Udruženje "Farmer"

Udruženje građana za proizvodnju mlijeka i mesa «Farmer», osniva se radi ostvarivanja zajedničkih aktivnosti boljeg i racionalnijeg iskorištavanja pašnjačkih resursa, razvoja ovčarstva i govedarstva, a posebno proizvodnje i prerade mlijeka i mesa.

Osnovni cilj osnivanja Udruženja je da se uspješno rješavaju sva pitanja u oblasti iskorištavanja pašnjačkih resursa, razvoja ovčarstva i govedarstva, a posebno u proizvodnji mlijeka i mesa.Programske ciljeve i zadatke Udruženje ostvaruje preko svojih tijela i neposrednim uključivanjem članova u izvršavanju konkretnih zadataka.U ostvarivanju svojih zadataka Udruženje na različite načine sarađuje sa srodnim udruženjima, tijelima općinske kantonalne i federalne uprave, naučnim institucijama i drugim organizacijama koje imaju slične ili ciljeve bliske ciljevima Udruženja.

IZLOŽBA I OCJENJIVANJU SITNE STOKE U TURBETU KOD TRAVNIKA

Dana 06. 05.2015 godine u mjestu Turbe općina Travnik održan je tradicionalni Vašar, u okviru kojeg je i ove godine organizovana izložba sitne stoke, ocjenjivanje i izbor najboljih, u kategorijama: najbolji ovan i najbolja ovca.Na izložbi i ocjenjivanju su učestvovali stočari iz Federacije BiH i Republike Srpske, a Organizator i pokrovitelj izložbe i izbora najboljih bio je Savez farmera – ovčara FBiH „PRAMENKA“ i Udruga poljoprivrednika SBK/KSB.

Read more...

POMOĆ FARMERIMA - OVČARIMA U SELU REPOVCI

Pomoć ovčarima iz sela Repovci, koje je poznato po značajnom broju farmera - ovčara, nakon što su isto pogodile velike snježne padavine,  pružila je firma Farmland Foods iz Nove Topole.

Firma  Farmland Foods farmerima u ovom podbitovinjskom selu, dana 13.03.2015 godine, dovezla je kao donaciju značajne količine stočne hrane - hrana za ovce.

Ovo je jedan od primjera solidarnosti  ljudi koji se bave uzgojem ovaca, bez obzira na kojem području žive.

U situaciji u kojoj su se našli farmeri iz sela Repovci predstavnici pomenute firme saznali su na način što je jedan od mještana sela nastalu situaciju objavio putem interneta.

Savez poljoprivrednih udruženja Konjic i UG “Farmer”, zahvaljuje se  firmi Farmland Foods  u ime svih članova – farmera na pruženoj pomoći.

ODRŽANA IZLOŽBA I OCJENJIVANJE SITNE STOKE U TURBETU KOD TRAVNIKA

Dana 06. 05.2014 godine, u okviru tradicionalnog Vašara u Turbetu kod Travnika  i ove godine je organizovana  izložba sitne stoke, ocjenjivanje i izbor najboljih, u kategorijama: najbolji ovan starosti 2 godine, najbolji ovan starosti 3 godine, najbolji ovan starosti četiri godine, najbolja ovca i najbolja privorska pramenka

Read more...

Pregled aktivnosti do kraja 2013. godine

NA IZLOŽBI I OCJENJIVANJU SITNE STOKE U TURBETU KOD TRAVNIKA 
NAJBOLJU OVCU IMAO JUSUFBEGOVIĆ AHMO IZ KONJICA


Dana 06. 05.2013 godine u mjestu Turbe općina Travnik održan je tradicionalni Vašar, u okviru kojeg je i ove godine organizovana izložba sitne stoke, ocjenjivanje i izbor najboljih, u kategorijama: najbolji ovan starosti 2 godine, najbolji ovan starosti 3 godine i najbolja ovca.opširnije


09.04.2012.godine
ODRŽANA REDOVNA GODIŠNA SKUPŠTINA UDRUŽENJA GRAĐANA ZA PROIZVODNJU MLIJEKA I MESA “FARMER”KONJIC


Datum:20.12.2010.godine
NA 8. IZLOŽBI AUTOHTONIH OVČIJIH SIREVA
U MOSTARU UČESTVOVALI I KONJIĆANI


Udruženje proizvođača i prerađivača autohtonih ovčijih sireva i mesa “PRAMENKA” iz Mostara, uz pomoć talijanske nevladine organizacije UCODEP, Ministarstva vanjskih poslova Italije, Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije BiH i MPVŠ Hercegovačko-neretvanskog kantona, organizovali su u petak 10 decembra 2010.godine u Hrvatskom domu “Herceg Stjepana Kosače” u Mostaru izložbu sireva. Proizvođači iz svih krajeva Hercegovine i iz Travnika imali su priliku predstaviti i prodavati svoje proizvode od nepasteriziranog mlijeka najvišeg kvaliteta i učestvovati u takmičenju koje je održano u sklopu izložbe. dalje


NA PODRUČJU OPĆINE KONJIC SVEČANO OTVORENI 
POGONI ZA PROIZVODNJU SIRA IZ MIJEHA 
I OBNOVLJENI MLIN


ZAVRŠENA PRVA FAZA PROJEKTA “VODOVOD VISOČICA”


U organizaciji Saveza farmera – ovčara FBiH “PRAMENKA” i Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic, dana 25.10..2010.godine, ozvaničen je završetak prve faze Vodovoda Visočica i njegovo puštanje u upotrebu. opširnije /pdf/


Datum: 05.03.2010.god.  

SKUPŠTINA UG „FARMER“

Dana 26.02.2010 godine u prostorijama Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic, održana je redovna Skupština UG „FARMER“ iz Konjica. Pozdravljajući prisutne skupštinu je  otvorio predsjednik skupštine Nazif Tinjak i za skupštinu predložio

DNEVNI RED

1.Izbor radnog predsjedništva

2.Izvještaj o radu i finansijski izvještaj  udruzenja za 2009.godinu;

3.Plan rada i finansijski plan udruzenja za 2010.godinu;

4.Tekuća pitanja  dalje


08.12.2009.godine

  

KONJIČANI NA VII SAJMU SIRA U MOSTARU

            U organizaciji Udruženja proizvođača i prerađivača autohtonih ovčijih sireva i mesa „PRAMENKA“, u Mostaru je dana 21.11.2009 godine održan VII Sajam sira, na kojem su proizvođači tradicionalnih hercegovačkih sireva izložili: sir iz mijeha, livanjski i travnički sir. dalje


Datum : 23.06.2009. godine
Predmet : Informacija sa sastanka pripreme za obilježavanje i vakcinaciju ovaca i koza
Dana 05.06.2009. godine s početkom u 10.00 sati u Drvenoj Sali Društvenog doma u Konjicu, održan je sastanak čiji su organizatori bili Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Savez poljoprivrednih udruženja Konjic. opširnije


01.06. 2009. godine

FORMIRANA SEKCIJE GOVEDARA

Na sastanku Upravnog odbora UG „FARMER“ Konjic iz Konjica, koji je održan dana 22.05.2009. godine u prostorijama Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic donesena je odluka da se formira Sekcija govedara pri  UG „FARMER“ Konjic. opširnije


20.03.2009 godine

Nastavak aktivnosti UCODEP-a na području općine Konjic

Dana 20. 03.2009 godine u o organizaciji Općine Konjic i UKODEP-a, održan je sastanak na kojem su nastavljene aktivnosti vezane za proizvodnju sira iz mijeha. Cilj sastanka je bio sagledavanje uslova, mogućnosti i interesa za proizvodnju sira iz mijeha na području općine Konjic i pokretanje pilot projekata za tu proizvodnju na području općine Konjic. dalje


Predavanje

„Poboljšanje zoohigijenskih uslova držanja životinja“

Agencija za ekonomski razvoj REDAH , Centar za ruralni razvoj i poljoprivredu, u saradnji sa „Savezom poljoprivrednih udruženja Konjic“ iz Konjica organizovali su dana 09.02.2009. godine, u Drvenoj Sali – Društvenog doma u Konjicu, predavanje na temu „Poboljšanje zoohigijenskih uslova držanja životinja“.

 Predavanje su održalii: Meliha Alić i Tomislav Mihaljević, ispred Federalnog Agromediteranskog zavoda Mostar.

Slušaoci su bili uglavnom vlasnici stada ovaca s područja općine Konjic, kojih zbog loših vremenskih prilika nije bilo u očekivanom broju.


Predavanje na temu „Zoonoze“

Agencija za ekonomski razvoj REDAH , Centar za ruralni razvoj i poljoprivredu, organizovali su dana 28.01.2009. godine, u Drvenoj Sali – Društvenog doma u Konjicu, predavanje na temu „Zoonoze“.

Uvodne napomene dali su: predsjednik UG „Farmer“ Konjic i predsjednik Federalnog saveza ovčara „Pramenka“ Nusret Avdibegović i predstavnik Centra za ruralni razvoj i poljoprivredu Himzo Tule. <dalje>

Informacija o aktivnostima UCODEPA-a na području Opštine Konjic /tekst dodat 29.10.2008.g./

U prostorijama Opštine Konjic, dana 09.10.2008. godine održan je prvi sastanak predstavnika UCODEP – a sa stručnim saradnicima Općine Konjic, stručnim saradnicima Saveza poljoprivrednih udruženja i stočarima sa područja Opštine Konjic koji se bave proizvodnjom sira iz mijeha. <dalje>

  

DSC00715.JPG DSC00142.JPG IMG_0716.jpg DSC_3961.jpg IMG_1522.jpg DSC00096.JPG IMG_1523.jpg IMG_0132.JPG DSC04494.JPG dpo 42.jpg dpo 85.jpg