Udruženje "Farmer"

SKUPŠTINA UDRUŽENJA ZA PROIZVODNJU MLIJEKA I MESA “FARMER” IZ KONJICA

Dana 21.02.2020 godine u prostorijama Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic, s početkom u 10,00 sati, održana je redovna izvještajna Skupština Udruženja za proizvodnju mlijeka i mesa “FARMER” iz Konjica.

  

U odsustvu predsjednika Skupštine Zamjenik predsjednik Skupštine, UG “FARMER” iz Konjica, Hakija Macić otvorio je sjednicu Skupštine i predložio dnevni red koji je jednoglasno usvojen.

Nakon usvajanja dnevnog reda Predsjednik Udruženja Nusret Avdibegović podnio je Izvještaj o radu sa Finansijskim izvještajem za 2019 godinu i Plan rada sa Finansijskim Planom za 2020 godinu, koji su nakon provedene rasprave jednoglasno usvojeni.

U tačci tekuća pitanja razgovarano je o problematici u ovčarstvu, s osvrtom na pitanja poticaja, pošto je Program za poticaj u 2020 godini usvojen, poznato je na koji način se tretira poticaj u 2020 godini u ovčarstvu i ostalim granama poljoprivrede

DSC00715.JPG DSC00142.JPG IMG_0716.jpg DSC_3961.jpg IMG_1522.jpg DSC00096.JPG IMG_1523.jpg IMG_0132.JPG DSC04494.JPG dpo 42.jpg dpo 85.jpg