Udruženje "Buturović Polje"

ODRŽANA REDOVNA IZBORNO - IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA UDRUŽENJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA POVRĆA „BUTUROVIĆ POLJE“ KONJIC

Dana 11.02.2016 godine u prostorijama Osnovne škole Parsovići u Parsovićima, održana je izborno-izvještajna skupština Udruženja poljoprivrednih proizvođaća povrća „Buturović polje„ Konjic.
Supštinu je otvorio predsjednik Skupštine Turković Adem, koji je nakon pozdrava prisutnih i izbora Radnog predsjedništva koje je ruovodilo radom skupštine, predložio Dnevni red:

1. Izvještaj o radu Udruženja za 2015 godinu
2. Finansijski izvještaj Udruženja za 2015.godinu
3. Plan rada za 2016.godinu
4. Informacije o aktivnostima Saveza
5. Izbori u Udruženju
6. Nagradna igra
Prisutni su jednoglasno podržali predloženi dnevni red

O prvoj, tačci dnevnog reda, o izvještaju o radu prisutne je upoznao predsjednik Udruženja Turak Ibrahima, a sa Finansijskim izvještajem članove skupštine je upoznala Murtić Amra sekretar udruženja.
Nakon provedene rasprave i pruženih odgovora na postavljena pitanja posebno onih na koje je trebalo dati objašnjenje, Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj za 2015 godinu jednoglasno su usvojeni.


O Planu rada za 2016 godinu, govorio je predsjednik udruženja Turak Ibrahim, koji je naglasio da će novoizabrano rukovodstvo ponuđeni Plan rada moći mijenjati. Nakon provedene rasprave i Plan rada je jednoglasno usvojen.
U četvrtoj tačci dnevnog reda članovima skupštine su se obratili: predstavnici, Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic, koji su članove Skupštine upoznali sa nekim od planiranih projekata koji su interesantni za članove njihovog udruženja.
U petoj tačci dnevnog reda održani su izbori u udruženju, na kojima su prisutni članovi Skupštine ponovo dali povjerenje ranijem rukovodstvu, te je za predsjednika Skupštine ponovo izabran Turković Adem, za njegovog zamjenika Mujak Sulejman, a za predsjednika Udruženja Turak Ibrahim.
Pored njih izabran je Upravni i Nadzorni odbor
U šestoj tačci dnevnog reda upriličena je nagradna igra u okviru koje su neki proizvođači povrća nagrađeni sjemenom i gnojivom, donacijom dvije poljoprivredne apoteke.

DSC00715.JPG DSC00142.JPG IMG_0716.jpg DSC_3961.jpg IMG_1522.jpg DSC00096.JPG IMG_1523.jpg IMG_0132.JPG DSC04494.JPG dpo 42.jpg dpo 85.jpg