Udruženje "Buturović Polje"

ODRŽANA REDOVNA IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA UDRUŽENJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAĆA POVRĆA „BUTUROVIĆ POLJE“ KONJIC

Dana 12.03.2022 godine u prostorijama Osnovne škole Parsovići u Parsovićima, s početkom u 13,00 sati, održana je redovna-izvještajna skupština Udruženja poljoprivrednih proizvođaća povrća „Buturović polje„ Konjic.

Supštinu je otvorio predsjednik Skupštine Turković Adem, koji je nakon pozdrava prisutnih i izbora Radnog predsjedništva koje je ruovodilo radom skupštine, predložio Dnevni red, koji je jednoglasno podržan od strane prisutnih.

Nakon usvajanja dnevnog reda, predsjednik Udruženja Hondo Sedin, podnio je izvještaj o radu udruženja za 2021 godini sa Finansijskim izvještajem, te Plan rada za 2022 godinu, koji su jednoglasno usvojeni.

U tačci Tekuća pitanja razgovarano je o prisutnim aktivnostima u oblasti povrtlarstva, te način rješavanja nastalih problema.

Nakon završetka Skupštine Udruženja, održano je predavanje o temi: Zaštita paradajza i luka od bolesti i štetočina, a predavač je bila: mr. Aida Kohnić.

DSC00715.JPG DSC00142.JPG IMG_0716.jpg DSC_3961.jpg IMG_1522.jpg DSC00096.JPG IMG_1523.jpg IMG_0132.JPG DSC04494.JPG dpo 42.jpg dpo 85.jpg