Home

O nama
 
  Pčelarsko društvo
  Proizvodnja povrća
  Udruženje voćara
  Udruženje FARMER
  Obavještenja
  Fotografije
  Kontakt
  Vijesti
   

Dobro došli :: o nama
 


"SAVEZ POLJOPRIVREDNIH UDRUŽENJA KONJIC" Konjic su osnovala slijedeća udruženja:
1. Udruženje građana za proizvodnju mlijeka i mesa "FARMER" Konjic
2. Pčelarsko društvo "ROJ" iz Konjica
3. "Udruženje poljoprivrednih proizvođača povrća Buturović Polje" Konjic
4. Udruženje građana za proizvodnju i preradu voća "KONJIC"

Ciljevi Udruženja su:


Udruženje je osnovano sa ciljem da se uspješno rješavaju pitanja vezana za poslovanje njihovih članova u djelatnostima povrtlarstva, ratarstva, cvjećarstva, pčelarstva, proizvodnje i prerade mesa, proizvodnje ljekovitog bilja i njegova prerada, te u oblastima dopunskih djelatnosti na poljoprivrednim gazdinstvima, a sve u skladu sa Zakonom.
Zadaci Udruženja:
- Predlaganje općinskim, kantonalnim, federalnim i državnim organima i institucijama, mjera iz oblasti agrarne politike u cilju pobaljsanja ekonomskog položaja ukupne poljoprivrede, a posebno po vrtlarske, ratarske i voćarske proizvodnje i poboljšanja njene konkurentske sposobnosti na domaćem i inostranom tržištu, te insistiranje na provođenju donesenih mjera.
- Obezbjeđenje repromaterijala (sjemenskog i sadnog materijala, hemijskih sredstava za zaštitu bilja, mineralnih đubriva, pogonskog goriva za obradu zemlje, za sadnju i dr.) i opremu za poljoprivrednu proizvodnju, poljoprivrednu mehanizaciju po veleprodajnim cijenama, uz izbjegavanje posrednika, te organizacija jeftinijeg transporta članovima Udruženja.
- Zastupanje članova svih Udruženja koja su osnivači Saveza,
- Edukacija poljoprivrednih proizvođača kroz stručne seminare i kurseve.
- Saradnja sa sličnim i drugim, domaćim i stranim organizacijama.

Udruženje djeluje na području Općine Konjic.
 

design by::esso