nefer – sekretar Društva.Nakon izbora radnog predsjedništva, predložen je dnevni red, i to:
1. Izvještaj o radu Pčelarskog društva «ROJ» iz Konjica za 2014 godinu,
2. Izvještaj o finansijskom poslovanju Društva u 2014 godini;
3. Plan rada Pčelarskog društva «ROJ» iz Konjica za 2015 godinu,
4. Tekuća pitanja

Pošto je dnevni red usvojen predsjednik PD “ROJ” Selim Herić je podnio iscrpan izvještaj o svom radu, radu Upravnog odbora i Pčelarskog društva i Finansijski izvještaj za 2014 godinu i Plan rada za 2015 godinu, nakon čega je uslijedila rasprava.

Nakon provedene rasprave i pruženih odgovora na postavljena pitanja, sve tri tačke dnevnog reda jednoglasno su usvojene.

Usvajanjem izvještaja o radu i plana rada za narednu godinu, usvojeno je i niz odluka koje će omogućiti uspješan rad i funkcionisanje Pčelarskog društva u narednom periodu.
U četvrtoj tačci dnevnog reda raspravljano je o tekućim pitanjima i aktuelnostima u Pčelarskom društvu.
Nakon provedene rasprave po četvrtoj tačci dnevnog reda, Skupština je završila s radom

DSC00715.JPG DSC00142.JPG IMG_0716.jpg DSC_3961.jpg IMG_1522.jpg DSC00096.JPG IMG_1523.jpg IMG_0132.JPG DSC04494.JPG dpo 42.jpg dpo 85.jpg