Home
  O nama
  Pčelarsko društvo
  Proizvodnja povrća
  Udruženje voćara

 


Udruženje FARMER

-o nama
 

  UG Brusnica
  Obavještenja
  Fotografije
  Kontakt
  Vijesti
   

 :: Udruženje građana za proizvodnju mlijeka i mesa «Farmer» ::
 

20.03.2009 godine

 

Nastavak aktivnosti UCODEP-a na području općine Konjic

 

Dana 20. 03.2009 godine u o organizaciji Općine Konjic i UKODEP-a, održan je sastanak na kojem su nastavljene aktivnosti vezane za proizvodnju sira iz mijeha.

            Cilj sastanka je bio sagledavanje uslova, mogućnosti i interesa za proizvodnju sira iz mijeha na području općine Konjic i pokretanje pilot projekata za tu proizvodnju na području općine Konjic.

Potencijalni proizvođači sira iz mijeha na području općine Konjic su članovi „Udruženja proizvođača hercegovačkog sira iz mijeha“, sa sjedištem u Nevesinju, a na području općine Konjic će djelovati kao grupa ili sekcija.

Za predsjednika sekcije izabran je Bubalo Ibro, a za organe Udruženja ispred sekcije u Konjicu predloženi su: za člana Upravnog odbora UdruženjaTinjak Nazif, za podpresjednika Udruženja Dedić Tahir, a za člana Nadzornog odbora Udruženja Hejub Fehim.

Predstavnici UCODEP-a su prezentirajući uslove proizvodnje upoznali potencijalne proizvođače sira iz mijeha da je Pravilnik za proizvodnju sira usvojen i da će usvojeni Pravilnik biti osnov za proizvodnju i zaštitu tradicionalnog načina proizvodnje sira iz mijeha, a Udruženje će imati zadatak da taj način proizvodnje zaštiti i bude prvi subjekt kontrole pravilnog načina proizvodnje sira iz mijeha.

 

design by::esso