Home
  O nama
  Pčelarsko društvo
  Proizvodnja povrća
  Udruženje FARMER
  Prerada voća

Obavještenja
 
  Fotografije
  Kontakt
   
  Vijesti

Dobro došli 
 

OBAVJEŠTENJE 

Obavještavamo sve zainteresovane učesnike i posjetioce da će se

3. Međunarodni festival hrane “KONJIC FOOD-FEST”

održati dana 27. i 28. septembra 2012 godine, na sportsko-rekreacionom centru “Partizanovo” u Konjicu, s početkom u 10,00 sati.


Svi zainteresovani za učešće dužni su popuniti prijavni obrazac najkasnije do
 
21. septembra 2012. godine. 
Prijavni obrazac mogu popuniti u prostorijama Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic.

           Prijavni obrazac možete downloadovati OVDJE i popunjen poslati putem email-a na info@poljoprivredakonjic.ba

Kandidati, koji se budu prijavili nakon 21 09.2012. godine,
neće moći učestvovati na festivalu


OBAVJEŠTENJE 

Obavještavamo sve zainteresovane učesnike i posjetioce da će se

„7. Dani poljoprivrede općine Konjic“

održati u Buturović Polju, dana 06.09.2012.godine.


Svi zainteresovani za učešće dužni su popuniti prijavni obrazac najkasnije do 25.08.2012, godine.
Prijavni obrazac mogu popuniti u prostorijama Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic.

           Prijavni obrazac se može naći i na web stranici www.poljoprivredakonjic.ba i popunjen poslati putem email-a na info@poljoprivredakonjic.ba

Kandidati, koji se budu prijavili nakon 25.08.2012. godine, neće moći učestvovati na manifestaciji

Prijavni obrazac


OBAVJEŠTENJE 

Obavještavamo sve zainteresovane učesnike i posjetioce da će se

„6. dani poljoprivrede općine Konjic“

održati u Buturović Polju, dana 10.09.2011.godine.


Svi zaiteresirani izlagači mogu se prijaviti na  brojeve telefona:
036/ 740-149 i  036/ 735-041,
ili na e-mail adresu: info@poljoprivredakonjic.ba.


 

POZIV
ZA UČEŠĆE NA 2. MEĐUNARODNOM  FESTIVALU HRANE
KONJIC FOOD-FEST”

obrazac za prijavu

 Pozivamo Vas da budete učesnici izlagači – prodavači na 2. Međunarodnom festivalu hrane “Konjic food-fest”  koji će se održati u petak i subotu, 7. i 8. oktobra 2011. godine na Sportsko- rekreacionom centru  „Partizanovo”.  Organizatori festivala su: Norveška SUND Kommuna, Općina  Konjic i Savez  poljoprivrednih udruženja Konjic.

Jačajući moto festivala "Bogatstvo različitosti", čast nam je i zadovoljstvo družiti se sa Vama na ovom festivalu. Učestvovati  možete ukoliko ispunite „Obrazac za prijavu na Konjic food-fest“ koji je priložen uz ovaj poziv ili na www.poljoprivredakonjic.ba

Molimo Vas, da poštujete uputstvo koje je sastavni dio prijavnog obrasca, te popunjene prijave poslati na jednu od navedenih adresa ili donijeti lično u prostorije Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic, najkasnije do 01. oktobra 2010.god.  

 Svi učesnici koji se prijave do datog roka biće obavješteni o detaljima i rasporedu aktivnosti  festivala  do 05. oktobra 2011.god. 
Ostale  potrebne informacije možete dobiti:
-  u prostorijama Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic, Varda bb ,88400 Konjic
-  
slanjem email-a na info@poljoprivredakonjic.ba  
-  
na web adresi: www.poljoprivredakonjic.ba

-  tel/fax 036 735-041  :Kontakt osoba: Azemina Mušinović , obrazac za prijavu


Općina Konjic u saradnji sa Vakufskom bankom d.d. Sarajevo, Poslovnica Konjic, objavljuje

 J A V N I   P O Z I V

Za podnošenje zahtjeva za kreditiranje poljoprivredne proizvodnje, turizma, razvoja zanatstva i dr. proizvodnih djelatnosti na području općine Konjic.

 Kredit će se plasirati preko Vakufske banke d.d. Sarajevo, Poslovnica Konjic. /IZGLED OBRASCA ZA ZAHTJEV ZA KREDIT/

 I. OPĆI KRITERIJI

1.1.  Korisnici

a)      Pravna i fizička lica koja se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom, turizmom, zanatstvom ili nekom drugom proizvodnom djelatnosti.

 II. PRIORITETI:

a)      Zasnivanje voćnjaka na površini od najmanje 0,50 ha.

b)      Izgradnja stočarskih objekata.

c)      Nabavka priplodnih grla stoke.

d)      Nabavka opreme za obavljanje turističke djelatnosti.

e)      Nabavka poljoprivredne mehanizacije.

f)        Proizvodnja mlijeka, mesa, meda, konzumnih jaja, gljiva i dr. poljoprivrednih proizvoda.

g)      Nabavka plastenika i staklenika.

h)      Ostale djelatnosti

 III. KREDITNI USLOVI:

-         Iznos kredita za fizička lica do 20.000,00 KM.

-         Iznos kredita za pravna lica do 50.000,00 KM

-         Rok otplate: do 4 godine

-         Grejs period do 1 godine

-         Kamata do 4% na godišnjem nivou.

-         Obezbjeđenje kredita obavezno (kreditno sposobni žiranti, hipoteka i sl.

 IV. POTREBNA DOKUMENTACIJA 

-         Zahtjev za dodjelu kredita

-         Poslovni plan

-         Rješenje o registraciji djelatnosti, potvrdu o članstvu u Zadruzi ili Udruženju poljoprivrednih proizvođača.

-         Dokaz o vlasništvu nekretnina

-         Uvjerenje porezne uprave da nema neizmirenih poreznih obaveza.

-         Kućna lista

-         Kopija lične karte

 

V. ROK PODNOŠENJA PRIJAVE SA DOKUMENTACIJOM:

 Prijava sa odgovarajućom dokumentacijom podnosi se u roku od 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima informisanja. Prijave se mogu podnositi lično na protokol Općine ili poštom na adresu: Općina Konjic, ul. M. Tita, bb.

 Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti u Službi za privredu i finansije na telefon 712-244.

 

IZGLED OBRASCA ZA ZAHTJEV ZA KREDIT


Na osnovu Odluke Upravnog odbora Udruženja voćara „Konjic“  broj: 10/08 od 07.08.2008. godine upućuje se:

 JAVNI POZIV

 za projekt „ Proizvodnje i prerade voća na području općine Konjic“ JESENJA I PROLJETNA SADNJA

  I

Predmet javnog poziva je prijava građana općine Konjic za podizanje nasada voća na površini 0,5 ha ( 5. dunuma ).

 II

Projekt je namijenjen poticaju, pokretanju i unapređenju proizvodnje i prerade voća na području općine Konjic, podizanje voćnjaka minimalne površine 0,5 ha                  (5 dunuma) iste kulture, i to:

-jabuka

-šljiva

-kruška

-trešnja

-višnja

  III

Subvencije po ovom projektu odobravaju se članovima Udruženja voćara Konjic, koji će učestvovati u izvršenju-realizaciji projekta na svojim porodičnim imanjima čije je prebivalište i sjedište na području općine Konjic, odnosno koji zaključe Ugovor o realizaciji projekta sa Udruženjem. 

IV

Subvencija se odnosi kao bespovratno sredstvo u iznosu 50% cijene sadnica voća koje se nabavljaju preko Udruženja voćara. 

V

Zahtjev za dodjelu subvencije treba dostaviti na propisanom obrascu uz  ZK izvadak u općinu Konjic - Službi za privredu i finansije soba br. 33.

 VI

Zahtjeve o dodjeli subvencije će razmatrati Upravni odbor Udruženja i predstavnik općine. Korisnik dodjeljene subvencije dužan je izvršiti podizanje nasada voća u jesenjoj ili proljetnoj sadnji.

VII

Upravni odbor Udruženja sa predstavnikom općine obavlja nadzor na podizanju voćnjaka. U slučaju nenamjenskog trošenja subvencije korisnik je istu dužan vratiti u roku od 15 dana od zaprimanja Odluke o povratu sredstava.

VIII

Obrazac za prijavu na Javni poziv podnositelji zahtjeva podižu u Općini Konjic u Službi za privredu i finansije soba br. 33  ili u Savezu poljoprivrednih udruženja Konjic ul. Varda bb., a sve informacije mogu dobiti na telefon 712-244 ili 735-040.

 IX

Zahtjevi se predaju lično u općinu Konjic u Službu za privredu i finansije soba br. 33. najkasnije do 01.09.2008. godine, do kada je javni poziv i otvoren.

obrazac zahtjeva možete preuzeti na ovom linku (pdf)


PČELARSKO DRUŠTVO «ROJ» IZ KONJICA

Datum: 20.08.2008. godine

O B A V J E Š T E N J E

 OBAVJEŠTAVAMO PČELARE S PODRUČJA OPĆINE KONJIC DA PČELARSKO DRUŠTVO «ROJ» IZ KONJICA ORGANIZUJE PREDAVANJE ZA OBUKU PČELARA NA TEMU:

 

ANALIZA PČELARSKE SEZONE 2007/2008 GODINE I PRIPREME ZA NAREDNU SEZONU.

 

PREDAVANJE ĆE SE ODRŽATI  U

SREDNJOJ ŠKOLI KONJIC (ANFITEATAR) DANA: (PETAK) 29.08.2008. GODINE S POČETKOM U 15,00 SATI.

 

PREDAVAČI SU ISTAKNUTI PČELARI IZ PČELARSKOG DRUŠTVA „ROJ“ KONJIC

 

POZIVAMO SVE PČELARE S PODRUČJA OPĆINE KONJIC DA PREDAVANJU PRISUSTVUJU

P R E D S J E D N I K:
S E L I M  H E R I Ć

 

                                                                    

design by::esso