Udruženje "Farmer"

SKUPŠTINA UDRUŽENJA ZA PROIZVODNJU MLIJEKA I MESA “FARMER” IZ KONJICA

Dana 11.03.2022 godine u Sali Općinskog vijeća Konjic u Konjicu, s početkom u 10,00 sati, održana je redovna izvještajna Skupština Udruženja za proizvodnju mlijeka i mesa “FARMER” iz Konjica.            

Predsjednika Skupštine UG “FARMER” iz Konjica, Zajko Macić otvorio je sjednicu Skupštine i nakon izbora radnog predsjedništva, predložio je dnevni red koji je jednoglasno usvojen.

 

Nakon usvajanja dnevnog reda Predsjednik Udruženja Nusret Avdibegović podnio je Izvještaj o radu sa Finansijskim izvještajem za 2021 godinu i Plan rada sa Finansijskim Planom za 2022 godinu, koji su nakon provedene rasprave jednoglasno usvojeni.

    

Nakon usvajanja izvještaja o radu i Plana rada za narednu godinu, u tačci Tekuća pitanja vođena je rasprava o aktuelnim pitanjima u oblasti ovčarstva i prisutnim problemima nakon čega su doneseni zaključci koji će biti doistavljeni nadležnim – višim organima na rješavanje

DSC00715.JPG DSC00142.JPG IMG_0716.jpg DSC_3961.jpg IMG_1522.jpg DSC00096.JPG IMG_1523.jpg IMG_0132.JPG DSC04494.JPG dpo 42.jpg dpo 85.jpg