Udruženje "Farmer"

ODRŽANA REDOVNA IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA UG „FARMER“ KONJIC

Dana 16.02.2018 godine u prostorijama Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic, s početkom u 10,00 sati, održana je redovna izvještajna skupština Udruženja građana za proizvodnju mlijeka i mesa”Farmer” Konjic sa dnevnim redom:

  1. Izvještaj o radu Udruženja za 2017 godinu
  2. Finansijski izvještaj Udruženja za 2017.godinu
  3. Plan rada UG „FARMER“ za 2018.godinu
  4. Tekuća pitanja

     U prvoj i drugoj tačci dnevnog reda na poziv predsjednika Skupštine Tinjak Nazifa, sekretar udruženja Amira Balić, podnijela je izvještaj o radu i pregled finansijskog poslovanja za 2017 godinu, koji su dopunili predsjednik Udruženja Nusret Avdibegović i predsjednik Skupštine Nazif Tinjak.

Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj za 2017 godinu, nakon provedene rasprave, jednoglasno su usvojeni.

U trećoj tačci dnevnog reda presjednik Udruženja Nusret Avdibegović prezentirao je Plan rada za 2018 godinu, koji su prisutni jednoglasno podržali.

U četvrtoj tačci dnevnog reda raspravljano je o tekućim aktivnostima Udruženja i postavljana pitanja na koje su predsjednik i sekretar Udruženja odgovorili.

DSC00715.JPG DSC00142.JPG IMG_0716.jpg DSC_3961.jpg IMG_1522.jpg DSC00096.JPG IMG_1523.jpg IMG_0132.JPG DSC04494.JPG dpo 42.jpg dpo 85.jpg