Udruženje "Buturović Polje"

GODIŠNJA SKUPŠTINA UDRUŽENJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAĆA POVRĆA „BUTUROVIĆ POLJE“ KONJIC

Dana 30.01.2014 godine u prostorijama Osnovne škole Parsovići u Parsovićima, održana je redovna-izvještajna skupština Udruženja poljoprivrednih proizvođaća povrća „Buturović polje„ Konjic.
Skupštini je prisustvovalo oko 60 najaktivnijih članova udruženja, koju je otvorio i istom predsjedavao predsjednik Skupštine Turković Adem.Skupština je raspravljala o Izvještaj o radu Udruženja za 2013 godinu, koji je pratio i
Izvještaj o finansijskom poslovanju, o Planu rada za 2014.godinu i pitanjima koja su svakodnevno aktuelna u Udruženju.
Materijali o kojima je raspravljano na Skupštini jednoglasno su usvojeni.

DSC00715.JPG DSC00142.JPG IMG_0716.jpg DSC_3961.jpg IMG_1522.jpg DSC00096.JPG IMG_1523.jpg IMG_0132.JPG DSC04494.JPG dpo 42.jpg dpo 85.jpg