Ko je Online

We have 3 guests and no members online

Articles

Udruženje građana za zaštitu, sakupljanje i proizvodnju ljekovitog bilja i šumskih plodova“Brusnica“ iz Konjica.

Dana 13.03.2009. godine, održana je osnivačka Skupština Udruženja građana za zaštitu, sakupljanje i proizvodnju ljekovitog bilja i šumskih plodova“BRUSNICA“ iz Konjica.

 

brusnica baner

Skupštinom je rukovodilo Radno predsjedništvo u sastavu: Salko Zalup, Osman Perva i Anisa Hebibović, a Skupštinu je otvorio i istom presjedavao predsjednik inicijativnog odbora gosp. Osman Perva.

Dnevni red Skupštine:

  1. Izbor radnog Predsjedništva;
  2. Obraćanje gostiju;
  3. Donošenje normativnih akata;
  4. Izbor predsjednika Skupštine, predsjednika i članove Upravnog odbora i sekretara udruženja;
  5. Tekuća pitanja.

Skupštini je prisustvovala većina pozvanih, a posebno sakupljači i proizvođači ljekovitog bilja i šumskih plodova, koji su i bili inicijatori formiranja udruženja.

Skupštini su se obratili neki od gostiju:

-  U ime ppćine Konjic i načelnika općine, predsjednik općinskog vijeća Konjic, gospodin Ivica Ružić;

-   Dekan Agromediteranskog fakulteta u Mostaru, prof.dr. Nezir Tanović;

-   Poslanik u predstavničkom domu Parlamenta FBiH Dr.Enver Mujala

-  Predsjednik Saveza poljoprivred. udruženja Konjic, gosp. Nusret Avdibegović.

Nakon obraćanja gostiju uslijedila je rasprava i usvajanje normativnih akata i odluka potrebnih za registraciju i funkcionisanje udruženja.

U okviru usvojenih dokumenata, ističemo odluku o pristupanju UG „BRUSNICA“ Savezu poljoprivrednih udruženja Konjic, koje je peti član ovog Saveza.

Pošto su potrebna akta usvojena, u sljedećoj tačci dnevnog reda izabrano je rukovodstvo UG „BRUSNICA“ Konjic, te je za predsjednika Skupštine udruženja izabran gosp. Salko Zalup, za predsjednika udruženja gosp. Osman Perva, a za sekretara gospođa Anisa Hebibović.

Pred kraj sjednice Skupštine, prof.dr.Nezir Tanović je, kao poseban gost održao veoma sadržajno predavanje, koje su prisutni sa velikim interesovanjem slušali.

DSC00715.JPG DSC00142.JPG IMG_0716.jpg DSC_3961.jpg IMG_1522.jpg DSC00096.JPG IMG_1523.jpg IMG_0132.JPG DSC04494.JPG dpo 42.jpg dpo 85.jpg